Ἔτος 2022

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2022

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2022

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Κυριακή πρό τῶν Φώτων» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης
02/01/2022 02ας Ἰανουαρίου
2 «Κυριακή μετά τά Φώτα» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
09/01/2022 09ης Ἰανουαρίου
3 «Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
16/01/2021 16ης Ἰανουαρίο
4 «Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
23/01/2021 23ης Ἰανουαρίου
5 «Τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
30/01/2022 30ης Ἰανουαρίου
6 «Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
06/01/2022 06ης Φεβρουαρίου
7 «Κυριακή Τελώνου & Φαρισαίου» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
13/02/2022 13ης Φεβρουαρίου
8 «Κυριακή τοῦ Ἀσώτου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
20/02/2022 20ης Φεβρουαρίου
9 «Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
27/02/2022 27ης Φεβρουαρίου
10 «Κυριακή τῆς Τυροφάγου» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης
06/03/2022 06ης Μαρτίου
11 «Κυριακή Α΄ Νηστειῶν» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής
13/03/2022 13ης Μαρτίου
12 «Κυριακή Β΄ Νηστειῶν» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
20/03/2022 20ης Μαρτίου
13 «Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
27/03/2022 27ης Μαρτίου
14 «Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
03/04/2022 03ης Ἀπριλίου
15 «Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος 10/04/2022 10ης Ἀπριλίου
16 «Κυριακή τῶν Βαΐων» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
17/04/2022 17ης Ἀπριλίου
17 «Κυριακή τοῦ Πάσχα» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης
24/04/2022 24ης Ἀπριλίου
18 «Σέ τόν Ἀναβαλλόμενον…» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
–/05/2022
19 «Κυριακή τοῦ Θωμᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
01/05/2022 01ης Μαΐου
20 «Κυριακή τῶν Μυροφόρων» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
08/05/2022 8ης Μαΐου
21 «Κυριακή τοῦ Παραλύτου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
15/05/2022 15ης Μαΐου
22 «Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
22/05/2022 22ας Μαΐου
23 «Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Ντέτσικας 29/05/2022 29ης Μαΐου
24 «Κυριακή Ζ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα (τῶν ἁγ. 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συν.)» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
05/06/2022 5ης Ἰουνίου
25 «Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης
12/06/2022 12ης Ἰουνίου
26 «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής
19/06/2022 19ης Ἰουνίου
27 «Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακή Β΄ Ματθαίου» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος 26/06/2022 26ης Ἰουνίου
28 «Κυριακή Γ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας 03/07/2022 3ης Ἰουλίου
29 «Κυριακή Δ’Ματθαίου» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
10/07/2022 10ης Ἰουλίου
30 «Μεγαλομάρτυρες – Ἁγία Μαρίνα» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
17/07/2022 17ης Ἰουλίου
31 «Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος 24/07/2022 24ης Ἰουλίου
32 «Κυριακή Η΄ Ματθαίου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης
07/08/2022 07ης Αὐγούστου
33 «Κυριακή Θ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
14/08/2022 14ης Αὐγούστου
34 «Κυριακή IA΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
28/08/2022 28ης Αὐγούστου
35 «Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
04/09/2022 4ης Σεπτεμβρίου
36 «Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
11/09/2022 11ης Σεπτεμβρίου
37 «Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας 18/09/2022 18ης Σεπτεμβρίου
38 «Κυριακή A΄ Λουκᾶ» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης 25/09/2022 25ης Σεπτεμβρίου
39 «Κυριακή Β΄ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής
02/10/2022 2ας Ὀκτωβρίου
40 «Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
09/10/2022 9ης Ὀκτωβρίου
41 «Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
16/10/2022 16ης Ὀκτωβρίου
42 «Κυριακή Στ΄ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
23/10/2022 23ης Ὀκτωβρίου
43 «Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
30/10/2022 30ης Ὀκτωβρίου
44 «Κυριακή Z΄ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἱωάννης Κίτσιος 06/11/2022 6ης Νοεμβρίου
45 «Κυριακή Η΄ Λουκᾶ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης 13/11/2022 13ης Νοεμβρίου
46 «Κυριακή Θ΄ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
20/11/2022 20ης Νοεμβρίου
47 «Κυριακή ΙΓ΄ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. ωάννης Λεοντάρης
27/11/2022 27ης Νοεμβρίου
48 «Κυριακή Ι΄ Λουκᾶ» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
04/12/2022 12ης Δεκεμβρίου
49 «Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
18/12/2022 18ης Δεκεμβρίου
50 «Περιμένοντας τήν μεγάλη ἡμέρα» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
25/12/2022 25ης Δεκεμβρίου