Συνεδρία 122/2019

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 122/2019

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 122
ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
122/1/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων  Κων/νου καὶ Ἑλένης  τῆς ἐνορίας Αὐγοῦ μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
122/2/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς  τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ διορθώσεως τοῦ ἐντύπου Ε9 καὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς κ. Λαμπρινὴς Σχίζα πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτό».
122/3/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Παλαιοχώρι Συρράκου μὲ θέμα: «Περὶ διορθώσεως τοῦ ἐντύπου Ε9 καὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς κ. Λαμπρινὴς Σχίζα πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτό».
122/4/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως Τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Κοντινῶν-Καραδήμα  μὲ θέμα: «Περὶ διορθώσεως τοῦ ἐντύπου Ε9 καὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς κ. Λαμπρινὴς Σχίζα πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτό».
122/5/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ ΝαοῦἉγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Προσήλιου  μὲ θέματα:
Α)«Περὶ ἀναθέσεως τῆς τακτοποίησεως αὐθαιρέτων κατασκευῶν τῆς ἐνορίας εἰς τὴν Μηχανικὸν κ. Παπαγιαννοπούλου Μαρία»
Β)«Περὶ διορθώσεως τοῦ ἐντύπου Ε9 καὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς κ. Λαμπρινὴς Σχίζα πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτό».
122/6/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου  τῆς ἐνορίας  Μουζακαίων μὲ θέμα: «Περὶ διορθώσεως τοῦ ἐντύπου Ε9 καὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς κ. Λαμπρινὴς Σχίζα πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτό».
122/7/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Φορτοσίου  μὲ θέμα: «Περὶ διορθώσεως τοῦ ἐντύπου Ε9 καὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς κ. Λαμπρινὴς Σχίζα πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτό».
122/8/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χαροκοπίου μὲ θέμα: «Περὶ διορθώσεως τοῦ ἐντύπου Ε9 καὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς κ. Λαμπρινὴς Σχίζα πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτό».
122/9/14-06-2019 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθμ. 7&7/2019 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Μητροπόλεως μὲ θέμα: «Περὶ ἐγκρίσεως δαπανῶν καὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου διὰ τὴν καταβολὴ τρεχουσῶν δαπανῶν ἤτοι φορολογικῶν, μισθοδοσίας καὶ ἀσφαλίσεως ἐργαζομένων, ὑποχρεώσεων πρὸς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν, ἐξοφλήσεως λογαριασμῶν ΔΕΚΟ κλπ. ».
122/10/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 125/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου διὰ τὴν καταβολὴ τρεχουσῶν δαπανῶν ἤτοι φορολογικῶν, μισθοδοσίας καὶ ἀσφαλίσεως ἐργαζομένων, ὑποχρεώσεων πρὸς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν ,ἐξοφλήσεως λογαριασμῶν ΔΕΚΟ κλπ.».
122/11/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 15/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου διὰ τὴν καταβολὴ φορολογικῶν ὑποχρεώσεων».
122/12/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 14/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ μερικῆς τροποποιήσεως  τοῦ  ὑπ’ ἀριθ. 8/2019 Πρακτικοῦ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου».
122/13/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 07/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοπάνων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου  μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως μισθώσεως».
122/14/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 08/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοπάνων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου  μὲ θέματα:
Α)«Περὶ  μισθώσεως ἀκινήτου»
Β)«Περὶ ἀναγνωρίσεως ἐπιδόματος τέκνου».
122/15/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 124/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεων ὅρων διὰ τὴν διενέργειαν δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν καταστήματος».
122/16/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 123/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως  ἀποτελέσματος  δημοσίας φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκποίησιν παλαιᾶς οἰκίας ἐν Ἰωαννίνοις».
122/17/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουμαριᾶς μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεων ὅρων διὰ τὴν διενέργειαν δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν καταστήματος».
122/18/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 5/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Μονοδενδρίου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεων ὅρων διὰ τὴν διενέργειαν δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν γραφείου ἐν Ἰωαννίνοις».
122/19/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου τῆς ἐνορίας Κρύας-Λυκοτριχίου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως  ἀποτελέσματος  δημοσίας φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἀγροτεμαχίου».
122/20/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Μπιζανίου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως  ἀποτελέσματος  δημοσίας φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἀγροτεμαχίου».
