2018 Σεπτέμβριος

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2018 Σεπτέμβριος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

logo2

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ
1 «Δραστηριότητες Μητροπολίτου 7 ἕως 9 Σεπτεμβρίου 2018» 07 ἕως 09-09-2018
2 «Ἁγιασμοί στά Σχολεῖα» 11-09-2018
3 «Δραστηριότητες Μητροπολίτου 12 καί 13 Σεπτεμβρίου» 12 & 13-09-2018
4 «Δραστηριότητες Μητροπολίτου 14 ἕως 16 Σεπτεμβρίου» 14, 15 & 16-09-2018
5 «Δραστηριότητες Μητροπολίτου 19 καί 20 Σεπτεμβρίου» 19 & 20-09-2018
6 «Δραστηριότητες Μητροπολίτου 21 Σεπτεμβρίου» 21-09-2018
7 «Δραστηριότητες Μητροπολίτου 22 καί 23 Σεπτεμβρίου» 22 & 23-09-2018
8 «Δραστηριότητες Μητροπολίτου 26 καί 27 Σεπτεμβρίου» 26 & 27-09-2018
9 «Δραστηριότητες Μητροπολίτου 28 καί 30 Σεπτεμβρίου» 28 & 30-09-2018