Ι. Ν. Ἀποστόλου Παύλου Σεισμοπλήκτων

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Διοίκηση | Ἀρχιερατικές Περιφέρειες | Α΄πόλεως Ἰωαννίνων | Ι. Ν. Ἀποστόλου Παύλου Σεισμοπλήκτων

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

naoi_seismoplikta1Σύντομο ἱστορικό:

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς θεμελιώθηκε τὴν 29η Ἰουνίου 1989 καὶ ἀφιερώθηκε στὸν οὐρανοβάμωνα Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο ἀπὸ τὸν Μακαριστὸ Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κυρὸ Θεόκλητο Σετάκη, ὁ ὁποῖος καὶ τέλεσε τὰ ἐγκαίνια τὴν 29η Ἰουνίου 1999. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς ἀνηγέρθη καὶ οἰκοδομήθηκε μὲ χρήματα ποὺ προῆλθαν ἀπὸ ἄοκνο ἔρανο τῶν μελῶν τοῦ συλλόγου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ὅλων τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς, καθὼς καὶ μὲ προσωπικὴ ἐργασία. Μὲ τὴν εὐλογία καὶ ἄδεια τοῦ Μητροπολίτου πραγματοποιήθηκαν οἱ ἀπαραίτητες διαδικασίες καὶ τὸ 1995 ἱδρύθηκε ἡ ἐνορία, ἡ ὁποία καὶ ἀποτελεῖ τὴ νεώτερη ἐνορία τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων.

Ἐφημέριος:

 • Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος π. Ἰωάννης Κωστῆς.
 • Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Βασίλειος Βαρέλης

 Σύνθεση Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς:

 • Πρόεδρος : Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος π. Ἰωάννης Κωστῆς
 • Ἀντιπρόεδρος;:  Ἀξιότιμος κ. Δημήτριος Τραχανᾶς
 • Γραμματέας: Ἀξιότιμος κ. Παντελὴς Γκαρόζης
 • Ταμίας: Ἀξιότιμος κ. Ἠλίας Λαζοκίτσιος
 • Μέλος: Ἐρίτιμος κ. Χάϊδω Κωνσταντῆ

Παρεκκλήσια:

 • Ἁγίου Ῥαφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης
 • Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, τὰ ὁποῖα βρίσκονται στὸν γυναικωνίτη τοῦ ναοῦ.

Θέση καὶ ὅρια τῆς ἐνορίας:

Ἡ ἐνορία βρίσκεται στὴν εἴσοδο τῆς πόλεως μὲ κατεύθυνση πρὸς Ἀθήνα, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ στρατόπεδο Βελισσαρίου, μὲ ὅρια:

 • Περιοχὴ Μητροκώστα (Κάτω ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Περιβλέπτου).
 • Περιοχὴ Σεισμοπλήκτων.
 • Κάτω Νεοχωρόπουλο.
 • Ἐργατικὲς κατοικίες Ἀνθούπολης.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς δεσπόζει σὲ μία μεγάλη πλατεῖα καὶ ἀποτελεῖ τὸ στολίδι τῆς περιοχῆς.

Διατελέσαντες Ἐφημέριοι:

 • Αἰδεσιμολογιώτατος Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Συγκούνας 1993-1996.
 • Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Θεόδωρος Τζαλαβρᾶς 1996-1998.

Ἱερὲς Ἀκολουθίες ποὺ τελοῦνται στὸν Ἱερὸ Ναό:

 • Θεῖες Λειτουργίες (Κυριακῶν, Δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν, καθὼς καὶ ἑορταζομένων Ἁγίων).
 • Ἱερὲς Παρακλήσεις.
 • Ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου.
 • Ἱερὸ Σαρανταλλείτουργο τῶν Χριστουγέννων.
 • Ἱερὲς Ἀγρυπνίες.
 • Τὸ μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως τελεῖται κάθε Τρίτη καὶ Σάββατο ἀπόγευμα.

Ποιμαντικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ μέριμνα ἱδρυμάτων:

 • Ζωγράφειο Γηροκομεῖο.
 • Ψυχιατρεῖο «Νέα ἀρχή».
 • Ψυχιατρεῖο «Ἀστερισμός».

Φιλανθρωπικὴ μέριμνα «Ἡ Παύλειος Λογεῖα»:

Λειτουργεῖ φιλανθρωπικὸ παντοπωλεῖο ἀπὸ τὸ ὁποῖο διανέμονται κάθε δεκαπενθήμερο τρόφιμα σὲ ἄπορες οἰκογένειες τῆς ἐνορίας. Ἀρωγοὶ αὐτῆς τῆς προσπάθειας εἶναι τὰ σοῦπερ-μάρκετ τῆς περιοχῆς καὶ εὐλαβεῖς χριστιανοὶ ποὺ προσφέρουν τρόφιμα.

Ἱερὰ Κατήχηση:

 • Φοιτητές-τριες ποὺ διαμένουν ἐντὸς ἐνορίας.
 • Κύκλος κυριῶν μελέτης Ἁγίας Γραφῆς.

Κατασκευαστικὸς τομέας:

Τὴν περίοδο 1989-1998 ἀνηγέρθη ὁ Ἱερὸς Ναός, σοβατίστηκε ἐσωτερικὰ καὶ τοποθετήθηκαν τὰ μάρμαρα. Ἀπὸ τὸν Ἰούλιο τοῦ 1998 ἕως καὶ σήμερα πραγματοποιήθηκαν οἱ ἑξῆς ἐργασίες:

 • Κατασκευὴ ξυλόγλυπτου τέμπλου καὶ τοποθέτηση ἁγιογραφημένων εἰκόνων.
 • Κατασκευὴ Δεσποτικοῦ, Ἄμβωνος, Στασιδίων, Ἀναλογίων, Παρα-θρονίων, Πολυελαίων, Προσκυνηταρίων, ξυλόγλυπτου τέμπλου Ἁγίου Ραφαήλ.
 • Τοποθέτηση καλοριφέρ.
 • Κατασκευὴ τοῦ ἀρχονταρικίου καὶ τοῦ σκευοφυλακίου τοῦ ναοῦ.
 • Κλείσιμο περιστυλίων καὶ ἐξωτερικὸ σοβάτισμα.

Πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ὅλες τὶς δαπάνες ἐπωμίστηκε ὁ Σύλλογος ἀνεγέρσεως μὲ τὴν εὐλογία καὶ ἄδεια τῆς Μητροπόλεως, βάσει τῆς ὁποίας καὶ λειτουργοῦσε. Ἡ καθαριότητα καὶ ἡ συντήρηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ λειτουργεῖ στὴ βάση ἄμισθης ἐθελοντικῆς ἐργασίας.

Ὑπολείπονται:

 • Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ.
 • Ἡ κατασκευὴ ἐνοριακοῦ κέντρου.

Ὑπὸ σχεδιασμό:

Ἵδρυση σχολῆς γονέων καὶ κηδεμόνων γιὰ τὴ στήριξη τῆς οἰκογένειας καὶ τοῦ γάμου. Στὴν προσπάθεια γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς ἐνοριακῆς συνειδήσεως τῶν χριστιανῶν πολλὲς φορὲς βρίσκουμε πολλὰ ἐμπόδια, τὰ ὁποῖα στὸ τέλος ὑπερνικοῦνται μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, στὴ διακονία τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας, ὑπακούοντας πιστὰ στὴ σεπτὴ ποιμαντορία τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου, ποὺ εἶναι ἐν ἐκκλησίᾳ εἰς τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ.

Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας:

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Σεισμοπλήκτων
Πλατεῖα Ἁγίου Παύλου
45500 – Σεισμόπληκτα Ἰωάννινα
Τηλ.: 2651045182

Πῶς θὰ μᾶς βρεῖτε: