Συνεδρία 118/2019

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 118/2019

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 118
ΤΗΣ 11ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
118/1/11-02-2019 Ἔγκρισις τῶν ὑποβληθέντων Προϋπολογισμῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2019, πλὴν τῶν ἐνοριῶν Ριαχόβου, Μουζακαίων καὶ Διλόφου.
118/2/11-02-2019 Κατάρτισις Ἐκθέσεως Προϋπολογισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2019.
118/3/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1 /2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Δομολεσσᾶς μὲ θέματα:
α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Σταύρου Παργαν διὰ τὴν σύνταξιν πράξεως καὶ μεταγραφὴν αὐτῆς πρὸς τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Ιωάννου Γκαραγκούνη, ὅπως ὑπογράψῃ κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
δ) «Περὶ ἀναθέσεως τῆς μελέτης καὶ τῆς συντάξεως τῶν τοπογραφικῶν διαγραμμάτων τῶν ἀκινήτων της ἐνορίας εἰς τὸν κ. Εὐάγγελο Κασκάνη, Μηχανικὸ»,
ε) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς οἰκονομολόγου κ. Λαμπρινὴς Σχίζα διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ ἐντύπου Ε9 συμφώνως πρὸς τὸν συνημμένο πίνακα».
118/4/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1 /2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Σενίκου μὲ θέματα:
α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Σταύρου Παργαν διὰ τὴν σύνταξιν πράξεως καὶ μεταγραφὴν αὐτῆς πρὸς τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Ιωάννου Γκαραγκούνη, ὅπως ὑπογράψῃ κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
δ) «Περὶ ἀναθέσεως τῆς μελέτης καὶ τῆς συντάξεως τῶν τοπογραφικῶν διαγραμμάτων τῶν ἀκινήτων της ἐνορίας εἰς τὸν κ. Εὐάγγελο Κασκάνη, Μηχανικὸ»,
ε) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς οἰκονομολόγου κ. Λαμπρινὴς Σχίζα διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ ἐντύπου Ε9 συμφώνως πρὸς τὸν συνημμένο πίνακα».
118/5/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1 /2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Πέρδικας μὲ θέματα:
α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Ἰωάννου Παππ διὰ τὴν σύνταξιν πράξεως καὶ μεταγραφὴν αὐτῆς πρὸς τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Βασιλείου Παπαγιαννόπουλου, ὅπως ὑπογράψῃ κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
δ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς οἰκονομολόγου κ. Λαμπρινὴς Σχίζα διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ ἐντύπου Ε9 συμφώνως πρὸς τὸν συνημμένο πίνακα.
118/6/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1 /2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς ἐνορίας Σταυρακίου μὲ θέματα:
α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Φιλίππου Πανταζῆ τοῦ Γεωργίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Σταύρου Παργανὰ διὰ τὴν σύνταξιν πράξεως καὶ μεταγραφὴν αὐτῆς πρὸς τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Θεοκλήτου Μηττάκου, ὅπως ὑπογράψῃ κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
δ) «Περὶ ἀναθέσεως τῆς μελέτης καὶ τῆς συντάξεως τῶν τοπογραφικῶν διαγραμμάτων τῶν ἀκινήτων της ἐνορίας εἰς τὸν κ. Νικόλαο Σίμπα, Τοπογράφο Μηχανικὸ».
118/7/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1 /2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἐπισκοπικοῦ μὲ θέματα:
α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Σταύρου Παργανὰ διὰ τὴν σύνταξιν πράξεως καὶ μεταγραφὴν αὐτῆς πρὸς τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Πέτρου Βαφέα , ὅπως ὑπογράψῃ κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
118/8/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2 /2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Λίγγου μὲ θέματα:
α) «Περὶ ἀναθέσεως τῆς μελέτης καὶ τῆς συντάξεως τῶν τοπογραφικῶν διαγραμμάτων τῶν ἀκινήτων της ἐνορίας εἰς τὸν κ. Μάριον Κοντογιάννην τοῦ Ἡλιού, Πολιτικὸν Μηχανικὸν καὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς αὐτοῦ »,
β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Παρασκευῆς Κατσάνου τοῦ Κωνσταντίνου ὅπως προβεῖ εἰς τὰς νομίμους ἐνεργείας πρὸς τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
δ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Στεφάνου (Κων/νου) Γκαλντέμη , ὅπως ὑπογράψῃ κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
ε) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς οἰκονομολόγου κ. Λαμπρινὴς Σχίζα διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ ἐντύπου Ε9 συμφώνως πρὸς τὰ στοιχεῖα ποῦ θὰ προκύψουν μετὰ τὶς ἐπιμετρήσεις, ἐὰν καὶ ἐφόσον προκύψουν διαφορές».
118/9/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2 /2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πετσαλίου μὲ θέματα:
α) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ τοῦ Δημητρίου διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
β) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ. Παρασκευῆς Κατσάνου τοῦ Κωνσταντίνου ὅπως προβεῖ εἰς τὰς νομίμους ἐνεργείας πρὸς τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»,
γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Κων/νου Τσόδουλου, ὅπως ὑπογράψῃ κάθε σχετικὸ διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς ἀκινήτου περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
118/10/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1 /2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Λιγοψᾶς μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς οἰκονομολόγου κ. Λαμπρινὴς Σχίζα διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ ἐντύπου Ε9 συμφώνως πρὸς τὸν συνημμένο πίνακα».
