Ἔτους 2022

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολίτου | Ἔτους 2022

logo2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2022

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
 244 Διορισμός Μοναστηριακῆς Ἐπιτροπῆς 01/01/2022
245 Ἔγκρισις πράξεων 204/13-01-2022 καί 205/25-01-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης 31/01/2022
246 Ἔγκρισις πράξεως 687/27-01-2022 Ι.Μ. Βελλᾶς 31/01/2022
247 Διορισμός Ἡγουμένου & Ἡγουμενοσυμβουλίου Ι.Μ. Ἐλεούσης 01/02/2022
248 Ὁρισμός Ἀρχιερατικῶν Ἐπιτρόπων Γ΄, Θ΄ καί ΙΒ΄ Ἀρχ. Περιφερειῶν 01/02/2022
249 Ὁρισμός ἄμισθου εἰδικοῦ συμβούλου 28/02/2022
250 Ἔγκρισις πράξεως 207/29-03-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης 06/04/2022
251 Ἔγκρισις πράξεως 542/20-04-2022 Ι.Μ. Ἐλεούσης 03/05/2022
252 Περί οἰκονομικῆς συνδρομῆς 06/05/2022
253 Περί πρόσληψης ὠφελουμένων 09/06/2022
254 Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Βοτονοσίου 09/06/2022
255 Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Φλαμπουραρίου 09/06/2022
256 Ἔγκρισις πράξεως 404/23-05-2022 Ι.Μ. Καστρίτσης 09/06/2022
257 Ἔγκρισις πράξεως 208/21-06-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης 22/06/2022
258 Ὁρισμός διαχειριστῶν Δηλώσεων «Πόθεν Ἔσχες» 22/06/2022
259 Ἀπαλλαγῆ καθηκόντων Ἡγουμένου 12/08/2022
260 Ὁρισμός ἐπιτροπῆς καταγραφῆς 12/08/2022
261 Διορισμός διακόνου στήν ἐνορία Ἁγ. Παρασκευῆς Μετσόβου 21/08/2022
262 Διορισμός Ἡγουμένου & Ἡγουμενοσυμβουλίου Ι.Μ. Ἐλεούσης 29/08/2022
263 Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Μπάφρας 19/09/2022
264 Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Μανασσῆ 19/09/2022
265 Διορισμός ἐφημερίου στήν ἐνορία Κάτω Βίτσας 19/09/2022
266 Ἔγκρισις πράξεως 209/09-08-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης 28/09/2022
267 Ἔγκρισις πράξεως 210/03-10-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης 03/10/2022
268 Ἔγκρισις πράξεως 211/31-10-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης 31/10/2022
269 Ἔγκρισις πράξεως 212/24-11-2022 Ι.Μ. Δουραχάνης 24/11/2022
270 Διορισμός Ἡγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Τσούκας 01/12/2022
271 Διορισμός Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Τσούκας 01/12/2022
272 Ἔγκρισις πράξεως 1/01-12-2022 Ἱερᾶς Μονῆς Τσούκας 02/12/2022
273 Ἔγκρισις πράξεως 2/13-12-2022 Ἱερᾶς Μονῆς Τσούκας 13/12/2022
274 Ἔγκρισις πράξεως 213/23-12-2022 Ἱερᾶς Μονῆς Δουραχάνης 23/12/2022