Συνεδρία 091/2018

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 091/2018

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 91
ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
91/1/01-06-2018 Ἔγκρισις τῶν ὑποβληθέντων Ἀπολογισμῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2017, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν παρεκκλησίων αὐτῶν.
91/2/01-06-2018 Ἔγκρισις Ἐκθέσεως Ἀπολογισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2017.
91/3/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς Αἰτήσεως τοῦ Ἱερολογιωτάτου Διακόνου π. Καλλινίκου (κατὰ κόσμον Κωνσταντίνου) Ναυρόζογλου τοῦ Σάββα, Διακόνου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἠλιόκαλης μὲ θέμα: «Περὶ μετατάξεως εἰς τὴν ΠΕ Κατηγορίαν, λόγω κτήσεως Πτυχίου ἐκ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικὴς Ἀκαδημίας Βελλᾶς Ἰωαννίνων».
91/4/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων, κατόπιν αἰτήσεως τῶν μισθωτῶν».
91/5/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 142/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεδινῆς μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν “ΧΑΤΖΗΜΠΕΗ”».
91/6/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Κρανούλας μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς παραιτηθείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτρόπου κ. Σοφίας Μπέκα τοῦ Ἀριστείδου ὑπὸ τοῦ κ. Ἀνδρέου Στάμου τοῦ Χρήστου».
91/7/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Κήπων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Tαμίου».
91/8/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεγάδων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Tαμίου».
91/9/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Μονολιθίου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Μονολιθίῳ».
91/10/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Διλόφου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Διλόφῳ».
91/11/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 112/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις» καὶ β) «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις, εἰς ποσοστὸν 40% ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ».
91/12/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Ἀετορράχης μὲ θέμα: «Περὶ ἐκδόσεως ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ εἰς τὴν Τράπεζαν Alpha Bank καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Ταμίου».
91/13/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» καὶ β) «Περὶ ἀποδοχῆς εἰς εἶδος δωρεῶν ἐκ τῶν Ἑταιρειῶν “Δωδώνη Α.Ε. – Ἀγροτικὴ Βιομηχανία Γάλακτος Ἠπείρου”, “ΒΙΚΟΣ Α.Ε.”», “ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑΟ.Ε.” καὶ “ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”.
91/14/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
91/15/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 8ης Μαΐου 2018 Αἰτήσεως τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Παππᾶ τοῦ Περικλέους, Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Γορίτσης μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
91/16/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως τῆς μισθώσεως ἐκκλησιαστικῶν καταστημάτων ἐν Μετσόβῳ, κατόπιν αἰτήσεως τῶν μισθωτῶν».
91/17/01-06-2018 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 4/2018 καὶ 5/2018 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἀσβεστοχωρίου μὲ θέματα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς ἐκ τοῦ Κληροδοτήματος Δημητρίου Λιοκάτη καὶ ἐκ τοῦ κ. Ἰωάννου Λιούγκου διὰ τὴν συντήρησιν τεσσάρων (4) Ἱερῶν Εἰκόνων τοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἀσβεστοχωρίου».
91/18/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς ἐκ τοῦ κ. Λεωνίδου Τζαβάρα» καὶ β) «Περὶ προμηθείας καὶ ἐγκαταστάσεως ἠχητικοῦ ἐξοπλισμοῦ».
91/19/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 10/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μέ θέμα: «Περί παρατάσεως δια τᾶ ἐπόμενα τρία (3) ἔτη τῆς ὑφισταμένης μισθώσεως τοῦ παραδοσιακοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἀρτοποιείου ἐν Μετσόβῳ κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ».
91/20/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Καπεσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Καπεσόβῳ, κατόπιν αἰτήσεως της μισθωτρίας».
91/21/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς ἐνορίας Δωδώνης μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Tαμίου».
91/22/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεστῶν μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις».
91/23/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ζίτσης  μέ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Ταμίου».
91/24/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 14/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μέ θέμα: « Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν χορτολειβαδίων εἰς τὰς θέσεις “ΜΟΥΤΣΙΛΙ”», “ΜΟΥΡΙΚΛΙ” καί “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”».
91/25/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 29ης Μαΐου 2018 Ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ρωμανοῦ μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ κοιμηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Δημητρίου Πάκου τοῦ Ἰωάννου ὑπὸ τῆς κ. Ἑλένης Βλάχου τοῦ Ἀναστασίου».
91/26/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 25ης Ἀπριλίου 2018 Ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Νήσου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ κοιμηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀθανασίου Θαυμαστοῦ τοῦ Κωνσταντίνου ὑπὸ τῆς κ. Ἀγγελικῆς Σιορόκα τοῦ Θεοδώρου».
91/27/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 29ης Μαΐου 2018 Ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βαργιάδων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ κοιμηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀποστόλου Σιαμόπουλου τοῦ Ἰωάννου ὑπὸ τοῦ κ. Ἀνέστη Γούση τοῦ Ἀντωνίου», β) «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῶν παραιτηθέντων ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων κ. Θεοδώρας Γούση τοῦ Βασιλείου καὶ κ. Νικολάου Σιάμου τοῦ Θεοδώρου ὑπὸ τῶν κ. Ζαχαρίου Κολιγιάννη τοῦ Ἀριστείδους καὶ κ. Γρηγορίου Τσούμπου τοῦ Ἰωάννου» καὶ γ) «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Δημητρίου Γούση τοῦ Νικολάου ὑπὸ τοῦ κ. Ἀνδρέου Χήρα του Νικολάου».
91/28/01-06-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μέ θέμα: « Περὶ προμηθείας ἑνὸς (1) μεταχειρισμένου ὀχήματος».