ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 12/2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 12/2015

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 12
ΤΗΣ 27HΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Πρόσκληση

Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως

Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση
DOWNLOAD
12/1/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέματα: α) «Περὶ διασυνδέσεως τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ μὲ τὴν ὑπηρεσία “e-banking”», β) «Περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου» καὶ γ) «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν χορτολειβαδίων». save-512 αντίγραφο
12/2/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ λύσεως τῆς μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ ὑδρομύλου καὶ περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκ νέου ἐκμίσθωσιν αὐτοῦ». save-512 αντίγραφο
12/3/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Φανερωμένης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων κλειστῆς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Φανερωμένης, διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς πανηγύρεως». save-512 αντίγραφο
12/4/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἀσπραγγέλων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος εἰς Πόρτο Λάγος Ξάνθης, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ, σὲ ποσοστό 30% ἐπὶ τὸ ἔλαττον». save-512 αντίγραφο
12/5/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Καπεσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος εἰς Καπέσοβον, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ, σὲ ποσοστό 20% ἐπὶ τὸ ἔλαττον». save-512 αντίγραφο
12/6/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Μονοδενδρίου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως γενομένης ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ, διὰ τὰ ἑπόμενα τρία (3) ἔτη». save-512 αντίγραφο
12/7/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Κάτω Μουσιωτίτσης μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ ὑδρομύλου». save-512 αντίγραφο
12/8/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἐλαφοτόπου μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου». save-512 αντίγραφο
12/9/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς πέντε (5.000,00 €) εὐρώ, εἰδικοῦ σκοποῦ, ὑπὸ τοῦ κ. Λεωνίδου Τζαβάρα». save-512 αντίγραφο
12/10/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Προσηλίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς». save-512 αντίγραφο
12/11/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουκουλίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς». save-512 αντίγραφο
12/12/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 119/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς». save-512 αντίγραφο
12/13/27-04-2015 Ἔγκρισις τῶν ὑποβληθέντων Προϋπολογισμῶν, ἔτους 2015, ὑπὸ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς πόλεως Ἰωαννίνων, ἥτοι: α) Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, β) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρείου, γ) Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς καθὼς καὶ δ) τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλα» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων. save-512 αντίγραφο
12/14/27-04-2015 Ἔγκρισις τῶν ὑποβληθέντων Ἀπολογισμῶν, ἔτους 2014, ὑπὸ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς πόλεως Ἰωαννίνων, ἥτοι: α) Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, β) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρείου, γ) Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς καθὼς καὶ δ) τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλα» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων. save-512 αντίγραφο
12/15/27-04-2015 Ἐπικαιροποίηση τοῦ Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας – Ὑλοποίησης Ἔργων, Προμηθειῶν καὶ Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καὶ ὑποβολὴ φακέλλου γιὰ Ἐπιβεβαίωση Διαχειριστικῆς Ἐπάρκειας Τύπου Α΄. save-512 αντίγραφο
12/16/27-04-2015 Διενέργεια Δημοσίου Τακτικοῦ Μειοδοτικοῦ Διαγωνισμοῦ διὰ τὴν προμήθειαν τροφίμων, στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος «σίτισης ἀστέγων καὶ ἀτόμων ποὺ διαβιοῦν σὲ συνθῆκες οἱ ὁποῖες δὲν ἐξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινῆς σίτισης», προϋπολογισμοῦ 150.000,00 € καὶ Συγκρότησις Ἐπιτροπῶν: α) Ἔρευνας Ἀγορᾶς, β) Ἀξιολόγησεως τῶν Προσφορῶν καὶ Κατακυρώσεως τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ Διαγωνισμοῦ καὶ γ) Παραλαβῆς τῶν Τροφίμων. save-512 αντίγραφο
12/17/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 23/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ παρεκκλήσιου Προφήτου Ἠλιοὺ τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς». save-512 αντίγραφο
12/18/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου». save-512 αντίγραφο
12/19/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου». save-512 αντίγραφο
12/20/27-04-2015 Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους, πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἀγορᾶς πετρελαίου διὰ τὴν θέρμανσιν τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς – Σχολῆς Βελλᾶς Ἰωαννίνων. save-512 αντίγραφο
12/21/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Καλεντζίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ». save-512 αντίγραφο
12/22/27-04-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 121/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις». save-512 αντίγραφο