2019 ΙΑ΄ Σεμινάριο

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2019 ΙΑ΄ Σεμινάριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ  ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ  ΤΟΥΣ»

Α/Α ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
1 Πρόσκληση ἐνδιαφέροντος
2 Ἁγιασμός – ἔναρξη τῶν σεμιναρίων.
«Ἡ φροντίδα τῶν ἀσθενῶν στήν ἐκκλησιαστική παράδοση»
Πανοσ. Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Θωμάς Ἀνδρέου, Πρωτοσύγκελλος Ἱ. Μ. Ἰ. 24/10/2019
3 «Λανθασμένες καί ὀρθή προσέγγιση στήν σχέση ἀσθένειας καί ἀμαρτιας» Πρωτοπρ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ 31/10/2019 Εἰσήγηση
4 «Τά δυναμικά τῆς διαδικασίας τοῦ ἀσθενοῦς πού πεθαίνει» κ. Κωνσταντῖνος Κορναράκης, Ἀναπλ. Καθηγ.  Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 07/11/2019 Εἰσήγηση
5 «Ἡ ἀξιοποίηση τῶν ψυχολογικῶν προϋποθέσεων τῶν ἀσθενών στήν ἐκκλησιαστική ὑποστήριξή τους» π. Βασίλειος Θερμός, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικής Σχολῆς Ἀθηνῶν 11/11/2019 Εἰσήγηση
6 «Ἡ συναισθηματική ἐμπλοκή κατά τήν φροντίδα τοῦ ἀσθενή» Πανοσ. Ἀρχιμ. Χρύσανθος Παπαποστόλου, Διευθ.  Ὑπηρ. Ψυχοκοινωνικῆς Ἀγωγῆς & Στήριξης τοῦ Ἰδρ. Νεότητας καί Οἰκογένειας τῆς Ἱ. Ἀ. Ἀ. 28/11/2019
7 «Διαχείριση τῶν ἐπιπτώσεων τῶν χρονίων νόσων» Παρασκευή Φελέκη, Τομεάρχης νοσηλευτικῆς τοῦ Ἐλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ 02/12/2019
8 «Ὁλοκλήρωση Σεμιναρίου» Σεβ. Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος 12/12/2019