Ἱερές Μονές

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Ἱερές Μονές

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

 • Ἀνδρικές:

 1. Ἐλεούσης Νήσου. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Γεωργογιάννης (μον.5), τηλ. 26510-21.986. Μετόχια: Ἁγίου Παντελεήμονος (16ος αἰ.), Ἁγίου Νικολάου Φιλανθρωπηνῶν (1292), Ἁγίου Νικολάου Ντίλιου ἤ Στρατηγοπούλου (12ος αἰ.), Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου (15ος αἰ.), Σταυροπήγιον Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (17ος αἰ.), Προφήτου Ἠλιού (17ος αἰ.).
 2. Βελλᾶς. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Τραϊκάπης (μον. 3), τηλ. 26530-41286. Μετόχια: Ἁγίου Ἰωάννου Ρογκοβοῦ, Γεν. Θεοτόκου Ἀσπραγγέλων, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πατέρων, Ζωοδόχου Πηγῆς Σπηλαιωτίσσης Ἀρίστης.
 3. Βοτσᾶς. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Καχριμάνης (μον. 5). Ἔτος ἰδρύσεως 672 μ.Χ. ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Πωγωνάτου. Μετόχια: Ἁγίου Νικολάου Μετσόβου, Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀνθοχωρίου, Ἁγίας Παρασκευῆς Μονοδενδρίου, Προφήτου Ἠλιού Βίτσης.
 4. Ρωμανοῦ. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Ἐφραὶμ Ντέτσικας. Μετόχια: Ἁγίου Δημητρίου Διχουνίου, Γεν. Θεοτόκου Σιστρουνίου, Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Καταμάχης, Ἁγίας Παρασκευῆς Βαλανιδιᾶς, Ἅγιοι Ἀπόστολοι Μεσσιανῶν.
 5. Παλιουρῆς. Ἡγούμενος Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος. Μετόχια: Προφήτου Ἠλιού Ζίτσης, Ἀγγελομάχου Κουρέντων, Παρδάστανης Ἐκκλησιοχωρίου.
 6. Δουραχάνης. Ἡγούμενος Ἱερομ. Ἀθανάσιος Χατζῆς, τηλ. 26510-52.247. Μετόχιον: Ἁγίου Νικολάου Ὄρους (Τζόρας), Ἱερά Μονή Στούπαινας.
 7. Τσούκας. Ἡγούμενος: Ἀρχιμ. Φιλόθεος Δέδες  (μον. 2). Μετόχια: Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κηπίνας, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κράψης
 • Γυναικεῖες:

 1. Καστρίτσης. Ἡγουμένη: Μοναχὴ Φιλοθέη Παναγιωτοπούλου (μον.3), τηλ. 26510-52.258. Μετόχιον Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἠλιόκαλης.
 2. Εὐαγγελίστριας (μον.1).