Συνεδρία 108/2018

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 108/2018

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 108
ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
108/1/02-11-2018 Ἔγκρισίς της ἀπὸ 03/10/2018 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κῶν/νου καὶ Ἑλένης τῆς ἐνορίας Σταυρακίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ παραιτηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου κ. Δημητρίου Στεργίου τοῦ Ἀντωνίου ὑπὸ τοῦ κ. Κῶν/νου Κολιούση τοῦ Λάμπρου».
108/2/02-11-2018 Ἔγκρισίς της ἀπὸ 14/10//2018 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουκουλίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ παραιτηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου κ. Εὐριπίδου Περ. Μακρῆ ὑπὸ τοῦ κ Ἀνδρέου Γόγολου τοῦ Παναγιώτου».
108/3/02-11-2018 Ἔγκρισίς της ἀπὸ 03/09/2018 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ραψαίων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ κοιμηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου κ. Εὐαγγέλου Κωστουλάκη ὑπὸ τοῦ κ Κῶν/νου Τόλη τοῦ Βασιλείου».
108/4/02-11-2018 Ἔγκρισίς της ἀπὸ 17/09/2018 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ παραιτηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου κ. Χρήστου Γκαραμέτσιου τοῦ Νικολάου ὑπὸ τοῦ κ Τάσιου Πανταζῆ τοῦ Ἀναστασίου».
108/5/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Λύγγου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
108/6/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου τῆς ἐνορίας Πολυλόφου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
108/7/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἡλιού τῆς ἐνορίας Πλατανιὰς – Γερακαρίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
108/8/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μιχαλιτσίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
108/9/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Αθανασίου τῆς ἐνορίας Μουκοβίνας Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἐκδόσεως Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ ἒπ΄ ὀνόματι τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ εἴσπραξη τῆς ἐπιστροφῆς Φόρου μέσω αὐτοῦ».
108/10/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 57/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Σκλίβανηςμὲ θέματα: «α)Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, β)Περί εκδόσεως Τραπεζικού Λογαριασμού επ΄ονόματι του Ιερού Ναού, γ) Περι ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμία κ. Γιαννούλη Νικηφόρου νὰ πραγματοποιεῖ κάθε συναλλαγή».
108/11/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μεσοβουνίου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ παραχωρήσεως τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ στὸν Πολιτιστικὸ Σύλλογο Μεσοβουνίου, ἄνευ ἀντιτίμου, τὴν 17ην /11ου /2018 γιὰ τὴν πραγματοποίηση ἐκδηλώσεως».
108/12/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Παπίγκου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ παραχωρήσεως τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αγίου Γεωργίου στὸν Πολιτιστικὸ Σύλλογο Παπίγκου, ἄνευ ἀντιτίμου, γιὰ τὴν πραγματοποίηση ἐκδηλώσεως».
108/13/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 12/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Νήσου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις».
108/14/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 10/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεστῶν Ιωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις».
108/15/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 07/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Χρυσοβίτσῃ».
108/16/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 09/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
108/17/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 10/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου πόλεω Ιωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
108/18/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 8 /2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Μονολιθίου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως διὰ ἰδιαιτέρας συμφωνίας, κατόπιν τριῶν ἀγόνων δημοπρασιῶν, ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Μονολιθίω, καὶ τῶν αὐλείων χώρων, τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τῶν Ι. Παρεκκλησίων αὐτοῦ ».
108/19/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Καπεσόβου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Καπεσόβω».
108/20/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουτσελιοῦ μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Κουτσελι».
108/21/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Φανερωμένηςμὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Φανερωμένη».
108/22/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Πλατανούση, συμπεριλαμβανομένων τῶν αὐλείων χώρων τῶν ἱερῶν Παρεκκλησιῶν τς ὡς ἄνω ἐνορίας ».
108/23/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἀσφάκας μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου».
108/24/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουμαριᾶς Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ μεταβιβάσεως μισθώματος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος, εἰς τὴν σύζυγον τοῦ ἐνοικιαστοῦ, διὰ κοινωνικοὺς λόγους ».
108/25/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς τῆς ἐνορίας Πολυγύρου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Δικηγόρου Ἰωαννινων κ. Γεωργίου Τσουμάνη, ὅπως ἐνεργήση κάθε νόμιμην ἐνέργεια γιὰ τὴν εἴσπραξη ὀφειλωμένων μισθωμάτων καθὼς καὶ τὴν ἔξωση τοῦ ἐνοικιαστοῦ Παναγιώτου Βρυώνη τοῦ Δημητίου μὲ ΑΦΜ:03566277 ἐκ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Πολυγύρω ».
