Συνεδρία 083/2018

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 083/2018

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 83
ΤΗΣ 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
83/1/14-02-2018 Ἔγκρισις τῶν ὑποβληθέντων Προϋπολογισμῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2018, πλὴν τῆς ἐνορίας Ριαχόβου.
83/2/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς Ἐκθέσεως Προϋπολογισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2018.
83/3/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 12ης Δεκεμβρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Διλόφου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Ἀναστασίου Βακόλα τοῦ Γεωργίου ὑπὸ τοῦ κ. Κωνσταντίνου Ἐμμανουηλίδη τοῦ Ἰωάννου».
83/4/14-02-2018  Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας ἐκμισθώσεως τῶν αὐλείων χώρων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἐξωκκλησίων τῆς ἐνορίας Πλατανούσης διὰ τὴν διεξαγωγὴν πανηγύρεως».
83/5/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 18ης Δεκεμβρίου 2017 αἰτήσεως τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Τηλεμάχου Βάρφη τοῦ Εὐθυμίου, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς ἐνορίας Κρύας – Λυκοτριχίου μὲ θέμα: «Περὶ μετατάξεως εἰς τὴν ΤΕ Κατηγορίαν, λόγῳ κατοχῆς Πτυχίου ἐκ τῆς παλαιᾶς Ἀνωτέρας Δημοσίας Σχολῆς Δοκίμων Ραδιοτηλεγραφητῶν Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ».
83/6/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 11ης Δεκεμβρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Κρανούλας μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς παραιτηθείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρόπου κ. Ἑλένης Μιμιγιάννη τοῦ Γεωργίου ὑπὸ τῆς κ. Σοφίας Μπέκα τοῦ Ἀριστείδου».
83/7/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Συμεῶνος τῆς ἐνορίας Κορύτιανης μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
83/8/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 38/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ἑλληνικοῦ μὲ θέμα: «Περὶ ἐκδόσεως ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ εἰς τὴν Τράπεζαν Πειραιῶς καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
83/9/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 107/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
83/10/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 9/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Καπεσόβου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως τῆς μισθώσεως ἐκκλησιαστικῆς οἰκίας ἐν Καπεσόβῳ, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ».
83/11/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεστῶν μέ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου, διὰ τὴν κάλυψιν τῆς δαπάνης ἐκπονήσεως τεχνικῆς μελέτης, διὰ τὴν συντήρησην τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ, ὑπὸ τῆς ἑταιρείας ¨Θεοφιλάκος Παναγιώτης καὶ Γεωργιάδης Γεώργιος Ο.Ε¨».
83/12/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς ἐνορίας Βαπτιστοῦ μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκποίησιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου ἐν Λεπτοκαρυὰ Πιερίας».
83/13/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 19/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μικρῆς Γοτίστης μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
83/14/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Διλόφου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Διλόφῳ».
83/15/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ λειβαδίου χορτοβοσκῆς εἰς θέσιν “ΚΑΜΠΕΡΑΓΑ”».
83/16/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βραδέτου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου ἐν Βραδέτῳ».
83/17/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 26ης Ἰανουαρίου 2018 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεγάδων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ κοιμηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Δημητρίου Καλέα τοῦ Ἀλκιβιάδου ὑπὸ τῆς κ. Αἰκατερίνης Ρίζου τοῦ Γεωργίου».
83/18/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 26ης Ἰανουαρίου 2018 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Κήπων μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Δημητρίου Χριστοδούλου τοῦ Κωνσταντίνου ὑπὸ τοῦ κ. Ἀθανασίου Γκρουΐδη τοῦ Γεωργίου».
83/19/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 22ας Ἰανουαρίου 2018 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ζίτσης μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ κοιμηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Κωνσταντίνου Καραφέρη τοῦ Λάμπρου ὑπὸ τοῦ κ. Βασιλείου Γρίβα τοῦ Περικλέους».
83/20/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 12ης Ἰανουαρίου 2018 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Δημητρίου Κωστῆ τοῦ Ἰωάννου ὑπὸ τοῦ κ. Παναγιώτου Ρούπα τοῦ Ἀναστασίου».
83/21/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ελαφοτόπου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως διὰ τρία (3) ἔτη τῆς ὑφισταμένης μισθώσεως τοῦ Ξενῶνος «ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ» ἐν Ελαφοτόπῳ, κατόπιν αἰτήσεως τῆς μισθωτρίας καὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος αὐτοῦ».
83/22/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Νήσου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου διὰ τὴν ἔγερσιν ἀγωγῆς ἀποδόσεως μισθίου καὶ καταβολῆς ὀφειλομένων μισθωμάτων».
83/23/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» καὶ β) «Περὶ ἀποδοχῆς εἰς εἶδος δωρεῶν ἐκ τῶν Ἑταιρειῶν “Δωδώνη Α.Ε. – Ἀγροτικὴ Βιομηχανία Γάλακτος Ἠπείρου” καὶ “ΒΙΚΟΣ Α.Ε.”».
83/24/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ λειβαδίου χορτοβοσκῆς εἰς θέσιν “ΑΡΕΝΤΑΣ”».
83/25/14-02-2018 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 10/2017 καὶ 11/2017 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κοπάνης μὲ θέματα: α) «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις» καὶ β) «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ οἰκοπέδου ἐν Κοπάνῃ».
83/26/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Μπάφρας μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν λειβαδίων χορτοβοσκῆς εἰς τὰς θέσεις “ΒΡΥΣΟΚΑ”, “ΓΡΑΒΟΣ” καὶ “ΜΠΟΥΦΟΣ”.
83/27/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλας» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ προσλήψεως ἐκκλησιαστικοῦ ὑπαλλήλου».
83/28/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Γρεβενιτίου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως διὰ τρία (3) ἔτη τῆς ὑφισταμένης μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Γρεβενιτίῳ καὶ περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος αὐτοῦ εἰς ποσοστὸν 30% ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ».
83/29/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἀσβεστοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀλλαγῆς τῆς χρήσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἀσβεστοχωρίῳ».
83/30/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 110/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου ἐν Ἰωαννίνοις».
83/31/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 111/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
83/32/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Σκούπας μὲ θέμα: «Περὶ χαρακτηρισμοῦ ὡς Μνημείου τοῦ παλαιοῦ ὑδροκίνητου συγκροτήματος (ὑδρόμυλος, νεροτριβή, μαντάνι) ἐν Σκούπᾳ».
83/33/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
83/34/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 5ης Φεβρουαρίου 2018 αἰτήσεως τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Φωτίου Δόση τοῦ Βασιλείου, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Ἐλευθεροχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
83/35/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πετσαλίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς διαδρόμων ἐσωτερικοῦ χώρου».
83/36/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/2017 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἀσβεστοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ συντηρήσεως τεσσάρων (4) Ἱερῶν Εἰκόνων τοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀσβεστοχωρίου».
83/37/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μεγάλου Περιστερίου μὲ θέμα: «Περὶ προμηθείας ὑλικῶν διὰ τὴν συντήρησιν – ἀντικατάστασιν τῶν σωμάτων θερμάνσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
83/38/14-02-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
83/39/14-02-2018  Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 15ης Δεκεμβρίου 2017 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ποτιστιῶν μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθαίντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Ἰωάννου Δήμου τοῦ Δημητρίου ὑπὸ τοῦ κ.Εύαγγέλου Δήμου τοῦ Ἰωάννου»  καὶ β) Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ κοιμηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Ἰωάννου Πρέντζα τοῦ Γεωργίου ὑπὸ τοῦ κ.Κωνσταντίνου Κωνσταντῆ τοῦ Γεωργίου