Συνεδρία 132/2019

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 132/2019

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 66
ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
132/1/27-11-2019 Διορισμὸς νέων τακτικῶν καὶ ἀναπληρωματικῶν μελῶν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, πλὴν τῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων καὶ τῶν παρεκκλησίων αὐτῶν, ἐκ τοῦ καταλόγου τῶν ἐνοριτῶν, διὰ τὴν τριετίαν ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 2020 ἕως καὶ 31ης Δεκεμβρίου 2022.
132/2/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἄρδοσης μὲ θέμα:«Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς κ. Λαμπρινῆς Σχίζα γιὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ Ε9».
132/3/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἐλάφου μὲ θέμα:«Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς κ. Λαμπρινῆς Σχίζα γιὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ Ε9».
132/4/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ραψαίων μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς κ. Λαμπρινῆς Σχίζα γιὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ Ε9».
132/5/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Σκαμνελίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς κ. Λαμπρινῆς Σχίζα γιὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ Ε9».
132/6/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Τερρόβου μέ θέμα:«Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς κ. Λαμπρινῆς Σχίζα γιὰ τὴν διόρθωσιν τοῦ Ε9».
132/7/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ηλιοχωρίου μὲ θέμα:«Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Γεωργίου Τριανταφύλλου ὅπως ὑπογράψῃ κάθε σχετικὸ διὰ τὴν δήλωσην τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στὸ Κτηματολόγιο».
132/8/27-11-2019 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθμ. 62&63/2019 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου  τῆς ἐνορίας  Σκλίβανης μὲ θέματα:
62 .«Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Νικόλαον Καγκαλᾶ ὅπως ὑπογράψῃ κάθε σχετικὸ διὰ τὴν δήλωσην τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στὸ Κτηματολόγιο»,
63. «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Δικηγόρου Ἰωαννίνων Παναγιώτου Θεοδώρου διὰ τὴν τακτοποίησην  τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
132/9/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου  της  ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου μὲ θέμα: «Περὶ ἐκδόσεως τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ δωρεῶν».
132/10/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 8/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς της  ἐνορίας Κρανούλας μὲ θέμα: «Περὶ ἐκδόσεως τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ δωρεῶν».
132/11/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ζίτσης μὲ θέμα:«Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς ταμίου κ. Ἀγγελικῆς Καραμπίνα διὰ τὴν ἀναληψην χρηματικοῦ ποσοῦ καὶ ἐξόφληση τιμολογίου».
132/12/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 130/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου διὰ τὴν καταβολὴν τρεχουσῶν δαπανῶν ἤτοι μισθοδοσίας προσωπικοῦ, ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, φορολογικῶν ὑποχρεώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ Λογαριασμοὺς ἠλεκτρισμοῦ, ὑδρεύσεως καὶ τηλεπικοινωνιῶν».
132/13/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 5/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πετσαλίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου κ. Χρήστου Μανούση διὰ τὴν ἀναληψην χρηματικοῦ ποσοῦ 766,43€  δια την ἐξόφληση δαπανών τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
132/14/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 17-11-2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς  μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ διαχειριστῆ τοῦ Κληροδοτήματος «Βλαδιμήρου Λαζαρίδη» μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Δικηγόρου Ἰωαννινῶν κ. Ἰωάννου Ράμμου τοῦ Ἠρακλέους διὰ τὴν ἀναγκαστικὴν ἐκτέλεσιν διαταγῆς ἀποδόσεως τοῦ μισθίου καὶ διαταγῆς πληρωμῆς».
132/15/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς ἐνορίας Ἀβγοῦ μὲ θέμα:«Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς κλιματιστικοῦ».
132/16/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4 /2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου Ἰωαννίνων  μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς ὑλικῶν καὶ ἐργασίας γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς στέγης τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκίας ἀπὸ κατοίκους τοῦ Βοτονοσίου καὶ τὸν Πολιτιστικὸ  Σύλλογο».
132/17/27-11-2019  Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 5/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πετσαλίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς γιὰ τὸν ἐλαιχρωματισμὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
132/18/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 4/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Παπίγκου θέμα:«Περὶ ἀποδοχῆς εἰς ἔργον  δωρεᾶς ἐκ τοῦ κληροδοτήματος “Διώχνως Δάσκα’’ ἤτοι τὴν ὑλοποήσιν τῆς ἐγκεκριμένης τεχνικῆς ἐκθέσεως στερέωσης καὶ ἀποκατάστασης Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Παπίγκου, ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ».
132/19/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 60/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Τοῦ Θεοῦ Σοφίας  τῆς ἐνορίας Ἀνατολῆς μὲ θέματα:
α) περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς τηλεφωνικῆς γραμμῆς ἐκ τοῦ Συλλόγου Ἀνεγέρσεως,
β) περὶ ἀλλαγῆς παρόχου τηλεπικοινωνίας,
γ) περὶ αλλαγῆς παρόχου ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας,
δ) περὶ εκδόσεως τραπεζικοῦ λογαριασμοῦ δωρεῶν,
ε) περὶ ἀγορᾶς καὶ τοποθετήσεως ἠλεκτρικῶν θερμαντικῶν σωμάτων».
132/20/27-11-2019 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθμ. 7&8 /2019 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου  τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου πόλεως   Ἰωαννίνων  μὲ θέματα:
(7) «Περὶ ἀλλαγῆς παρόχου ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας »,
(8) «Περὶ προσλήψεως διδακτικοῦ προσωπικοῦ ὁρισμένου χρόνου καὶ μειωμένου ὡραρίου, διδακτικοῦ προσωπικοῦ διὰ τὰς νενανικᾶς συνάξεις τῆς ἐνορίας».