122/21/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 6/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐνορίας Λύγγου μὲ θέμα: «Περὶ προμυθείας καὶ τοποθετήσεως ὁλοκληρωμένου ἀσυρμάτου συστήματος συναγερμοῦ καὶ πυρασφαλείας εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐνορίας Λύγγου».
122/22/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 7/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐνορίας Λύγγου μὲ θέμα: «Περὶ ἠλεκτροδοτήσεως τῶν Ἱερῶν Παρεκκλησίων Ἁγίου Ἰωάννου καὶ Κῶν/νοῦ καὶ Ἑλένης τῆς ἐνορίας Λύγγου».
122/23/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 58/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐνορίας Ἀνατολῆς μὲ θέμα: «Περὶ ἐξοφλήσεως τιμολογίων διὰ τὴν καταβολὴν χρημάτων διὰ μερικὴν ἐξόφλησιν ἁγιογραφιῶν».
122/24/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 19/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου μὲ θέμα: «Περὶ ἀλλαγῆς Μισθωτηρίου Συμβολαίου οἰκίας, εἰς τὴν χήραν του ἐνοικιαστοῦ».
122/25/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 21/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου μὲ θέμα: «Περὶ ἐνοικιάσεως διαμερίσματος διὰ ἰδιαιτέρας συμφωνίας, ἔπειτα ἀπὸ ἄγονες δημοπρσίες εἰς τὸν κ. Εὐάγγελο Χοῦσο».
122/26/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου  ἐνορίας Μεγ. Γαρδικίου μὲ θέμα: «Περὶ δωρεὰν παραχωρήσεως τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας Τριάδος (Εἰκονίσματα) στὸν Πολιτιστικὸν Σύλλογον τῆς Κοινότητος διὰ τὴν διενέργειαν τῆς καθιερωμένης Παραδοσιακῆς Πανηγύρεως 16/17-6-2019».
122/27/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐνορίας Βαρλαὰμ  μὲ θέμα: «Περὶ δωρεὰν παραχωρήσεως τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῆς Φανερωμένης  στὸν Πολιτιστικὸν Σύλλογον τῆς Κοινότητος διὰ τὴν διενέργειαν τῆς καθιερωμένης Παραδοσιακῆς Πανηγύρεως 17-6-2019».
122/28/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς  ἐνορίας Ζωοδόχου μὲ θέμα: «Περὶ δωρεὰν παραχωρήσεως τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στὸν Πολιτιστικὸν Σύλλογον τῆς Κοινότητος διὰ τὴν διενέργειαν τῆς καθιερωμένης Παραδοσιακῆς Πανηγύρεως 05-07-2019».
122/29/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου ἐνορίας Μεσοβουνίου μὲ θέμα: «Περὶ δωρεὰν παραχωρήσεως τοῦ περιβάλλοντος χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στὸν Πολιτιστικὸν Σύλλογον τῆς Κοινότητος διὰ τὴν διενέργειαν τῆς καθιερωμένης Παραδοσιακῆς Πανηγύρεως 15-08-2019».
122/30/14-06-2019  Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3/29-05-2019 αἰτήσεως τοῦ  Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς ἐνορίας Δαφνόφυτου μὲ θέμα: «Περὶ διορισμοῦ δυὸ ἐπιπλέον μελῶν εἰς τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον».
122/31/14-06-2019 Ἔγκρισις Πρακτικοῦ Ἀξιολογήσεως τῆς Ἐπιτοπῆς ἀξιολογήσεως πρὸς σύναψη σύμβασης ἔργου μετά της κ. Ελένης Μίχου, στὸ πλαίσιο ὑλοποίησης τοῦ προγράμματος«Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania-PROSFORA ( Κωδικός ΜΙS 5031714)», με αντικείμενο σύμβασης :
1. Συμμετοχὴ στὴν λεπτομερή πιστοποίηση τῆς τεκμηρίωσης τῶν ἐπιλεγμένων θρησκευτικῶν μνημείων τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, στὴ συλλογὴ καὶ τὸν ἐμπλουτισμὸ τῆς τεκμηρίωσης (D.3.3.2).
2. Συμμετοχὴ στὴν ἀξιολόγηση καὶ ταξινόμηση φωτογραφικοῦ & ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ των ἐπιλεγμένων θρησκευτικῶν μνημείων τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς (D.3.3.3).
122/32/14-06-2019 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 05/04/2019 αἰτήσεως τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Εὐαγγέλου Σούρλα τοῦ Γρηγορίου, Ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Γαρδικίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας διά λόγους ὑγείας».
122/33/14-06-2019  Νέα Μ.Κ.