2019 Θ΄ Σεμινάριο

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2019 Θ΄ Σεμινάριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: «ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ»

Α/Α ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
1 «Εἰσαγωγή καί ἀνάλυση τῆς ἔννοιας τῆς βίας μέ βάση τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἐκκλησιαστική Γραμματεία» Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητής καί Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καί Θρησκειολογίας τοῦ ΕΚΠΑ 15/01/2019 Εἰσήγηση
2 «Οἱ συνέπειες τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας στά μέλη τῆς οἱκογένειας» Ερασμία Φείδη, ψυχοπαιδαγωγός 07/02/2019 Εἰσήγηση
3 «Εἰσαγωγή καὶ ἀνάλυση τῶν μορφῶν τῆς βίας μέ βάση τίς ἔρευνες τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν. Οἱ ἐνδογενεῖς και ἐξωγενεῖς παράγοντες πού εὐνοοῦν τήν ἐμφάνιση τοῦ φαινομένου τῆς βίας» π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. 27/02/2019 Εἰσήγηση
4 «Εἰσαγωγή στίς μεθόδους πρόληψης καί ἀντιμετώπισης σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῆς Ποιμαντικῆς Θεολογίας καί τῶν Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν – Ἡ διαφυλική ἀγωγή ὡς τρόπος ἀντιμετώπισης τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας (σχεδιασμός προγραμμάτων καί διδακτικῶν σεναρίων)» π. Ἀντώνιος Καλλιγέρης, ἐκπαιδευτικός – Διευθυντῆς τῆς Δ/νσης Ποιμαντικῆς Γάμου καί Οἰκογένειας τῆς Ἱ. Ἀ. Ἀ. 08/03/2019 Εἰσήγηση
5 «Ἡ ἐνδοοικογενειακή βία καί οἱ μορφές της – Τά χαρακτηριστικά τοῦ θύτη καί τοῦ θύματος» κ. Μαρία Ράπτη, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια καί Πρόεδρος τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀ. Ἐ. Ἀ. Βελλᾶς 14/03/2019 Εἰσήγηση
6 «Ἡ ἐνδοοικογενειακή βία καί οἱ μορφές της – Τά χαρακτηριστικά τοῦ θύτη καί τοῦ θύματος» π. Ἀθανάσιος Γκίκας, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. 21/03/2019
7 «Ὁλοκλήρωση ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου, Πρωτοσύγκελλος Ι.Μ.Ι. 01/04/2019