2020 Ἐγκύκλια Σημειώματα

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Ἐγκύκλια Σημειώματα | 2020 Ἐγκύκλια Σημειώματα

ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ DOWNLOAD
1 Ἑορτή Νεομ. Ἁγίου Γεωργίου 2-01-2020
2 Λιτανεία Νεομ. Ἁγίου Γεωργίου 2-01-2020
3 Περί Δισκοφοριῶν 27-01-2020
4 Περί κατάρτισης Λειτουργικοῦ Προγράμματος ἐνοριῶν 14-02-2020
5 Ἑβδομάδα Ἱερατικῶν Κλήσεων 10-03-2020
6 Περί ἀποπερατώσεως Ἱεροῦ Ναοῦ 12-03-2020
7 Περί ἀπαγόρευσης τέλεσης ἀκολουθιῶν ἀπό συνταξιούχους κληρικούς 13-04-2020
8 Περί δασικῶν χαρτῶν 27-07-2020
9 Περί περιαγωγῆς δίσκου 09-09-2020
10 Περί καταγραφῆς τῶν παρεκκλησίων τῶν ἐνοριῶν τῆς Ι.Μ. Ἰωαννίνων 09-12-2020