2022_03_24 Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2022 ΙΓ΄ Σεμινάριο | 2022_03_24 Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ –
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Η Επίδραση και οι Επιπτώσεις της Τεχνολογίας στον Σύγχρονο Άνθρωπο” που υλοποιείται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» (κωδικός ΟΠΣ 5073422) του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», είχε την πέμπτη διαδικτυακή συνάντηση την Πέμπτη 24-03-2022.

Στην εξ αποστάσεως αυτή συνάντηση μίλησε ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΙΟΦΟΥΤΗΣ, ΔΡ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΟΛΟΓΟΣ Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα “ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ”.

Το πρόγραμμα παρακολουθούν κληρικοί και λαϊκά μέλη της Ι. Μητροπόλεως Ιωαννίνων, ανάμεσα στους οποίους είναι και εκπαιδευτικοί της πόλεώς μας.

εσπα