2022 ΙΓ΄ Σεμινάριο

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2022 ΙΓ΄ Σεμινάριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ»

Α/Α ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
1 Πρόσκληση ἐνδιαφέροντος
2 «Ἀνακοίνωση ἔναρξης Ἐκπαιδευτικοῦ Προγράμματος»
3 «Σύγχρονη Τεχνολογία. Πηγή Ευλογίας ή Διακινδύνευσης;» Πανοσ. Αρχιμ. π. Ιωαννίκιος Ζαμπέλης  25 -02-2022
4 «Οἱ Ἐπιδράσεις τῆς Σύγχρονης Τεχνολογίας στήν Ψυχοσωματική καί Κοινωνική Ἀνάπτυξη τοῦ Ἀνθρώπου» Πανοσ. Αρχιμ. π. Ιωαννίκιος  Γιαννόπουλος 03 -03-2022
5 «Νομικές Παράμετροι τῆς Χρήσης Τῆς Σύγχρονης Τεχνολογίας – Τό Ἀναγκαῖο Ἀξιακό Ὑπόβαθρο στήν Ἀναζήτηση Αὐτορρύθμισης» κ. Στέργιος Κωνσταντίνου 10 -03-2022
6 «Ἄνθρωπος καί μηχανή σέ ἀναζήτηση τρόπου συμβίωσης (modus vivendi) – ἡ «ἀξία τοῦ ἀνθρώπου» καί ἡ ἱερότητα τοῦ «προσώπου» ὡς ἀπαντήσεις στήν τεχνολογική ἀσφυξία» Πανοσ. Αρχιμ. π. Σεβαστιανός Σωμαράκης 17 -03-2022
7 «Τό ψηφιακό χάσμα γενεῶν καί ἡ ὑπέρβασή του – πρακτικές προτάσεις γιά τόν τεχνολογικό ἐγγραμματισμό τῶν ἐνηλίκων» κ. Ἀθανάσιος Κολιοφούτης 24 -03-2022
8 «Ἡ χρήση καί ἡ κατάχρηση τῆς σύγχρονης τεχνολογίας στήν ποιμαντική πράξη τῆς ἐκκλησίας» Πανοσ. Αρχιμ. π. Ἰωαννίκιος Γιαννόπουλος 31 -03-2022
9 «Ἀσφάλεια στόν Κυβερνοχῶρο» κ. Γεώργιος Παπαπροδρόμου 07-04-2022