Ἔτους 2019

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολίτου | Ἔτους 2019

logo2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2019

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
176 Ὁρισμός Πρωτοσυγκέλλου Ι. Μ. Ἰωαννίνων 01/01/2019
178 Ὁρισμός Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ι Περιφέρειας 09/01/2019
179 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 14/01/2019
180 Ὁρισμός βοηθού Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ζ’ Περιφέρειας 14/01/2019
181 Σύσταση Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τριετίας 2019–2021 15/01/2019
182 Διάρθρωση Ἐνοριῶν, Ἐφημερίων καί Ὑπαλλήλων Ι. Μ. Ἰωαννίνων 15/01/2019
183 Οἰκονομική ἐνίσχυση ὀρθόδοξου σωματείου «Ὁ Πνευματικός Φάρος» 11/02/2019
184 Διοικοῦσα Ἐπιτροπή – Διαχειριστική Ἐπιτροπή Ι.Π.Ν. τοῦ Ἁγ. Νεομ. Γεωργίου 28/02/2019