132/21/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου  τῆς ἐνορίας Κουκουλίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀλλαγῆς τοῦ ὀνόματος ἐκδόσεως τοῦ λογαριασμοῦ τελῶν συνδέσεως τοῦ συναγερμοῦ».
132/22/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 129/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Ἀγορᾶς  μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως καταστήματος ἐν Ἰωαννίννοις, διὰ ἰδιαιτέρας συμφωνίας, ἔπειτα ἀπὸ τρεῖς ἄγονες δημοπρασίες»
132/23/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 18/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Νήσου Ἰωαννίνων  μὲ θέματα:
α) «Περὶ καταρτίσεως ὅρων διακυρύξεως δὴμοσίας πλεοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Ζάππα 8»,
β) «Περὶ καταρτίσεως ὅρων διακυρύξεως δὴμοσίας πλεοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν καταστήματος ἐν Ἰωαννίνοις ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κουντουριώτου 4»,
γ) «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου π. Δημητρίου Παπαχρήστου ὅπως ὑποβάλλῃ καὶ ὑπογράψῃ στὸ Κτηματολόγιο κάθε σχετικὸ μὲ τὴν περιουσία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
132/24/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 7/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων μέ θέματα:
α) Περὶ ἐνοικιάσεως ὅμορου καταστήματος διὰ τὴν δημιουργία Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς ἐνορίας,
β) Περὶ μισθώσεως διαμερίσματος καὶ θέσεως σταθμεύσεως ὀχήματος διὰ ἰδιαιτέρας συμφωνίας κατόπιν τριῶν ἀγόνων δημοπρασιῶν,
γ) Περὶ καταρτήσεως ὅρων δημοσίας φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκποίησιν διαμερίσματος παλαιότητος,
δ) Περὶ ἀπορροφήσεως τοῦ ΑΦΜ τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μπονίλας, εἰς τὸ ΑΦΜ τῆς ἐνορίας.
132/25/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 3/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Μονολιθίου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων διακυρύξεως δημοσίας πλεοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν καταστήματος εἰς τὸ χωρίον Μονολίθιον».
132/26/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 1/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμ/των Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Λαϊστης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων διακυρύξεως δὴμοσίας πλεοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἀγροκτήματος εἰς τὴν θέσιν ¨Τζιλίστε¨ εἰς τὸ χωρίον Λάιστα».
132/27/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 5/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Καπεσόβου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως μισθώσεως  διὰ δύο (2) ἔτη, παλαιᾶς οἰκίας εἰς Καπέσοβον».
132/28/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἀσπραγγέλων μέ θέμα:«Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση (μὴ καταβολὴ ἐνοικίου διὰ ἔν΄ ἔτος) τῆς μισθώτριας ἀκινήτου της ἐνορίας, γιὰ κάλυψη δαπανῶν ἐπισκευῆς τοῦ ἀκινήτου»
132/29/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 49/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἁγίου Σεραφεὶμ καὶ Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέματα:
α) «Περὶ ακυρώσεως τῆς ὑπ’ ἀριθ. 36/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἁγίου Σεραφεὶμ καὶ Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων, ἡ ὁποία ἐγκρίθηκε μὲ τὴν  ὑπ’ ἀριθ.103/09//17-08-2019 Ἀπόφασιν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων»,
β) «Περὶ προμηθείας καὶ ἐγκαταστάσεως τροχοβίλας εἰς τὸν περίβολον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
132/30/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2 /2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου  τῆς ἐνορίας Ἐλεούσης  Ἰωαννίνων  μὲ θέμα: «Περὶ κατασκευῆς τοιχίου ἀντιστήριξης τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους στὸν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου».
132/31/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 11/2019 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Λύγγου Ἰωαννίνων  μὲ θέμα: «Περὶ ὑλοτομίσεως ἐπικινδύνων ἀτόμων πεύκης».
132/32/27-11-2019 Χορήγησις νέου Μισθολογικοῦ Κλιμακίου εἰς δικαιούχους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.
132/33/27-11-2019 Ἔγκρισίς της ἀπὸ 15ης Νοεμβρίου 2019 αἰτήσεως τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου ἱερέως π. Στεφάνου (κατὰ κόσμον Κωνσταντίνου) Γκαλντέμη τοῦ Παύλου, ἐφημερίου του ἱεροῦ ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Γραμμένου μὲ θέμα: «Περὶ μετατάξεως εἰς τὴν ΠΕ Κατηγορίαν, λόγω κτήσεως Πτυχίου ἐκ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων».
132/34/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 19ης Αὐγούστου 2019 αἰτήσεως τοῦ αἰδεσιμολογιωτάτου πρεσβυτέρου π. Εὐθυμίου Τσαρακλῆ τοῦ Δημητρίου, ἐφημερίου του ἱεροῦ ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βραδέτου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας διά λόγους ὑγείας».
132/35/27-11-2019 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 12ης Σεπτεμβρίου 2019 αἰτήσεως τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Ἀποστόλου Στράτη τοῦ Νικολάου, ἐφημερίου του ἱεροῦ ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Μπεστιᾶς μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας διά λόγους ὑγείας».
132/36/27-11-2019 Καταρτίσις ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας ἀκινήτων ἰδιοκτησίας  Κληροδοτήματος Βαρβάρας Τσίλη.