2019 Ἐγκύκλια Σημειώματα

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Ἐγκύκλια Σημειώματα | 2019 Ἐγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ DOWNLOAD
1 Πρόσκληση Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων 1-01-2019
2 Πρόσκληση ἐφημερίων τῶν κοιμητηρίων 1-01-2019
3 Ἑορτή Νεομ. Ἁγίου Γεωργίου 9-01-2019
4 Περί λιτάνευσης Ἱερῶν Λειψάνων Νεομ. Γεωργίου 10-01-2019
5 Περί ἀντιεκκλησιαστικῆς στάσης Μοναχοῦ 14-02-2019
6 Περί κατάρτισης λειτουργικοῦ προγράμματος Μεγάλης Ἑβδομάδος 25-02-2019
7 Περί ὁμιλίας κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνη στό Καμπέρειο 12-03-2019
8 Περί δισκοφοριῶν περιόδου Πάσχα 14-03-2019
9 Ἱερατικές Συνάξεις ἀνά Ἀρχιερατική Περιφέρεια 26-07-2019
10 Περί τέλεσης Ἱερῶν Μυστηρίων 09-09-2019
11 Δισκοφορία ὑπέρ Ρ/Σ τῆς Ἐκκλ. τῆς Ἑλλάδος 11-09-2019
12 Περί Ἐκκλησιαστκῶν Συμβουλίων 25-09-2019
13 Περί Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν 31-10-2019
14 Περί τῆς διαφύλαξης τῶν ἐκκλ. κειμηλίων 05-11-2019
15 Περί συγκέντρωσης τροφίμων γιά σεισμοπαθεῖς στήν Ἀλβανία 05-11-2019
16 Περί ἐνίσχυσης τοῦ προγράμματος στήριξης τρίτου τέκνου στήν Θράκη 10-12-2019