Ἔτους 2019

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολίτου | Ἔτους 2019

logo2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2019

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
176 Ὁρισμός Πρωτοσυγκέλλου Ι. Μ. Ἰωαννίνων 01/01/2019
178 Ὁρισμός Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ι Περιφέρειας 09/01/2019
179 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 14/01/2019
180 Ὁρισμός βοηθού Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ζ’ Περιφέρειας 14/01/2019
181 Σύσταση Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τριετίας 2019–2021 15/01/2019
182 Διάρθρωση Ἐνοριῶν, Ἐφημερίων καί Ὑπαλλήλων Ι. Μ. Ἰωαννίνων 15/01/2019
183 Οἰκονομική ἐνίσχυση ὀρθόδοξου σωματείου «Ὁ Πνευματικός Φάρος» 11/02/2019
184 Διοικοῦσα Ἐπιτροπή – Διαχειριστική Ἐπιτροπή Ι.Π.Ν. τοῦ Ἁγ. Νεομ. Γεωργίου 28/02/2019
185 Διορισμός προσωρινοῦ ἐφημερίου ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἡλιοχωρίου 15/04/2019
186 Συγχώνευση Ι.Μ. Κοίμησης τῆς Θεοτόκου Ἠλιόκαλης 04/06/2019
187 Διορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου Ἱερᾶς Μονῆς Ρωμανοῦ 07/06/2019
188 Πρόσληψις Ἀρχιτέκτονος Μηχανικού 15/07/2019
190 Σύσταση Μητροπολιτικού Παρεκκλησίου Ἁγίου Παϊσίου 15/07/2019
191 Ἀνακήρυξις ὑποψηφίου ἐφημερίου ἐνορίας Ἀναργύρων 15/07/2019
192 Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Κοίμησης τῆς Θεοτόκου Ἀναργύρων 06/08/2019
193 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 06/08/2019
194 Ἐξουσιοδότηση περί καταχώρησης στοιχείων 01/10/2019
195 Ἐξουσιοδότηση πληρεξουσίου δικηγόρου 11/11/2019
196 Παραχώρηση Ἱερῶν Κειμηλίων 26/11/2019
197 Περί ἐξουσιοδότησης δικηγόρου 13/12/2019
198 Ἀνακήρυξις ὑποψηφίου ἐφημερίου ἐνορίας Ἀσπροχωρίου 20/12/2019