Ἔτος 2019

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2019

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2019

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Θεοφάνεια» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
06/01/2019 6ης Ἰανουαρίου
2 «Ἡ προσκύνησις τῆς Τιμίας Ἁλύσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης 20/01/2019 20ης Ἰανουαρίου
3 «Σήμερα θά μείνω μαζί σου…» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου 27/01/2019 27ης Ἰανουαρίου
4 «Ἡ παραβολή τῶν ταλάντων» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
03/02/2019 3ης Φεβρουαρίου
5 «Ἡ Χαναναία» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
10/02/2019 10ης Φεβρουαρίου
6 «Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
17/02/2019 17ης Φεβρουαρίου
7 «Κυριακή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
24/02/2019 24ης Φεβρουαρίου
8 «Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
03/03/2019 3ης Μαρτίου
9 «Κυριακή τῆς Τυρινῆς» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης 10/03/2019 10ης Μαρτίου
10 «Ὁμιλία στόν Ἀπόστολο τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
17/03/2019 17ης Μαρτίου
11 «Κυριακή Β ́ Νηστειῶν» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης
24/03/2019 24ης Μαρτίου
12 «Κυριακή Γ ́ Νηστειῶν» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
31/03/2019 31ης Μαρτίου
13 «Κυριακή Ε ́ Νηστειῶν» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
14/04/2019 14ης Ἀπριλίου
14 «Πάσχα τῶν πιστῶν» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
28/04/2019 28ης Ἀπριλίου
15 «Κυριακή τῶν Μυροφόρων» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Βύρων Λάππας
12/05/2019 12ης Μαΐου
16 «Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης
26/05/2019 26ης Μαΐου
17 «Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
16/06/2019 16ης Ἰουνίου
18 «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
23/06/2019 23ης Ἰουνίου
19 «Τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Καπρινιώτης
30/06/2019 30ης Ἰουνίου
20 «Κυριακή Γ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. π. Βύρων Λάππας
07/07/2019 7ης Ἰουλίου
21 «Τῶν Ἁγ. Πατέρων τῆς Δ ́ Οἰκ. Συνόδου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
14/07/2019 14ης Ἰουλίου
22 «Κυριακή Ε ́ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Σέργιος Γ. Μαρνέλλος
21/07/2019 21ης Ἰουλίου
23 «Κυριακή ΣΤ ́ Ματθαίου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
28/07/2019 28ης Ἰουλίου
24 «Ὁ Χριστός καί ἡ Οἰκογένεια» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
Ἀπό 03/08/2019
ἕως 01/09/2019
 Ἀναγνώσματα
25 «Στό γενέθλιο τῆς Θεοτόκου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
08/09/2019 8ης Σεπτεμβρίου (πρό Ὑψώσεως – Γεν. Θεοτόκου)
26 «Κυριακή μετά τήν Ὕψωση» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
15/09/2019 15ης Σεπτεμβρίου (μετά τῆς Ὑψώσεως)
27 «Κυριακή Α ́ Λουκᾶ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
22/09/2019 22ας Σεπτεμβρίου
28 «Κυριακή Β ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Παπαδημητρίου
29/09/2019 29ης Σεπτεμβρίου
29 «Κυριακή Γ ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Λάμπρος Τσιάρας
06/10/2019 6ης Ὀκτωβρίου
30 «Κυριακή Δ ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
13/10/2019 13ης Ὀκτωβρίου
31 «Κυριακή ΣΤ ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
20/10/2019 20ης Ὀκτωβρίου
32 «Κυριακή Ζ ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Κων/νος Σιόντης
27/10/2019 27ης Ὀκτωβρίου
33 «Ἡ Ἁγία Σκέπη τῆς Θεοτόκου» Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Κων/νος Σιόντης 28/10/2019
34 «Κυριακή Ε ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
03/11/2019 3ης Νοεμβρίου
35 «Κυριακή Η ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Βύρων Λάππας
10/11/2019 10ης Νοεμβρίου
36 «Κυριακή Θ ́ Λουκᾶ» Αἰδ. Πρωτονοτάριος π. Ἰωάννης Μήτσιος
17/11/2019 17ης Νοεμβρίου
37 «Κυριακή ΙΓ ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
24/11/2019 24ης Νοεμβρίου
38 «Κυριακή ΙΔ ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Παῦλος Μπούκας
01/12/2019 1ης Δεκεμβρίου
39 «Κυριακή Ι ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
08/12/2019 08ης Δεκεμβρίου
40 «Κυριακή ΙΑ ́ Λουκᾶ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
15/12/2019 15ης Δεκεμβρίου
41 «Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
22/12/2019 22ας Δεκεμβρίου
42 «Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης
29/12/2019 29ης Δεκεμβρίου