2021-2022 Ἑσπερινὲς Ὁμιλίες

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | 2021-2022 Ἑσπερινὲς Ὁμιλίες

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΟΜΙΛΙΑΣ
1 Ἔναρξη Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν
«Ἡ Ἐκκλησία “Κιβωτός τοῦ Γένους”»
Σεβ. Μητρ. Ίωαννίνων κ. Μάξιμος 31/10/2021 Δείτε στό
ΥouΤube*
2 «Ἡ πίστη τῶν Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν καί ἡ προσφορά τους πρίν καί μετά τήν ἀπελευθέρωση» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος 07/11/2021 Δείτε στό
ΥouΤube*
3 «Ἡ προσφορά τῶν Ἱερῶν Μονῶν κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καί ἡ συμβολή αὐτῶν στήν Ἀπελευθέρωση» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης 14/11/2021 Δείτε στό
ΥouΤube*
4 «Ἅγιος Κοσμᾶ ς ὁ Αἰτωλός: ἕνας Χριστιανὸς Ἐθναπόστολος καὶ ἡ προσφορά του στὴν προετοιμασία γιὰ τὴν ἐξέγερση τοῦ Γένους» Σεβ. Μητρ. Ἄρτης κ. Καλλίνικος 21/11/2021 Δείτε στό
ΥouΤube*
5 «Ἡ προσφορά τοῦ Κλήρου κατά τά ἔτη τῆς σκλαβιᾶς – Ἡ θυσία τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
28/11/2021 Δείτε στό
ΥouΤube*

* Ἡ παρακολούθηση τῶν βίντεο ὁδηγεῖ στό κανάλι YouTube τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «Ἤπειρος TV1» πού εἶναι καί ὁ νόμιμος κάτοχος αὐτῶν. Μπορεῖ νά προβάλλονται διαφημίσεις πού δέν εἶναι ἐπιλογή μας ἀλλά ἐπιβάλλονται ἀπό τόν πάροχο τοῦ βίντεο (YouTube).