2020_10_27 Επίσκεψη ὑφυπουργοῦ

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2020 Ὀκτώβριος | 2020_10_27 Επίσκεψη ὑφυπουργοῦ

ΕΘΥΜΟΤΥΠΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τήν Τρίτη 27 Ὀκτωβρίου 2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος δέχτηκε ἐθιμοτυπική ἐπίσκεψη τοῦ ἐξοχοτάτου κ. Κωνσταντίνου Βλάση, ὑφυπουργοῦ ἐξωτερικῶν μέ ἁρμοδιότητα τά θέματα τοῦ ἀποδήμου ἑλληνισμοῦ.

Episkepsi