Ἔτος 2022

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2022

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2022

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Κυριακή πρό τῶν Φώτων» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης
02/01/2022 02ας Ἰανουαρίου
2 «Κυριακή μετά τά Φώτα» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
09/01/2022 09ης Ἰανουαρίου
3 «Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
16/01/2021 16ης Ἰανουαρίο
4 «Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
23/01/2021 23ης Ἰανουαρίου
5 «Τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
30/01/2022 30ης Ἰανουαρίου