2015-08-11 Παράκληση στή Λάλιζα

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Αὔγουστος | 2015-08-11 Παράκληση στή Λάλιζα

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΛΙΖΑΣ
11-08-2015

 2015-08-11_laliza6«Βρισκόμαστε στὰ προεόρτια τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανοὺς μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Αὐτῆς ποὺ μὲ τὴν ἀγάπη της πρὸς τὸν Θεό, τὴν ὑπακοή της, τὴν ταπείνωσή της καὶ τὴν ἀφοσίωσή της, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀγάπη τῆς πρὸς τὸν κόσμο ἀξιώθηκε νὰ γίνει ἡ μάνα τοῦ Θεοῦ, νὰ δεχτεῖ μέσα της τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ καὶ νὰ συνεργήσει στὴν ἐνανθρώπηση τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Αὐτῆς ποὺ ἔγινε καὶ ἡ μάνα τῆς ἀνθρωπότητος, διότι ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἔδωσε τὴν ἀνθρώπινη φύση στὸ Θεό, ἔτσι ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος ὁ ἱστορικὸς Ἰησοῦς Χριστός».

Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ἄρχισε τὸ κήρυγμά του, μετὰ τὸ πέρας τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Λάλιζας, τὴν Τρίτη, 11 Αὐγούστου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος.

Στὴ συνέχεια, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς πιστούς, ἀνέφερε πὼς «ἡ Μαρία εἶναι ἡ μόνη γυναῖκα ποὺ βρέθηκε ἄξια νὰ ὑπηρετήσει τὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας, δηλαδὴ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου, γιὰ τὴ σωτηρία ὅλης της ἀνθρωπότητος, γιὰ τὴ σωτηρία ὅλης της δημιουργίας. Αὐτὴ ἡ ἁπλὴ Μαρία, ἡ στολισμένη μὲ ὅλα τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἦταν μακριὰ ἀπὸ κάθε ἁμαρτία, μακριὰ ἀπὸ κάθε κακὸ λογισμὸ καὶ δαιμονικὴ ἐπήρεια καὶ ἔτοιμη νὰ ἀνταποκριθεῖ στὸ κάλεσμα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι συνελήφθη ὁ Χριστὸς “ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου”…

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ Παναγία ἔγινε καὶ μάνα τοῦ Θεοῦ, δίνοντας τὴν ἀνθρώπινη φύση στὸ Νέο Ἀδάμ, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, σὰ νὰ εἶναι ἡ Νέα Εὔα, ἀλλὰ ταυτόχρονα εἶναι καὶ ἡ μάνα ὅλου τοῦ κόσμου καὶ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, μία πανανθρώπινη μάνα, διότι αὐτὴ ἔγινε ἡ αἰτία τῆς ἀνακαινίσεως καὶ τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπὸ ἀνθρωπίνης πλευρᾶς. Σὲ αὐτὴ τὴ μάνα προσερχόμαστε, τὴν προσκυνοῦμε καὶ τῆς προσφέρουμε τὴν ὑπερδουλικὴ προσκύνηση, ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός…».