Ἔτος 2021

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2021

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2021

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Κυριακή πρό τῶν Φώτων» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης 03/01/2021 03ης Ἰανουαρίου
2 «Κυριακή μετά τά φώτα» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας 10/01/2021 10ης Ἰανουαρίου
3 «Τὸν πανεύφημον Μάρτυν Χριστοῦ Γεώργιον…» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος
17/01/2021 17ης Ἰανουαρίου
4 «Κυριακή ΙΔ΄ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτονοτ. π. Ἰωάννης Μήτσιος
24/01/2021 24ης Ἰανουαρίου
5 «Τέκνον Τιμόθεε… (Κυριακή ΙΕ΄ Λουκᾶ)» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ίωάννης Κίτσιος
31/01/2021 31ης Ἰανουαρίου
6 «Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
07/02/2021 7ης Φερουαρίου
7 «Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
14/02/2021 14ης Φεβρουαρίου
8 «Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
21/02/2021 21ης Φεβρουαρίου
9 «Κυριακή ΙΖ ́ Λουκᾶ (Τοῦ Ἀσώτου)» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
28/02/2021 28ης Φεβρουαρίου
10 «Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Θωμᾶς Ἀνδρέου
07/03/2021 7ης Μαρτίου
11 «Κυριακή τῆς Τυρινῆς» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
14/03/2021 14ης Μαρτίου
12 «Ἡ Εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
21/03/2021 21ης Μαρτίου
13 «Κυριακή Β΄ Νηστειῶν, Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
28/03/2021 28ης Μαρτίου
14 «Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
04/04/2021 4ης Ἀπριλίου
15 «Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν, Ἰωάννου συγγρ. τῆς Κλίμακος» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
11/04/2021 11ης Ἀπριλίου