Ἔτους 2021

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐγκύκλιοι | Ἔτους 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2021

logo2

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ PDF
1 Λειτουργικό Πρόγραμμα Θεοφανείων στήν πόλη τῶν Ἰωαννίνων 04-01-2021
2 Ἑορτή Νεομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου – Λειτουργικό Πρόγραμμα 13-01-2021
3 Νέο Λειτουργικό Πρόγραμμα ἀπό 18/01/2021 17-01-2021
4 Λειτουργικό Πρόγραμμα Μεγάλης Ἑβδομάδος 24-04-2021
5 Λειτουργικό Πρόγραμμα Χριστουγέννων 18-12-2021
6 Λειτουργικό Πρόγραμμα Θεοφανείων 27-12-2021