2019 Ἐγκύκλια Σημειώματα

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Ἐγκύκλια Σημειώματα | 2019 Ἐγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ DOWNLOAD
1 Πρόσκληση Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων 1-01-2019
2 Πρόσκληση ἐφημερίων τῶν κοιμητηρίων 1-01-2019
3 Ἑορτή Νεομ. Ἁγίου Γεωργίου 9-01-2019
5 Περί ἀντιεκκλησιαστικῆς στάσης Μοναχοῦ 14-02-2019
6 Περί κατάρτισης λειτουργικοῦ προγράμματος Μεγάλης Ἑβδομάδος 25-02-2019
7 Περί ὁμιλίας κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνη στό Καμπέρειο 21-03-2019
9 Ἱερατικές Συνάξεις ἀνά Ἀρχιερατική Περιφέρεια 26-07-2019