Συνεδρία 125/2019

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 125/2019

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 125
ΤΗΣ 2ας ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
125/1/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀχλαδέας μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς λογίστριας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων κ. Λαμπρινῆς Σχίζα διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ Ε9 ».
125/2/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 5/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς τῆς ἐνορίας Πολυγύρου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς λογίστριας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων κ. Λαμπρινῆς Σχίζα διὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ Ε9 ».
125/3/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τῆς ἐνορίας Δικόρφου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ.  Ἄννης Κωστοπούλου τοῦ Σόλωνος διὰ τὴν σύνταξιν πράξεως διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καθὼς καὶ τοῦ προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Δημητρίου Ράπτη , ὅπως ὑπογράψ κάθε σχετικὸ πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ ».
125/4/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Μανασσῆ μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ  συμβολαιογράφου Ἰωαννίνων κ.   Σταύρου Παργανᾶ τοῦ Χρήστου  διὰ τὴν σύνταξιν πράξεως διὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς περιουσίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καθὼς καὶ τοῦ προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Δημητρίου Ράπτη , ὅπως ὑπογράψῃ κάθε σχετικὸ πρὸς τὸ σκοπὸ αὐτὸ ».
125/5/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 5/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου τῆς ἐνορίας Σεισμοπλήκτων  μὲ θέμα: «Περὶ αἰτήσεως στὸ Δῆμο Ἰωαννιτῶν διὰ τὴν τροποποίησιν  τοῦ ΟΤ 56 τοῦ σχεδίου πόλεως».
125/6/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀχλαδέας μὲ θέμα: «Περὶ παροχῆς ἀδείας διὰ τὴν κατασκευὴ θερμομόνωσης σὲ ὅμορη ἰδιοκτησία μὲ οἰκόπεδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
125/7/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν  τῆς ἐνορίας Ἄνω Βίτσης  μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς  τοῦ Κληροδοτήματος Ἀγγελικῆς Παπάζογλου ἤτοι ἐπισκευὴ (ἀνακατασκευὴ ) τῆς στέγης τοῦ ἐξωκκλησίου Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος».
125/8/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς».
125/9/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 8/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Λύγγου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεῶν».
125/10/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν  τῆς ἐνορίας Γραμμένου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς».
125/11/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μελιγγῶν μὲ θέμα: «Περὶ δωρεὰν παραχωρήσεως τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Ἁγίου Κοσμᾶ  εἰς τὴν Ἀδελφότητα Μελιγγῶν διὰ τὴν διενέργειαν παραδοσιακῆς πανηγύρεως τὴν 24ην/8ου/2019».
125/12/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 5/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κουμαριᾶς  μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως ἀποτελέσματος δημοσίας φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν καταστήματος».
125/13/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 6/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Μονοδενδρίου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως ἀποτελέσματος δημοσίας φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν διαμερίσματος».
125/14/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 17/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως ἀποτελέσματος δημοσίας φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν καταστήματος».
125/15/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 16/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως ἀποτελέσματος δημοσίας φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν χορτολιβαδίων».
125/16/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 9/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοπάνων  τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως μισθώσεως ἀκινήτου».
125/17/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 23/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων  δημοσίας φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν διαμερίσματος».
125/18/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 9/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου  τῆς ἐνορίας Μητροπόλεως μὲ θέμα: «Περὶ ἐγκρίσεως τῶν δαπανῶν γ΄τριμήνου ἐ. ἔ. καὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου».
125/19/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἀγορᾶς μπρούτζινων ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν, καὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου διὰ τὴν ἐξόφλησιν αὐτῶν».
125/20/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 5/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Δεματίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Δικηγόρου Ἰωαννίνων κ. Νεκταρίας Βαγγελῆ διὰ τὴν σύνταξιν ἐξωδίκου διὰ τὴν ἀπόδοσιν  ὀφειλομένων ἐνοικίων».
125/21/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 11/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου  τῆς ἐνορίας Μητροπόλεως μὲ θέματα :
α) «Περὶ ἀνακοινώσεως ἐπιστροφῆς τοῦ κεντητοῦ ἐπιταφίου».
β) «Περὶ ἀνατικαταστάσεως καμπάνας καὶ ἠλεκτρικοῦ ἐγκεφάλου τοῦ κωδωνοστασίου»
γ) «Περὶ ἐπισκευῆς τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου»
125/22/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 10/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου  τῆς ἐνορίας Μητροπόλεως μὲ θέμα: «Περὶ προσλήψεως προσωπικοῦ».
125/23/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 6/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου πόλεως μὲ θέματα:
Α)«Περὶ  παρατάσεως μισθώσεως οἰκοπέδου ἐν Ἰωαννίνοις».
Β) «Περὶ συντηρήσεως καὶ καθαρισμοῦ τοῦ Βορείου καὶ Νοτίου κλίτους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑπὸ τοῦ συντηρητοῦ κ. Χαραλάμπους Ἀποστολίδου».
125/24/02-08-2019 Παραίτηση τῶν μελῶν τῆς Προσωρινῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Ριαχόβου.
125/25/02-08-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 27/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως εἰς Σῶμα τῆς Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησιοῦ τοῦ Προφήτου  Ηλιού».