Ἔτους 2018

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολίτου | Ἔτους 2018

logo2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
155 Ὑπηρεσιακό Συμβούλιο γιά Κληρικούς καί Λαϊκούς 02/01/2018
156 Οἰκονομική ἐνίσχυση 22/01/2018
157 Ἀνακήρυξις ὑποψηφίου ἐφημερίου ἐνορίας Ἁγίας Ἀναστασίας 30/01/2018
158 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 30/01/2018
159 Οἰκονομική ἐνίσχυση Γενικοῦ Λυκείου Πεδινῆς 30/01/2018
160 Περί διοργανώσεως τουρνουά ἀκαδημιῶν ποδοσφαίρου 27/02/2018
161 Ὁρισμός χρηστῶν διά τό Ἠ. Π. Δ. Ἐ. 06/03/2018
162 Ὑπηρεσιακό Συμβούλιο γιά Κληρικούς καί Λαϊκούς 06/03/2018
163 Ἀνακήρυξις ὑποψηφίου ἐφημερίου ἐνορίας Ἁγίας Ἀναστασίας 06/03/2018
164 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 04/04/2018
165 Οἰκονομική ἐνίσχυση 4ου Δημητικού Σχολείου Ἰωαννίνων 23/04/2018
166 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεούσης Νήσου Ἰωαννίνων 26/04/2018
167 Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Ἀναστασίας, ἐνορίας Ἁγίας Ἀναστασίας 30/04/2018
168 Ἐκπρόσωπος Ι.Μ.Ι. γιά τίς δηλώσεις Ε3 22/06/2018
169 Ὁρισμός Γραμματέα Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου 01/08/2018
170 Διορισμός Ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου, ἐνορίας Μιχαλιτσίου 16/08/2018
171  Ἄσκηση Ἀγωγῆς – Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου 11/09/2018
172  Ἐξουσιοδότηση γιά τήν πληρωμή ἔργου 15/10/2018
173 Ἀνακήρυξις ὑποψηφίου ἐφημερίου ἐνορίας Ἀναργύρων 16/10/2018
174 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Καστρίτσης 16/10/2018
175 Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Κοίμησης τῆς Θεοτόκου Ἀναργύρων 10/12/2018