Ἔτος 2020

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2020

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2020

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Ἀρχή τοῦ Εὐαγγελίου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 05/01/2020 5ης Ἰανουαρίου
2 «Κυριακή μετά τά Φώτα» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας 12/01/2020 12ης Ἰανουαρίου
3 «Κυριακή ΙΒ ́ Λουκᾶ (Τῶν 10 Λεπρῶν)» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης 19/01/2020 19ης Ἰανουαρίου
4 «Κυριακή ΙΕ ́ Λουκᾶ (Τοῦ Ζακχαίου)» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος 26/01/2020 26ης Ἰανουαρίου
5 «Κυριακή τῆς Ὑπαπαντῆς» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης 02/02/2020 2ας Φεβρουαρίου
6 «Κυριακή ΙΣΤ ́ Λουκᾶ (Τελώνου καί Φαρισαίου)» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος 09/02/2020 9ης Φεβρουαρίου
7 «Κυριακή ΙΖ ́ Λουκᾶ (Τοῦ Ἀσώτου)» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας 16/02/2020 16ης Φεβρουαρίου
8 «Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω» Αἰδεσ. Πρωτον. π. Ἰωάννης Μήτσιος 23/02/2020 23ης Φεβρουαρίου
9 «Κυριακή τῆς Τυρινῆς» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης 01/03/2020 1ης Μαρτίου
10 «Κυριακή Α ́ Νηστειῶν (Τῆς Ὀρθοδοξίας)» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Παῦλος Μπούκας 08/03/2020 8ης Μαρτίου
11 «Κυριακή Β ́ Νηστειῶν (Τοῦ Παλαμᾶ)» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος 15/03/2020 15ης Μαρτίου
12 «Κυριακή Γ ́ Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 22/03/2020 22ας Μαρτίου
13 «Κυριακή Δ ́ Νηστειῶν (Ίωάννου Σιναΐτου)» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἐφραίμ Ντέτσικας 29/03/2020 29ης Μαρτίου
14 «Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης 05/04/2020 5ης Ἀπριλίου
15 «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 12/04/2020 12ης Ἀπριλίου
16 «Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 17/05/2020 17ης Μαΐου
17 «Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου 21/05/2020 21ης Μαΐου
18 «Κυριακή Ζ΄ άπὀ το Πάσχα» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσόστομος Τραϊκάπης 31/05/2020 31ης Μαΐου
19 «Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἐφραίμ Ντέτσικας 07/06/2020 07ης Ἰουνίου
20 «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας 14/06/2020 14ης Ἰουνίου
21 «Κυριακή Β΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης 21/06/2020 21ης Ἰουνίου
22 «Κυριακή Γ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας 28/06/2020 28ης Ἰουνίου
23 «Κυριακή Δ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος 05/07/2020 05ης Ἰουλίου
24 «Κυριακή Ε΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτονοτ. π. Ἰωάννης Μήτσιος 12/07/2020 12ης Ἰουλίου
25 «Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος 19/07/2020 19ης Ἰουλίου
26 «Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης 26/07/2020 26ης Ἰουλίου
27 «Κυριακή Η΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρεσβ.π. Ἰωάννης Λεοντάρης 02/08/2020 02ας Αὐγούστου
28 «Κυριακή Θ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος 09/08/2020 09ης Αὐγούστου
29 «Κυριακή Ι΄ Ματθαίου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 16/08/2020 16ης Αὐγούστου
30 «Ἡ Θεομητορική προστασία τῆς Παναγίας μας» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 23/08/2020 23ης Αὐγούστου
31 «Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε!» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 06/09/2020 6ης Σεπτεμβρίου
32 «Κυριακή πρό τῆς Υψώσεως» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης. π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης 13/09/2020 13ης Σεπτεμβρίου
33 «Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἐφραίμ Ντέτσικας 20/09/2020 20ης Σεπτεμβρίου
34 «Έπανάγαγε εἰς τὸ βάθος» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας 27/09/2020 27ης Σεπτεμβρίου
35 «Κυριακή Β΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
04/10/2020 4ης Ὀκτωβρίου
36 «Κυριακή Δ΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
11/10/2020 11ης Ὀκτωβρίου
37 «Κυριακή Ἁγίου Λουκά» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
18/10/2020 18ης Ὀκτωβρίου
38 «Κυριακή ΣΤ΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρωτονοτάριος π. Ἰωάννης Μήτσιος
25/10/2020 25ης Ὀκτωβρίου
39 «Κυριακή Ε΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρωτοπρ π. Ἰωάννης Κίτσιος
01/11/2020 01ης Νοεμβρίου
40 «Κυριακή Ζ΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρωτοπρ π. Κων/νος Σιόντης
08/11/2020 08ης Νοεμβρίου
41 «Κυριακή Η΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης 15/11/2020 15ης Νοεμβρίου
42 «Κυριακή Θ΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος 22/11/2020 22ας Νοεμβρίου
43 «Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 29/11/2020 29ης Νοεμβρίου
44 «Κυριακή Ι΄ Λουκά» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμάς Ἀνδρέου 06/12/2020 06ης Δεκεμβρίου
45 «Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης 13/12/2020 13ης Δεκεμβρίου
46 «Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας 20/12/2020 20ης Δεκεμβρίου
47 «Ὁμιλία στήν Κυριακή «Μετά τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν»» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
27/12/2020 27ης Δεκεμβρίου