2015-08-12 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Καλέντζι

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Αὔγουστος | 2015-08-12 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Καλέντζι

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ
12-08-2015

 2015-08-12_Kalentzi8Στό Καλέντζι, στόν Ἱερό Ναό Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, λειτούργησε σήμερα τό πρωί, Τετάρτη, 12 Αὐγούστου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος, στό πλαίσιο τῶν ποιμαντικῶν του ἐπισκέψεων σέ ὅλες τίς Ἀρχιερατικές Περιφέρειες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.

Κεντρικό θέμα στό κήρυγμά του ἦταν ἡ Παναγία μας, «αὐτή πού δέχτηκε νά ὑπηρετήσει τό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας, δηλαδή τό σχέδιο τῆς ἀνορθώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπό τήν κατάσταση τῆς πτώσης, ἀπό τήν ὁποία δέν μποροῦσε νά ξεφύγει μόνο του καί πού ὁ Θεός θά ἔπρεπε νά βρεῖ τρόπο καί σχέδιο γιά νά τό λυτρώσει… Τό σχέδιο τῆς μετοχῆς τοῦ ἀνθρώπου στή θεία ζωή καί στή θεία ἐνέργεια, ἔτσι ὥστε νά μεταμορφώνεται ὁ ἄνθρωπος, νά ἐνηλικιώνεται πνευματικά καί ἀπό τό κατ’ εἰκόνα – ἀπ’ τό νά ἔχει ἁπλῶς τά ἰδιώματα τοῦ Θεοῦ- νά φτάνει στό καθ’ ὁμοίωσιν, νά ἐκδηλώνει μέ τά ἔργα, τή ζωή του, τίς πράξεις του αὐτά τά ἰδιώματα: τήν ἐλευθερία, τήν ἀγάπη, τή δημιουργικότητα, τή δικαιοσύνη…».

Δίνοντας ἔμφαση στό σχέδιο τῆς σωτηρίας, ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε: «Καί ὅταν ἦρθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἀποφάσισε ὁ Θεός νά κάνει πράξη τό σχέδιο γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἀποφάσισε νά γίνει ἄνθρωπος, νά γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος. Ἀντί νά εἰσβάλλει σέ κάποιον ἄνθρωπο καί νά τόν ἐξαναγκάσει νά ὑπηρετήσει τό σχέδιό του, ἀπαξιώνοντας τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, κράτησε ὁ Θεός αὐτό τό βασικό συστατικό τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τήν ἐλευθερία καί γι’ αὐτό ἐνανθρώπησε ὁ ἴδιος. Ἀλλά καί πάλι γιά νά ἐνανθρωπήσει ὁ Θεός, χωρίς νά καταργήσει τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, θά ἔπρεπε νά συνεργήσει ὁ ἄνθρωπος. Καί ὁ ἄνθρωπος, ἡ ἀνθρωπότητα συνήργησε στό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας στό πρόσωπο τῆς Μαρίας τῆς Παρθένου. Αὐτῆς πού ἔγινε ἡ Παναγία, ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ Λόγου, τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, δίνοντας τήν ἀνθρώπνη φύση στόν ἴδιο τό Θεό. Αὐτῆς πού ἔγινε καί ἡ μάνα τῆς ἀνθρωπότητος…».

Καταλήγοντας στό κήρυγμά του ὁ Μητροπολίτης μας κ. Μάξιμος προέτρεψε «πάντοτε νά θυμόμαστε νά τηροῦμε τίς νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας μας, νά κάνουμε προσευχή, νά ἐξομολογούμαστε, νά ἀποθέτουμε τίς ἁμαρτίες μας στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τοῦ ἱερέως ἐξομολόγου καί μέ τήν εὐχή τοῦ πνευματικοῦ νά τρέχουμε στό ἅγιο Ποτήριο γιά νά γεμίζουμε τήν ὕπαρξή μας μέ τό Χριστό…».