Προκάτοχοι

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Προκάτοχοι

 ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΙ
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1. Σεβαστιανός (1365 – 1381) 31. Ἰάκωβος (1676 – 1680)
2. Ματθαῖος (1382 – 1385) 32. Κλήμης ὁ Χίος (1680 – 1715)
3. Γαβριήλ (1386 – 1408) 33. Ἱερόθεος Ράπτης (1716 – 1735)
4. Ἰωσήφ (1408) 34. Γρηγόριος ὁ Βυζάντιος (1736 – 1767)
5. Πρόκλος 35. Γαβριήλ ἐκ Σμύρνης (εἶτα Οἰκουμενικός) (1767 – 1771)
6. Νεόφυτος (1480 – 1487) 36. Γρηγόριος το Β΄ (1771 – 1776)
7. Νήφων (1500) 37. Ἱερόθεος (1776)
8. Νεῖλος (1513) 38. Παΐσιος (1776 – 1780)
9. Θεόληπτος (εἶτα Οἰκουμενικός) (1513) 39. Μακάριος (1780 – 1799)
10. Γρηγόριος (1513) 40. Ἱερόθεος Τρεμούλας (1799 – 1810)
11. Σωφρόνιος (1520) 41. Γαβριήλ ὁ Γκάγκας (1810 – 1826)
12. Νήφων (1526 – 1545) 42. Βενέδικτος ὁ Βυζάντιος (1826 – 1830)
13. Μακάριος (1545 – 1549) 43. Ἰωακείμ ὁ ἀπό Σόφιας (1830 – 1835)
14. Ἰωάσαφ (1549 – 1571) 44. Ἰωακείμ ὁ Χίος (εἶτα Οἰκουμενικός) (1835 – 1838)
15. Δανιήλ (1571 – 1580) 45. Ἰωαννίκιος ὁ Κρῆς (1838 – 1840)
16. Ἰωάσαφ το Β΄ (1580 – 1585) 46. Ἰωακείμ το Β΄ (1840 – 1845)
17. Ματθαῖος (εἶτα Οἰκουμενικός) (1585 – 1595) 47. Ἰωαννίκιος (1845 – 1854)
18. Νεόφυτος (1597) 48. Παρθένιος (1854 – 1869)
19. Μανασσής (1605 – 1613) 49. Σωφρόνιος Χρηστίδης (1869 – 1899)
20. Ματθαῖος (1614) 50. Γρηγόριος Καλλίδης (1889 – 1902)
21. Νεόφυτος το Β΄ (1616 – 1620) 51. Σωφρόνιος Χρηστίδης το Β΄ (1902 – 1906)
22. Θεόκλητος (1621 – 1632) 52. Γεράσιμος Τανταλίδης (1906 – 1910)
23. Ἰωαννίκιος ὁ ἀπό Ξάνθης (1632) 53. Γερβάσιος Ὡρολογᾶς (1910 – 1916)
24. Παρθένιος (εἶτα Οἰκουμενικός) (1632 – 1639) 54. Σπυρίδων Βλάχος (1916 – 1922)
25. Καλλίνικος (1639 – 1640) 55. Γερμανός Καραβαγγέλης, ὁ ἀπὸ Ἀμασείας (1923 – 1924)
26. Ἰωάσαφ (1640 – 1644) 56. Σπυρίδων Βλάχος το Β΄ (εἶτα Ἀθηνῶν) (1924 – 1949)
27. Καλλίνικος το Β΄ (1644 – 1666) 57. Δημήτριος Ἐυθυμίου (1956 – 1958)
28. Κύριλλος (1666 – 1689) 58. Σεραφείμ Τίκας, ὁ ἀπὸ Ἄρτης (εἶτα Ἀθηνῶν)(1958 – 1974)
29. Καλλίνικος το Γ΄ (1669 – 1670) 59. Θεόκλητος Σετάκης (1975 – 2014)
30. Κύριλλος το Β΄ (1670 – 1676) 60. Μάξιμος Παπαγιάννης (2014 – )