Συνεδρία 115/2019

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 115/2019

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 115
ΤΗΣ 15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
115/1/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 15ης Ἰανουαρίου 2019 εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. ΜΑΞΙΜΟΥ μὲ θέμα: «Διορισμὸς τακτικῶν καὶ ἀναπληρωματικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων εἰς τὰς ἐνορίας καὶ τὰ παρεκκλήσια τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων καὶ διορισμὸς τακτικῶν καὶ ἀναπληρωματικῶν Ἐφοροεπιτρόπων».
115/2/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Διλόφου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
115/3/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Λύγγου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ἐξουσιδότησις τοῦ ταμίου».
115/4/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Λίππας μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
115/5/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουκουλίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
115/6/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ραψαίων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
115/7/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχών τῆς ἐνορίας Γραμμένου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐκδόσεως τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ  καὶ ἐξουσιδότησις τοῦ ταμίου».
115/8/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Ἀρτοπούλας  μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
115/9/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Δραγοψᾶς  μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
115/10/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μπαουσιῶν μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
115/11/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀνθρακίτη μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
115/12/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Κωστάνιανης μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
115/13/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
115/14/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3 /2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αγίου Συμεόνος  τῆς ἐνορίας Κορύτιανης μὲ θέματα:
α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Σωτηρίου Συγκόυνα τοῦ Σπυρίδωνος  διὰ τὴντὴν σύνταξιν  Πράξεως καὶ μεταγραφὴ αὐτῆς, πρὸς   τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π.  Δημητρίου Μπλέτσου τοῦ Κωνσταντίου, ὅπως ὑπογράψει κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
115/15/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3 /2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Γραμμένου  μὲ θέματα:
α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Παρασκευῆς Κατσάνου τοῦ Κωνσταντίνου, διὰ τὴντὴν σύνταξιν Πράξεως καὶ μεταγραφὴ αὐτῆς, πρὸς   τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π.  Στεφάνου Γκαλντέμη τοῦ Παύλου, ὅπως ὑπογράψει κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
δ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Οἰκονομολόγου κ. Λαμπρινὴς Σχίζα τοῦ  Παναγιώτου διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ ἐντύπου Ε9».
115/16/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 8 /2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αγίας Παρασκευής τῆς ἐνορίας Κρανούλας μὲ θέματα:
α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως του Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Κωνσταντίνου Τσαγκλῆ  τοῦ Ἰωάννου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ Βασιλικῆς Πατσούρα, διὰ τὴν τὴν σύνταξιν  Πράξεως καὶ μεταγραφὴ αὐτῆς, πρὸς τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π.  Παύλου Μπούκα, ὅπως ὑπογράψει κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
115/17/15-01-2019 Ἔγκρισις τὰς ὑπ’ ἀριθμ. 4 & 5 /2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Σκαμνελίου  μὲ θέματα:
4α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ κ. Κύρου Μπίμπου τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν σύνταξιν τοπογραφικῶν διαγραμμάτων, βεβαιώσεων, καὶ τακτοποήσεως αὐθαιρέτων, ὅπου ἀπαιτηθεῖ, διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
4β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
5α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Παύλου Κίτνη τοῦ Κωνσταντίνου  διὰ τὴν σύνταξιν  Πράξεως καὶ μεταγραφὴ αὐτῆς, πρὸς  τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
5β) «Περὶ  ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π.  Ἰωάννου Λεοντάρη τοῦ Δημητρίου, ὅπως ὑπογράψει κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
115/18/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2 /2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας  Παλαιοχωρίου Μπότσαρη  μὲ θέματα:
«(1)Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου κ. Ἀχιλλέως Μπότσαρη τοῦ Βασιλείου διὰ τὴν ἔκδοσιν Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ ἒπ΄ὀνόματι τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ (2)περὶ διορθώσεως τῶν στοιχείων τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τὸ ἔντυπον Ε9».
115/19/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκεῆς τῆς ἐνορίας Κοσμηρᾶς μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς τοῦ κ. Θεοδώρου Ζαμπακόλα, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἤτοι τὴν μελέτην, ἔκδοσιν ἀδείας μικρᾶς κλίμακος, καὶ τὴν ἐπιβλεψην τῶν ἐργασιῶν, εἰς τὸν ὡς ἄνω Ἱεροὸν Ναόν».
115/20/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ζίτσης  μέ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Ταμίου».
115/21/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 9/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα:«Περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου διὰ τὴν ἀπόδοσιν ὀφειλομένων μισθωμάτων ἐκκλησιαστικού  διαμερίσματος  ἐν Ἰωαννίνοις».
115/22/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως αποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Πλατανούση».
115/23/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἀσφάκας μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν Ἀνάβρα-Ἀσφάκας».
115/24/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Ἐλάτης μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως μισθόσεως δύο Ἐκκλησιαστικῶν Καταστημάτων εἰς Ἠγουμενίτσα διὰ ἕξι ἔτη».
115/25/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Τερόβου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως μισθώσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Καταστήματος εἰς Τέροβον  καὶ αὐξήσεως μισθώματος».
115/26/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου  τῆς ἐνορίας Μιχαλιτσίου  μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος εἰς Μιχαλίτσιον».
115/27/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυρικῆς τῆς ἐνορίας Πολυγύρου  μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος εἰς Πολύγυρον».
115/28/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Παπίγκου  μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῆς ἰσόγειας οἰκίας εἰς Πάπιγκον».
115/29/15-01-2019 Ἔγκρισίς τῆς ἀπὸ 07-11-2018 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μηλέας μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ  παραιτηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου κ. Νικολάου Μάντζιου τοῦ Στεργίου ὑπὸ τοῦ κ. Δημητρίου Πλαχούρα  τοῦ Χρήστου».
115/30/15-01-2019 Ἔγκρισίς τῆς ἀπὸ 26-11-2018 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς ἐνορίας Δροσοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ παραιτηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου κ. Χρήστου Θεοχάρη τοῦ Ἰωάννου ὑπὸ τῆς  κ. Χριστίνης Παππὰ τοῦ Παύλου».
115/31/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα:
«Προεργασίες γιὰ τὴν τοποθέτηση εἰδικοῦ μηχανήματος ἀνακύκλωσης στὸ χῶρο ἔξωθέν  του Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Πατρ. Λουκάρεως.
Ἀντικατάστασις τριῶν θερμαντικῶν σωμάτων ἐντός τοῦ ὡς ἄνω  Ι. Ναοῦ.
Περὶ προμηθείας κλιματιστικοῦ μηχανήματος 24.000kcal διὰ τὴν θέρμανση καὶ ψύξη τοῦ Ι. Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ».
115/32/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 47/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Γεωργάνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς κληρονομιᾶς ἐκ διαθήκης τῆς κεκοιμημένης Θεοδώρας Τσιρούκη».
115/33/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Σκούπας μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς ἀγροτεμαχίου 5 στρεμμάτων καθὼς καὶ τῶν συμβολαιογραφικῶν δαπανῶν γιὰ τὴν μεταβίβαση εἰς τὸν ὡς ἄνω Ἱερὸ Ναό».
115/34/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Φανερωμένης μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως καταστήματος διὰ ἰδιαιτέρας συμφωνίας κατόπιν τριῶν ἀγόνων δημοπρασιῶν, εἰς Φανερωμένην».
115/35/15-01-2019  Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ὅλων των πλατειῶν τῶν ἐξωκκλησίων εἰς Πλατανοῦσαν».
115/36/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 10/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Μονολιθίου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ὅλων των πλατειῶν τῶν ἐξωκκλησίων εἰς Μονολίθιον».
115/37/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης πόλεως μὲ θέματα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος, δύο διαμερισμάτων καὶ δύο θέσεων στάθμευσης  ἐν Ἰωαννίνοις ».
115/38/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου Μπονίλας τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης πόλεως μὲ θέματα: «Περὶ παραιτήσεως τοῦ νεωκόρου κ Σταματίου Δονόπουλου καὶ προκύρηξι θέσεως εὐπρεπιστοῦ».
115/39/15-01-2019 Ἔγκρισίς τῆς ἀπὸ 14-01-2019 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας τῆς ἐνορίας Ἀνατολῆς μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπληρώσεως τοῦ παραιτηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου ὑπὸ τοῦ  κ. Ἰωάννη Μπάζιου τοῦ Εὐαγγέλου».
115/40/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέματα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος, εἰς Μέτσοβον ».
115/41/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ μεταβιβάσεως τῆς μισθωτικῆς σχέσεως ἐκ τῆς κ. Ἀγγελικῆς Μάντζιου εἰς τόν σύζυγον αὐτῆς Ἰωάννην Στεφάνου τοῦ Γεωργίου».
115/42/15-01-2019 Ἀπόρριψις 1948/24-12-2018 ὑπεύθυνης δήλωσης τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Λιγοψᾶς.
115/43/15-01-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα:«Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου διά τήν καταβολήν ἀποδοχῶν τῶν ἐργαζομένων, ἀσφαλιστικῶν είσφορῶν καί φορολογικῶν ὑποχρεώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».