2015-08-12 Παράκληση στό Ἑλληνικό

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Αὔγουστος | 2015-08-12 Παράκληση στό Ἑλληνικό

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
12-08-2015

 2015-08-12_EllinikoΣτήν Ἱερά Παράκληση στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Ἑλληνικοῦ, χοροστάτησε χτές, 12 Αὐγούστου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος.

Ἀπευθυνόμενος στό ἐκκλησίασμα, ἀναφέρθηκε στό πρόσωπο τῆς Παναγίας: «Ὁ ἄνθρωπος πού βρέθηκε νά συνεργήσει καί νά ὑπηρετήσει τό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας, αὐτό τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου καί γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς σχέσης Θεοῦ καί ἀνθρώπου, ἦταν ἡ Μαρία. Ἦταν ἡ Παναγία μας. Ἦταν αὐτή πού ἔγινε Θεοτόκος, ἐπειδή ἔφερε μέσα στή γαστέρα της τόν ἴδιο τό Θεό, τό πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς. Ἦταν αὐτή ἡ Μαρία, ἡ ὁποία ἐλεύθερα καί μετά ἀπό μεγάλη καί πολύχρονη πνευματική προετοιμασία δέχτηκε τήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ νά ὑπηρετήσει τό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας, τό σχέδιο τῆς σωτηρίας.

Ἡ Μαρία μεγάλωσε μέσα στά Ἅγια τῶν Ἁγίων… Μέσα στό πιό ἱερό μέρος τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος, ἐκεῖ ὅπου κρατοῦνταν τά πιό ἱερά σύμβολα καί κειμήλια τῆς ἀρχαίας θρησκείας τοῦ ἰουδαϊσμοῦ: ἡ Κιβωτός τῆς Διαθήκης μέ τίς πλάκες πού εἶχε λάβει ὁ Μωυσῆς ἀπό τό Θεό, ἡ Ράβδος τοῦ Ἀαρῶν, ἕνα ξερό κλαρί πού ἐξήνθησε γιά νά ἀποδείξει ὁ Θεός μέ ζωντανό τρόπο ὅτι ὄντως θά συμπορεύεται μέ τόν Ἰσραήλ καί θά τόν ὁδηγήσει στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας, στή σωτηρία, ἀλλά καί ἡ μανναδόχος στάμνα, μία στάμνα πού ἔφερε μέσα της τό μάννα, αὐτό πού σαράντα ὁλόκληρα χρόνια ἔπεφτε ἀπ’ τόν οὐρανό καί ἔτρεφε τόν Ἰσραήλ κατά τήν ἔξοδο καί τή σκλαβιά καί τή δουλεία τῆς Αἰγύπτου διά μέσω τῆς ἐρήμου μέχρι νά φτάσει στή γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Καί λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὅλα αὐτά τά σύμβολα τοῦ ἀρχαίου ἰουδαϊσμοῦ προεικόνιζαν τήν Παναγία καί τό Χριστό. Γι’ αὐτό καί ὅλοι οἱ ὑμνογράφοι καί οἱ Πατέρες ὀνομάζουν τήν Παναγία Κιβωτό, ὀνομάζουν τήν Παναγία καί Ράβδο τοῦ Ἀαρῶν, ὀνομάζουν τήν Παναγία καί μανναδόχο στάμνα, διότι δέχτηκε μέσα της τόν Οὐράνιο Ἄρτο, τόν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ἀπ’ τόν ὁποῖο τρεφόμαστε πνευματικῶς, κοινωνώντας τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του…

Μᾶς λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἡ Παναγία ὑπῆρξε ἡ μόνη ἄξια νά σηκώσει αὐτό τό βάρος καί νά φέρει σέ πέρας αὐτή τήν ἀποστολή, ἡ μόνη ἄξια νά δεχτεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί τό πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς μέσα της, ἡ μόνη ἄξια νά ἀποδώσει καί νά ἐπιδόσει τήν ἀνθρώπινη φύση στόν ἴδιο τό Θεό. Καί ἔτσι, ἐνῶ ἡ παλαιά Εὔα ὀλιγώρησε καί ἔκανε ἀνυπακοή στό Θεό, ἔλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τόν παλαιό Ἀδάμ, τώρα ἡ νέα Εὔα, αὐτή ἡ Παναγία, θά δώσει τήν ἀνθρώπινη φύση, θά ἐπιστρέψει τήν ἀνθρώπινη φύση στό νέο Ἀδάμ, πού εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός… Ἔτσι ἐνανθρώπησε ὁ Θεός κι ἔτσι ἡ Παναγία ἐγέννησε τόν Ἰησοῦ Χριστό ἐκ Πνεύματος Ἁγίου… Κι ἔτσι ἔγινε αὐτή πού ἀναγέννησε καί ἀνακαίνισε τό ἀνθρώπινο γένος. Γι’ αὐτό εἶναι καί μάνα τοῦ Θεοῦ καί μάνα ὅλης της ἀνθρωπότητος. Καί στέκεται ἐνώπιον του θρόνου τοῦ Θεοῦ καί μεσιτεύει καί προσεύχεται γιά τή σωτηρία ὅλου του κόσμου…».