Ἔτος 2020

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2020

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2020

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 05/01/2020 5ης Ἰανουαρίου
2 «Κυριακή μετά τά Φώτα» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας 12/01/2020 12ης Ἰανουαρίου
3 «Κυριακή ΙΒ ́ Λουκᾶ (Τῶν 10 Λεπρῶν)» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης 19/01/2020 19ης Ἰανουαρίου
4 «Κυριακή ΙΕ ́ Λουκᾶ (Τοῦ Ζακχαίου)» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος 26/01/2020 26ης Ἰανουαρίου
5 «Κυριακή τῆς Ὑπαπαντῆς» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης 02/02/2020 2ας Φεβρουαρίου
6 «Κυριακή ΙΣΤ ́ Λουκᾶ (Τελώνου καί Φαρισαίου)» Αἰδεσ. Πρωτοπρ.
π. Σέργιος Μαρνέλλος
09/02/2020 9ης Φεβρουαρίου
7 «Κυριακή ΙΖ ́ Λουκᾶ (Τοῦ Ἀσώτου)» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
16/02/2020 16ης Φεβρουαρίου
8 «Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω» Αἰδεσ. Πρωτον. π. Ἰωάννης Μήτσιος 23/02/2020 23ης Φεβρουαρίου
9 «Κυριακή τῆς Τυρινῆς» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
01/03/2020 1ης Μαρτίου
10 «Κυριακή Α ́ Νηστειῶν (Τῆς Ὀρθοδοξίας)» Αἰδεσ. Πρεσβ.
π. Παῦλος Μπούκας
08/03/2020 8ης Μαρτίου
11 «Κυριακή Β ́ Νηστειῶν (Τοῦ Παλαμᾶ)» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
15/03/2020 15ης Μαρτίου
12 «Κυριακή Γ ́ Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 22/03/2020 22ας Μαρτίου
13 «Κυριακή Δ ́ Νηστειῶν (Ίωάννου Σιναΐτου)» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἐφραίμ Ντέτσικας 29/03/2020 29ης Μαρτίου
14 «Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης
05/04/2020 5ης Ἀπριλίου
15 «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
12/04/2020 12ης Ἀπριλίου
16 «Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
17/05/2020 17ης Μαΐου
17 «Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου 21/05/2020 21ης Μαΐου
18 «Κυριακή Ζ ́ άπὀ το Πάσχα» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης
31/05/2020 31ης Μαΐου
19 «Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἐφραίμ Ντέτσικας 07/06/2020 07ης Ἰουνίου
20 «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας 14/06/2020 14ης Ἰουνίου
21 «Κυριακή Β΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
21/06/2020 21ης Ἰουνίου
22 «Κυριακή Γ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
28/06/2020 28ης Ἰουνίου
23 «Κυριακή Δ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ.
π. Σέργιος Μαρνέλλος
05/07/2020 05ης Ἰουλίου