Ἔτους 2020

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολίτου | Ἔτους 2020

logo2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2020

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
199 Πρόσληψις ὑπαλλήλου 14/01/2020
200 Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Κοίμησης τῆς Θεοτόκου Ἀσπροχωρίου 25/01/2020
201 Ἀνακήρυξις ὑποψηφίου ἐφημερίου ἐνορίας Ἀετόπετρας 04/02/2020
202 Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀετόπετρας 10/02/2020
203 Οίκονομική ἐνίσχυσις 10/02/2020
204 Ἔγκρισις πράξης 120/14-02-2020 Ι.Μ. Κοιμ Θεοτόκου Βοτσᾶς 25/02/2020
205 Ἔγκρισις Ἰσολογισμοῦ 25/02/2020
206 Ἀποδοχή παραιτήσεως ἐκκλ. ὑπαλλήλου 28/02/2020
207 Τρίμηνη ἀργία ἀπό πάσης ἱεροπραξίας 13/03/2020
208 Ὁρισμός ἐκκαθαριστή ἀποδοχῶν ὑπαλλ. Ι.Μ.Ι. 16/04/2020
209 Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Νήσου 20/05/2020
210 Ἔγκρισις πράξης 125/16-06-2020 Ι.Μ. Κοιμ Θεοτόκου Βοτσᾶς 16/06/2020
211 Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Ἀναργύρων 01/07/2020
212 Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Ἀσπροχωρίου 01/07/2020
213 Ἄδεια ἐργασιῶν εἰς στήν 8ην Μ/Π Ταξιαρχίαν 16/07/2020
214 Ὁρισμός ἐκπροσώπου Ι.Μ.Ι. 12/08/2020
215 Πρόσληψις βοηθοῦ λογιστοῦ 31/08/2020
216 Ἔγκρισις πράξης 665/14-08-2020 Ι.Μ. Βελλᾶς 31/08/2020
217 Ἔγκρισις πράξης 666/22-08-2020 Ι.Μ. Βελλᾶς 31/08/2020
218 Πρόσληψη – Ἀπόρριψη ὠφελούμενων Ο.Α.Ε.Δ. 22/09/2020
219 Διάθεση χώρων Παρεκκλησίου Ἁγίου Παϊσίου στό ΔΙΕΚ Ἰωαννίνων 24/09/2020
220 Ἔγκρισις πράξης 670/28-09-2020 Ι.Μ. Βελλᾶς 28/09/2020
221 Διορισμός Ἡγουμένου-Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεοῦσας 02/10/2020
222 Πρόσληψη – Ἀπόρριψη ὠφελούμενων Ο.Α.Ε.Δ. 05/10/2020
223 Πρόσληψη – Ἀπόρριψη ὠφελούμενων Ο.Α.Ε.Δ. 27/11/2020
224 Διορισμός ἐφημερίου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Ἀθανασίου 27/11/2020
225 Διορισμός ἐκκλησιαστικοῦ ὐπαλλήλου 29/12/2020