108/26/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Τερόβου μὲ θέμα: «Περὶ διακοπῆς τῆς ἠλεκτροδοτήσεως εἰς τὰ Ἱερὰ Παρεκκλήσια ἒπ΄ὀνόματι τῶν: ἃ)Ἁγίου Γεωργίου, β)Ἁγίου Νικολάου, γ)Ἁγίου Ἰωάννου».
108/27/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Λύγγου μὲ θέμα: ««Περὶ ἀναπληρώσεως τῶν παραιτηθέντων ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων κ. Ἐλευθερίου Στεφάνου τοῦ Γεωργίου καὶ Νικολάου Ρίζου τοῦ Γεωργίου, μὲ τοὺς κ. Μιχαὴλ Τσιάκαν τοῦ Κῶν/νοῦ καὶ Θεοχάρη Ρέγκα τοῦ Θεοδώρου ἀντιστοίχως ».
108/28/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς ἐνορίας Βαπτιστοῦ Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ τροποποιήσεως τοῦ Ε9, ὡς πρὸς τὸ ἀγροτεμάχιο του ὡς ἄνω ἱεροῦ ναοῦ, ἐξ ἀδιαιρέτου ἰδιοκτησίας κατὰ 1/3, εὑρισκόμενο εἰς θέσιν ‘’Γέροντας’’ στὴν Λεπτοκαρυὰ Πιερίας, ἀπὸ ἁπλὸ ἀγροτεμάχιο, σὲ ἀγροτεμάχιο πολυετοῦς καλλιέργειας γιὰ τὰ ἔτη 2014,2015,2016,2017καὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Λογίστριας κ. Λαμπρινὴς Σχίζα διὰ τὴν ὡς ἄνω ἀλλαγή».
108/29/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Χουλιαράδων Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ παραιτήσεως ἐκ τοῦ ἔργου τῆς τακτοποιήσεως τῆς ἀκινήτου περιουσίας του ὡς ἄνω ἱεροῦ ναοῦ, τοῦ Τοπογράφου Μηχανικοῦ κ. Θεοδώρου Σόντη, ἄνευ οἰκονομικῆς ἀξιώσεως, καὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς τοῦ κ Ἰωάννου Ράπτη, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ διὰ τὴν τακτοποίση τῆς ἀκινήτου περιουσίας».
108/30/02-11-2018 Ἔγκρισις των ὑπ’ ἀριθμ. 7,8,9/2018 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως της Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μεγάλου Περιστερίου μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ», β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Παύλου Κίτνη τοῦ Κωνσταντίνου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ», γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Χρήστου Παπανικολάου, ὅπως ὑπογράψει κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, δ) «Περὶ ἀναθέσεως τῆς μελέτης καὶ τῆς σύνταξης τῶν τοπογραφικῶν διαγραμμάτων τῶν ἀκινήτων της ἐνορίας εἰς τὸν κ. Χρῆστο Βασιλειάδη, Πολιτικὸ Μηχανικὸ».
108/31/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεστῶν μὲ θέματα: α) Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Παύλου Κίτνη τοῦ Κωνσταντίνου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» β)«Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Ἰωάννου Ζαφείρη τοῦ Ἡλιού, ὅπως ὑπογράψει κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» καὶ γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
108/32/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Κόντσικας Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῆς δωρεᾶς ἐκ τοῦ Δήμου Ἰωαννιτῶν, οἰκοδομικῶν ὑλικῶν γιὰ τὴν ἐπίστρωσιν τοῦ αὐλείου χώρου του ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἀποδοχὴ τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς, κατοίκων τῆς ὡς ἄνω ἐνορίας γιὰ τὴν τοποθέτηση αὐτῶν εἰς τὸν περίβολον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
108/33/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 114/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἐπανεκκίνησης τῶν ἐργασιῶν συντήρησης καὶ ἀποκατάστασης τῶν ἁγιογραφιῶν τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νίκολαου Ἀγορᾶς, τὴν ἀνάθεση ἐργασιῶν σὲ ἐξουσιοδοτημένο συντηρητὴ καὶ ἀποδοχὴ δωρεᾶς 1500,00 εὐρὼ γιὰ τὴν ἀποκτάστασή τῶν ὡς ἄνω ἁγιογραφιῶν ».
