2022_04_07 Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2022 ΙΓ΄ Σεμινάριο | 2022_04_07 Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ –
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Η Επίδραση και οι Επιπτώσεις της Τεχνολογίας στον Σύγχρονο Άνθρωπο” που υλοποιείται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων» (κωδικός ΟΠΣ 5073422) του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», είχε την έβδομη και τελευταία διαδικτυακή συνάντηση την Πέμπτη 7-04-2022.

Στην εξ αποστάσεως αυτή συνάντηση μίλησε ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ ”. Μετά το τέλος της παρουσιάσεως οι εκπαιδευόμενοι προέβησαν στην αξιολόγηση των παρουσιάσεων και της θεματικής ενότητος,

Το πρόγραμμα παρακολουθούν κληρικοί και λαϊκά μέλη της Ι. Μητροπόλεως Ιωαννίνων, ανάμεσα στους οποίους είναι και εκπαιδευτικοί της πόλεώς μας.

εσπα