Ἔτος 2022

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2022

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2022

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Κυριακή πρό τῶν Φώτων» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης
02/01/2022 02ας Ἰανουαρίου
2 «Κυριακή μετά τά Φώτα» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
09/01/2022 09ης Ἰανουαρίου
3 «Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
16/01/2021 16ης Ἰανουαρίο
4 «Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
23/01/2021 23ης Ἰανουαρίου
5 «Τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
30/01/2022 30ης Ἰανουαρίου
6 «Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
06/01/2022 06ης Φεβρουαρίου
7 «Κυριακή Τελώνου & Φαρισαίου» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
13/02/2022 13ης Φεβρουαρίου
8 «Κυριακή τοῦ Ἀσώτου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
20/02/2022 20ης Φεβρουαρίου
9 «Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος
27/02/2022 27ης Φεβρουαρίου
10 «Κυριακή τῆς Τυροφάγου» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης
06/03/2022 06ης Μαρτίου
11 «Κυριακή Α΄ Νηστειῶν» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής
13/03/2022 13ης Μαρτίου
12 «Κυριακή Β΄ Νηστειῶν» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
20/03/2022 20ης Μαρτίου
13 «Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας
27/03/2022 27ης Μαρτίου
14 «Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
03/04/2022 03ης Ἀπριλίου
15 «Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος 10/04/2022 10ης Ἀπριλίου
16 «Κυριακή τῶν Βαΐων» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
17/04/2022 17ης Ἀπριλίου
17 «Κυριακή τοῦ Πάσχα» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Τίτος Γιαννούλης
24/04/2022 24ης Ἀπριλίου
18 «Σέ τόν Ἀναβαλλόμενον…» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
–/05/2022
19 «Κυριακή τοῦ Θωμᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
01/05/2022 01ης Μαΐου
20 «Κυριακή τῶν Μυροφόρων» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
08/05/2022 8ης Μαΐου
21 «Κυριακή τοῦ Παραλύτου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
15/05/2022 15ης Μαΐου
22 «Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
22/05/2022 22ας Μαΐου
23 «Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Ντέτσικας 29/05/2022 29ης Μαΐου
24 «Κυριακή Ζ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα (τῶν ἁγ. 318 Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συν.)» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Λάμπρος Τσιάρας
05/06/2022 5ης Ἰουνίου
25 «Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Γεωργογιάννης
12/06/2022 12ης Ἰουνίου
26 «Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Θεολόγος Παντελής
19/06/2022 19ης Ἰουνίου
27 «Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακή Β΄ Ματθαίου» Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος 26/06/2022 26ης Ἰουνίου
28 «Κυριακή Γ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Βύρων Λάππας 03/07/2022 3ης Ἰουλίου