108/34/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 115/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς ὑπὸ τοῦ κ. Ἀνδρέα Γεωργίου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, διὰ τὴν ἐκπόνηση τεχνοοικονομικῆς μελέτης ἀποκαταστάσεως εκ του σεισμοῦ (15/16. 10.2016), τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τῶν περιβαλλομένων κτισμάτων, καὶ ὑποβολὴ αὐτῆς εἰς τὸ Γραφεῖον Ἀποκαταταστάσεως Σεισμοπλήκτων».
108/35/02-11-2018 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 5 & 6 /2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλα» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέματα: 1. (5/2018)«Περὶ προσλήψεως εὐπρεπιστρίας καὶ 2.α) (6/2018) Περὶ ἀνανεώσεως σύμβασεως ἐργασίας τοῦ νεωκόρου και β) περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου».
108/36/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7 /2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλα» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ κοιμηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου, Ἰωάννου Ρουσάκη ὑπὸ τοῦ κ. Ἡλιοῦ Γερογιάννη, καὶ β) περὶ καταγγελίας τῆς συμβάσεως ἐργασίας, τῆς καθαρίστριας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κ. Μαρίας Ἀδαμίδου».
108/37/02-11-2018 Ἔγκρισις τῶν  ὑπ’ ἀριθ.  8 & 9 /2018 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλα» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης  πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς» καὶ β) «Περὶ παραδόσεως και παραλαβής απελθόντος και παρόντος Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλα» παρουσία του προϊσταμένου τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης  πόλεως Ἰωαννίνων».
108/38/02-11-2018 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 11 & 12/2018 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου πόλεως Ιωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀντικαταστάσεως ξύλινων κουφωμάτων μὲ ἀντίστοιχα ἀλουμινίου, διαμερίσματος 2ου ὀρόφου, ἐμβαδοῦ 120 τμ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Δωδώνης 40, ἰδιοκτησίας ΙΝ Περιβλέπτου καὶ ἀξιολόγηση προσφορῶν ἀλουμινοκατασκευῶν» καὶ β) «Περὶ προσλήψεως διδασκάλων μουσικῆς καὶ ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν τῶν παιδιῶν τῶν Κατηχητικῶν Νεανικῶν Συνάξεων».
108/39/02-11-2018 Ἔγκρισις της ὑπ’ ἀριθ. 6/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοπάνων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου πόλεως μὲ θέματα: α) «Περὶ μειώσεως ἐνοικίου διαμερίσματος ἰδιοκτησίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» καὶ β) «Περὶ προσλήψεως διδασκάλων μουσικῆς διὰ τὶς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν τῶν Κατηχητικῶν Νεανικῶν Συνάξεων».
108/40/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως  τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας  Βραδέτου μὲ θέμα: «Περὶ ἀλλαγῆς τῆς χρήσεως ἐκκλησιαστικοῦ οἰκήματος, εἰς χρῆσιν καταστήματος, ἐν Βραδέτῳ».
108/41/02-11-2018 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τῆς προσωρινῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτροπῆς  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ριαχόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Δικηγόρου Ἰωαννινων κ. Γεωργίου Τσουμάνη, ὅπως ἐμφανισθεῖ ἐνώπιόν του 1ου Μονομελοῦς Διοικητικοῦ Πρωτοδικείου Ἰωαννίνων κατὰ τὴν δικάσιμον 13.11.2018 καί σὲ κάθε μετὰ ἀπὸ ἀναβολὴ δικάσιμο, ἐκπροσωπήσει καὶ ὑποστηρίξει, ὡς πληρεξούδιος δικηγόρος  τοῦ, τὴν ἀπὸ 6.4.2016 προσφυγὴ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κατά:
1.
Τοῦ ὑπ/τος ΙΚΑ Ἰωαννίνων
2. Τῆς ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ
3. Τῆς μὲ ἀριθμὸ Μ13/18.2.2016 ἀποφάσεως ἐπιβολῆς προστίμου ὓπ΄αὐτῆς».
108/42/02-11-2018 Θέμα ἑκτός  Ἡμερησίας Διατάξεως: ἐνορία Κωστάνιανης
108/43/02-11-2018 Θέμα ἑκτός  Ἡμερησίας Διατάξεως: ἐνορία Ἁγίου Μηνά
108/44/02-11-2018 Θέμα ἑκτός  Ἡμερησίας Διατάξεως: ἐνορία Ἀρίστης
108/45/02-11-2018 Θέμα ἑκτός  Ἡμερησίας Διατάξεως: Μητροπολιτικός Ναός