Ἔτος 2021

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2021

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2021

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Κυριακή πρό τῶν Φώτων» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης 03/01/2021 03ης Ἰανουαρίου
2 «Κυριακή μετά τά φώτα» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας 10/01/2021 10ης Ἰανουαρίου
3 «Τὸν πανεύφημον Μάρτυν Χριστοῦ Γεώργιον…» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
17/01/2021 17ης Ἰανουαρίου
4 «Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτονοτ. π. Ἰωάννης Μήτσιος
24/01/2021 24ης Ἰανουαρίου
5 «Τέκνον Τιμόθεε… (Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ)» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ίωάννης Κίτσιος
31/01/2021 31ης Ἰανουαρίου
6 «Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
07/02/2021 7ης Φερουαρίου
7 «Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
14/02/2021 14ης Φεβρουαρίου
8 «Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
21/02/2021 21ης Φεβρουαρίου
9 «Κυριακή ΙΖ ́ Λουκᾶ (Τοῦ Ἀσώτου)» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
28/02/2021 28ης Φεβρουαρίου
10 «Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
07/03/2021 7ης Μαρτίου
11 «Κυριακή τῆς Τυρινῆς» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
14/03/2021 14ης Μαρτίου
12 «Ἡ Εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
21/03/2021 21ης Μαρτίου
13 «Κυριακή Β΄ Νηστειῶν, Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
28/03/2021 28ης Μαρτίου
14 «Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
04/04/2021 4ης Ἀπριλίου
15 «Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάννου συγγρ. τῆς Κλίμακος» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
11/04/2021 11ης Ἀπριλίου
16 «Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν, Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
18/04/2021 18ης Ἀπριλίου
17 «Κυριακή τῶν Βαΐων» Αἰδεσ. Πρωτονοτ. π. Ἰωάννης Μήτσιος
25/04/2021 25ης Ἀπριλίου
18 «…ἡ ζωή ἤ τό φῶς τῶν ἀνθρώπων…» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
02/04/2021 2ας Μαΐου
19 «Κυριακή τοῦ Θωμά» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
09/05/2021 9ης Μαΐου
20 «Κυριακή τῶν Μυροφόρων» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης 16/05/2021 16ης Μαΐου
21 «Κυριακή τοῦ Παραλύτου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
23/05/2021 23ης Μαΐου
22 «Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 30/05/2021 30ης Μαΐου
23 «Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμάς Ἀνδρέου
06/06/2021 06ης Ἰουνίου
24 «Κυριακή τῶν 318 Θεοφ. Πατέρων» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
13/06/2021 13ης Ἰουνίου
25 «Πορεία πρός τήν Πεντηκοστή» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
20/06/2021 20ης Ἰουνίου
26 «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας 27/06/2021 27ης Ἰουνίου
27 «Κυριακή Β΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
04/07/2021 04ης Ἰουλίου
28 «Κυριακή Γ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
11/07/2021 11ης Ἰουλίου
29 «Κυριακή Δ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
18/07/2021 18ης Ἰουλίου
30 «Κυριακή Ε΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτονοτ. π. Ἰωάννης Μήτσιος 25/07/2021 25ης Ἰουλίου
31 «Ἀπόστολος Κυριακῆς Στ΄Ματθαίου: «… ἔχοντες χαρίσματα κατά τήν χάριν…»» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
01/08/2021 01ης Αὐγούστου
32 «Κυριακή Ζ΄Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
08/08/2021 08ης Αὐγούστου
33 «Κοίμηση τῆς Θεοτόκου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
15/07/2021 15ης Αὐγούστου
34 «Κυριακή Θ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος 22/08/2021 22ας Αὐγούστου
35 «Ὁ Τίμιος Πρόδρομος καί ἡ χριστιανική συνέπεια» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 29/08/2021 29ης Αὐγούστου
36 «Τά χαρίσματα στόν ἄνθρωπο, μέσα ἀπό τήν ἀνάγνωση τῆς παραβολῆς τῶν ταλάντων» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Θωμᾶς Ἀνδρέου 05/09/2021 05ης Σεπτεμβρίου
37 «Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
12/09/2021 12ης Σεπτεμβρίου
38 «Ἀλήθεια καί Σταυρός» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
19/09/2021 19ης Σεπτεμβρίου
39 «Κυριακή τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννη» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας 26/09/2021 26ης Σεπτεμβρίου
40 «Κυριακή Β ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
03/10/2021 03ης Ὀκτωβρίου
41 «Κυριακή Γ ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
10/10/2021 10ης Ὀκτωβρίου
42 «Κυριακή Δ ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος 17/10/2021 17ης Ὀκτωβρίου
43 «Κυριακή ΣΤ ́ Λουκᾶ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης 24/10/2021 24ης Ὀκτωβρίου
44 «…πηλίκοις γράμμασιν ἔγραψα…» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
31/10/2021 31ης Ὀκτωβρίου
45 «Κυριακή H ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης 14/11/2021 14ης Νοεμβρίου
46 «Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
21/11/2021 21ης Νοεμβρίου
47 «Ὁ πειρασμός τοῦ πλούτου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
28/11/2021 28ης Νοεμβρίου
48 «Κυριακή Ι ́ Λουκᾶ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
05/12/2021 5ης Δεκεμβρίου
49 «Κυριακή ΙΑ ́ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας 12/12/2021 12ης Δεκεμβρίου
50 «Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης. π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
19/12/2021 19ης Δεκεμβρίου
51 «Κυριακή Μετά τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
26/12/2021 26ης Δεκεμβρίου