ΕΝΤΥΠΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ – ΕΝΟΡΙΩΝ

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | ΕΝΤΥΠΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ – ΕΝΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ – ΕΝΟΡΙΩΝ

Α) ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

1. Δήλωση Τελέσεως Θρησκευτικοῦ Γάμου pdf_image word
2. Ἐγγυητικὸ Γάμου pdf_image word
3. Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας ΕΝΤΟΣ Μητροπόλεως pdf_image word
4. Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας ΕΚΤΟΣ Μητροπόλεως pdf_image word
5. Ὑπεύθυνη Δήλωση Ἐλευθερογαμίας pdf_image word

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

1. Δήλωση Βαπτίσεως pdf_image word
2. Ὑπεύθυνη Δήλωση (Επιθυμώ το τέκνο μου… να βαπτιστεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα…) pdf_image word
3. Βεβαίωση Βαπτίσεως pdf_image word

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1. Πρότυπο Διαβιβαστικὸ Ἐνορίας pdf_image word
2. Πρότυπο Πράξεως pdf_image word
3. Πρότυπο Πράξεως Διεξαγωγῆς Δημοπρασίας pdf_image word

 

ΕΝΤΥΠΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ)

1. Αἴτηση Χορηγήσεως Ἀδείας pdf_image word
2. Αἴτηση Χορηγήσεως Ἀντιγράφου Ἀξιολογήσεως pdf_image word
3. Ἔντυπο Τριμηνίας pdf_image word

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Μηνιαῖο Ἐκκαθαριστικό Μισθοδοσίας
(Ἠλεκτρονική ὑπηρεσία ἐνημέρωσης τῶν ἐργαζομένων στό Δημόσιο, τά Ν.Π.Δ.Δ. καί τούς Ο.Τ.Α. ἀναφορικά μέ τή μισθοδοσία τους στό TAXISnet).
LOGO_GGPS
2. Περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταφῆς τῶν ἀβαπτίστων νηπίων pdf_image
3. Ἀρχιερατική τάξις τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας (ἐξωτερικός σύνδεσμος – Ι.Μ. Δημητριάδος) pdf_image