Ἔτους 2021

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολίτου | Ἔτους 2021

logo2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2021

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
226 Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Σκλίβανης 01/01/2021
227 Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Ἡλιόκαλης 07/01/2021
228 Διορισμός Ιεροδιακόνου στήν ἐνορία Γορίτσας 02/02/2021
229 Ἔγκρισις πράξης 672/16-03-2021 Ι.Μ. Βελλᾶς 16/03/2021
230 Ἄδεια προσωρινῆς ἐγκαταβίωσης Μοναχοῦ 16/03/2021
231 Ἔγκρισις πράξεων Ι.Μονῶν Βελλᾶς, Ἐλεούσης , Παλιουρῆς, Ρωμανοῦ, Βοτσᾶς 16/03/2021
232 Ἀργία ἀπό πάσης ἱεροπραξίας 10/05/2021
233 Ἔγκρισις πράξης 138/08-07-2021 Ι.Μ. Βοτσᾶς 12/07/2021
234 Ἔγκρισις πράξης 139/19-07-2021 Ι.Μ. Βοτσᾶς 19/07/2021
235 Ἔγκρισις πράξης 667/21-07-2021 Ι.Μ. Βελλᾶς 21/07/2021
236 Ἄδεια δημιουργίας εἰκονοστασίου στήν Π.Π.Δ.Η. 21/07/2021
238 Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Ἁγίας Μαρίνης (πόλεως) 09/09/2021
241 Διορισμός Ιεροδιακόνου στήν ἐνορία Καβαλλαρίου 01/11/2021
242 Διορισμός Ιεροδιακόνου στήν ἐνορία Καστανώνα 01/11/2021
243 Διαπιστωτική Πράξη (Ὑπηρεσιακό Συμβούλιο) 30/11/2021