2018_10_09 Τιμητική Ἐκδήλωση

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Ἐκδηλώσεις | 2018_10_09 Τιμητική Ἐκδήλωση

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ κ.κ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ

Μέ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε στήν αἴθουσα «Ἀρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος» τῆς Ζωσιμαίας Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας, τιμητική ἐκδήλωση γιά τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γερμανίας καί Ἔξαρχο Κεντῴας Εὐρώπης κ.κ. Αὐγουστίνο, συνοδευόμενο ἀπό εἰκοσαμελῆ ἀντιπροσωπεία, τήν ὁποία παρακολούθησε πλῆθος κόσμου, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προύσης κ.κ. Ἐλπιδοφόρου, καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, τοῦ δημάρχου Ἰωαννιτῶν κ. Θωμά Μπέγκα καί λοιπῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν τῆς πόλεώς μας.

Τήν ἐκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά οἱ μαθητές καί διδάσκαλοι τῆς «Κατσαρείου Σχολῆς» Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων μέ ἀπόδοση Βυζαντινῶν Ὕμνων καί Παραδοσιακῶν Τραγουδιῶν.

Σέ κλίμα συγκινησιακῆς φόρτισης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος, ἀναφέρθηκε μέ λόγους εὐγνωμοσύνης στό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ.κ. Αὐγουστίνου, ἐνθυμούμενος τήν ἐκεῖ διακονία καί συνεργασία του μέ τόν Ἅγιο Γερμανίας.

Ἀκολούθως ἐτιμήθη μέ τόν Μετάλλιο Α΄ Τάξης Τιμῆς καί Ἀξίας τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, πού ἀποτελεῖ τήν ὕψιστη τιμή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.

Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γερμανίας ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες του ἀλλά καί τήν ἔκπληξή του γιά τήν ἄρτια ὀργανωμένη τιμητική αὐτή ἐκδήλωση ἐνῶ ἀναφέρθηκε μέ πολύ συγκινητικά λόγια στήν ἱερατική διακονία καί ποιμαντική προσφορά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Μαξίμου στόν Ἑλληνισμό τῆς Διασπορᾶς ἀλλά ἰδιαίτερα στήν Μητρόπολη Γερμανίας, ὅπου καί ὑπηρέτησε γιά 20 χρόνια (1988–2008), τονίζοντας παράλληλα τό κενό τῆς ἀπουσίας του μετά τόν ἐρχομό του στήν Ἑλλάδα καί τήν μετέπειτα πορεία του στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μέ τήν φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας τήν ὁποία ἔψαλαν τά μέλη τῆς Χορωδίας, τοῦ λαοῦ συμψάλλοντος καί ἐκφωνοῦντος τό «Ἄξιος».