2019_12_02 Σεμινάριο ΙΑ_6

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Σεμινάρια Κληρικῶν | 2019 ΙΑ΄ Σεμινάριο | 2019_12_02 Σεμινάριο ΙΑ_6

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Πραγματοποιήθηκε τήν Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019, στό Καμπέρειο Πνευματικό Ἵδρυμα, ἡ ἔκτη συνάντηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος «Κοινωνικοπρονοιακή ἐκκλησιαστική ὑποστήριξη τῶν νοσούντων καί τῶν οἰκείων τους» πού πραγματοποιεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ἰωαννίνων σέ συνεργασία μέ τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Εἰσηγητής ἦταν ἡ κυρία Παρασκευή Φελέκη, Τομεάρχης νοσηλευτικῆς τοῦ Ἐλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ μέ θέμα: «Διαχείριση τῶν ἐπιπτώσεων τῶν χρονίων νόσων».

3

2

1