2022-2023 Ἑσπερινὲς Ὁμιλίες

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | 2022-2023 Ἑσπερινὲς Ὁμιλίες

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΟΜΙΛΙΑΣ
1
00/00/2022 Δείτε στό
ΥouΤube*

* Ἡ παρακολούθηση τῶν βίντεο ὁδηγεῖ στό κανάλι YouTube τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «Ἤπειρος TV1» πού εἶναι καί ὁ νόμιμος κάτοχος αὐτῶν. Μπορεῖ νά προβάλλονται διαφημίσεις πού δέν εἶναι ἐπιλογή μας ἀλλά ἐπιβάλλονται ἀπό τόν πάροχο τοῦ βίντεο (YouTube).