118/11/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1 /2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μεγάλου Περιστερίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς οἰκονομολόγου κ. Λαμπρινὴς Σχίζα διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ ἐντύπου Ε9 συμφώνως πρὸς τὸν συνημμένο πίνακα».
118/12/11-02-2019 Ἔγκρισίς της ἀπὸ 01/02/2019 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς ἐνορίας Βρυσοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Κων/νου Χαντόλιου τοῦ Ἰωάννου ὑπὸ τοῦ κ. Κων/νου Σιαμπίρη τοῦ Εὐαγγέλου ».
118/13/11-02-2019 Ἔγκρισίς της ἀπὸ 06/02/2019 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τῆς ἐνορίας Δωδώνης μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Ἡλιού Λαδόπουλου ὑπὸ τοῦ κ. Παναγιώτου Κολιγιώτη τοῦ Χριστοφόρου».
118/14/11-02-2019 Ἔγκρισίς της ἀπὸ 06/02/2019 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἰτέας μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Εὐαγγέλου Γαλάνη ὑπὸ τοῦ κ. Δημητρίου Γαλάνη του Ἀντωνίου».
118/15/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς ἐνορίας Παλιουρῆς μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
118/16/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Λευκοθέας μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
118/17/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Μητροπόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέματα:
α) «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
β) «Περὶ ἐξουσιδοτήσεως τοῦ ταμίου διὰ τὴν κίνηση τοῦ τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ, καθὼς καὶ τὴν ἔκδοση ἐπιταγῶν»,
γ) «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς».
118/18/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου πόλεως Ἰωαννίνων, μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
118/19/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
118/20/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
118/21/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
118/22/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοπάνων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
118/23/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μπονίλας τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
118/24/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Μητροπόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῆς ἐνορίας».
118/25/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου πόλεως Ἰωαννίνων, μὲ θέμα: «Περὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῆς ἐνορίας».
118/26/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῆς ἐνορίας».
118/27/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῆς ἐνορίας».
118/28/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῆς ἐνορίας».
118/29/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου τῆς ἐνορίας Σεισμοπλήκτων πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῆς ἐνορίας».
118/30/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τῆς ἐνορίας Νεοχωροπούλου μὲ θέμα: «Περὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῆς ἐνορίας».
118/31/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μαρμάρων μὲ θέμα: «Περὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῆς ἐνορίας».
118/32/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας τῆς ἐνορίας Ἀνατολῆς με θέμα: «Περὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῆς ἐνορίας».
118/33/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κατσικᾶ με θέμα: «Περὶ καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῆς ἐνορίας».
118/34/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑφισταμένης διαρθρώσεως τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.
118/35/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν των πλατειῶν τῶν ἐξωκκλησίων εἰς Πλατανοῦσα».
118/36/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 01/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Μονολιθίου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν των πλατειῶν τῶν ἐξωκκλησίων εἰς Μονολίθι».
118/37/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 01/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μαρμάρων μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους εἰς Κάτω Μάρμαρα, διὰ τὴν διερνέργεια παραδοσιακῆς πανηγύρεως ».
118/38/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ βοσκοτόπου».
118/39/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Συρράκου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος – ἐξωδικαστικὸς συμβιβασμός».
118/40/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Χουλιαράδων μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῶν εἰς ἔργον δωρεῶν ἐνοριτῶν, γιὰ τὴ συντήρηση τῶν μικρῶν φορητῶν εἰκόνων τοῦ τέμπλου».
118/41/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῶν εἰς ἔργον δωρεῶν ἐνοριτῶν, γιὰ τὴν κατασκευὴ καὶ τοποθέτηση δύο τοιχογραφιῶν».
118/42/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Μανασσῆ μὲ θέμα: «Περὶ παραδόσεως πρὸς συντήρηρση ἱερῶν κειμηλίων ( φορητὲς εἰκόνες καὶ ἔντυπα Εὐαγγέλια) στὴν ΕΦΑ Ἰωαννίνων.
118/43/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 15/2018 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς ἐνορίας Δωδώνης μὲ θέμα: «Περὶ ἀνεγέρσεως παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Δωδώνης εἰς τὸν οἰκισμὸν Δωδωνουπόλεως τῆς Τ.Κ Δωδώνης».
118/44/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. πρώτ. 312/06/02/2019 τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεβυτέρου π. Σεργίου Μαρνέλλου «περὶ χορηγήσεως ἀδείας ἀσκήσεως ἰδιωτικοῦ ἔργου μὲ ἀμοιβὴ γιὰ τὴ συμμετοχή, ὡς ἐπιμορφωτής, στὰ ἐκπαιδευτκὰ προγράμματα τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπομόρφωσης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν».
118/45/11-02-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. πρώτ. 311/06/02/2019 τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Θωμᾶ Ἀνδρέου «περὶ χορηγήσεως ἀδείας ἀσκήσεως ἰδιωτικοῦ ἔργου μὲ ἀμοιβὴ γιὰ τὴ συμμετοχή, ὡς ἐπιμορφωτής, στὰ ἐκπαιδευτκὰ προγράμματα τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπομόρφωσης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν».