ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 14/2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 14/2015

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 14
ΤΗΣ 29HΣ ΜΑΪΟΥ 2015

Πρόσκληση

Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως

Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση
DOWNLOAD
14/1/29-05-2015 Ἔγκρισις (ἐξ ἀναβολῆς) τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Καλεντζίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ». save-512 αντίγραφο
14/2/29-05-2015 Ἔγκρισις (ἐξ ἀναβολῆς) τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεγάδων μὲ θέμα: «Περὶ ἠλεκτροδοτήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου». save-512 αντίγραφο
14/3/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Πέτρας μὲ θέμα: «Περὶ ἀναθέσεως ἐκπονήσεως μελέτης διὰ τὰς ἐργασίας ἀντικαταστάσεως τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πέτρας». save-512 αντίγραφο
14/4/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Κλεισούρας μὲ θέμα: «Περὶ ἐργασιῶν ἐπισκευῆς τοῦ χαγιατιοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κλεισούρας». save-512 αντίγραφο
14/5/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἐλαφοτόπου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν ἀγρῶν». save-512 αντίγραφο
14/6/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ λειβαδίου χορτοβοσκῆς, δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας». save-512 αντίγραφο
14/7/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ λειβαδίου χορτοβοσκῆς, δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας». save-512 αντίγραφο
14/8/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 89/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις» καὶ β) «Περὶ ἀναμορφώσεως τῆς Ἐκθέσεως Προϋπολογισμοῦ, ἔτους 2015». save-512 αντίγραφο
14/9/29-05-2015  Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 3, 4 καὶ 5/2015 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἰωαννίνων μὲ θέματα ἀντιστοίχως:

  • Πρᾶξις 3/2015: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς»,
  • Πρᾶξις 4/2015: «Περὶ διασυνδέσεως τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ μὲ τὴν ὑπηρεσίαν “e-banking” καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου» καὶ
  • Πρᾶξις 5/2015: «Περὶ ἀναμορφώσεως τῆς Ἐκθέσεως Προϋπολογισμοῦ, ἔτους 2015».
save-512 αντίγραφο
14/10/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» καὶ β) «Περὶ ἀλλαγῆς τοῦ προγράμματος Σταθερῆς Τηλεφωνίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ». save-512 αντίγραφο
14/11/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Βαρλαὰμ μὲ θέμα: «Περὶ παραχωρήσεως εἰς τὸν Πολιτιστικὸν καὶ Μορφωτικὸν Σύλλογον Βαρλαάμ ἐκτάσεως ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροῦ διὰ τὴν διεξαγωγὴν μονοημέρου πανηγύρεως». save-512 αντίγραφο
14/12/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 21ης Μαΐου 2015 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου τῆς ἐνορίας Σεισμοπλήκτων μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς παραιτηθείσης ἐκκλησιαστικῆς ἐπιτρόπου κ. Χάϊδως Κωνσταντῆ τοῦ Χαραλάμπους ὑπὸ τοῦ κ. Χρήστου Ψαλμοῦ τοῦ Δημητρίου». save-512 αντίγραφο
14/13/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 17ης Μαΐου 2015 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Γρεβενιτίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων κ. Θεοφυλάκτου Καραμπερίδη τοῦ Ἰωάννου καὶ κ. Ἐλευθερίου Ράπτη τοῦ Ἰωάννου ὑπὸ τῶν κ. Χριστοδούλου Κίτσιου τοῦ Βασιλείου καὶ κ. Κωνσταντίνου Τάτση τοῦ Εὐαγγέλου». save-512 αντίγραφο
14/14/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βαργιάδων μὲ θέμα: «Λειτουργία Κοιμητηρίου καὶ ἐπικαιροποίηση τοῦ ἰσχύοντος ἐθιμικὰ κανονισμοῦ λειτουργίας αὐτοῦ». save-512 αντίγραφο
14/15/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐρεύνης Ἀγορᾶς τοῦ προγράμματος «σίτισης ἀστέγων καὶ ἀτόμων ποὺ διαβιοῦν σὲ συνθῆκες οἱ ὁποῖες δὲν ἐξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινῆς σίτισης» μὲ θέμα: «Σύνταξη Τεχνικῶν Προδιαγραφῶν καὶ καθιορισμὸς τῆς μέσης τιμῆς λιανικῆς πώλησης τῶν προϊόντων». save-512 αντίγραφο
14/16/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 125/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ὑπογραφῆς νέου μισθωτηρίου συμβολαίου ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις». save-512 αντίγραφο
14/17/29-05-2015 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 123 καὶ 124/2015 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέματα ἀντιστοίχως:

  • Πρᾶξις 123/2015: «Περὶ ἀσκήσεως ἀγωγῶν διὰ τὴν ἀπόδοσιν ὀφειλομένων μισθωμάτων καὶ περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου» καὶ
  • Πρᾶξις 124/2015: «α) Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις καὶ β) περὶ ἀναμορφώσεως τῆς Ἐκθέσεως Προϋπολογισμοῦ, ἔτους 2015».
save-512 αντίγραφο
14/18/29-05-2015 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 2/2014 καὶ 4/2015 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοπάνων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέματα ἀντιστοίχως:

  • Πρᾶξις 2/2014: «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου» καὶ
  • Πρᾶξις 4/2015: α) «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν διαμερισμάτων ἐν Ἰωαννίνοις», β) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» καὶ γ) «Περὶ διασυνδέσεως τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ μὲ τὴν ὑπηρεσίαν “winbank” καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου».
save-512 αντίγραφο
14/19/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Φανερωμένης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματός, της ἀπὸ 10-05-2015, διενεργηθείσας δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Φανερωμένης, διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς πανηγύρεως». save-512 αντίγραφο
14/20/29-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν χορτολειβαδίων». save-512 αντίγραφο