2015-08-12 Παράκληση στά Πηγάδια

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Αὔγουστος | 2015-08-12 Παράκληση στά Πηγάδια

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ
12-08-2015

 2015-08-12_PigadiaΣτά Πηγάδια βρέθηκε χτές τό ἀπόγευμα, 12 Αύγούστου 2015, στά πλαίσια τῶν ποιμαντικῶν του ἐπισκέψεων κατά τή διάρκεια τοῦ φετινοῦ Δεκαπενταυγούστου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος.

Χοροστάτησε στήν Ἱερά Παράκληση πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναὸ της Ἁγίας Παρασκευῆς καί στό τέλος κήρυξε τό θεῖο λόγο. Ἀπευθυνόμενος στούς πιστούς, τόνισε ἀνάμεσα στ’ ἄλλα:

«Ὁ ἄνθρωπος τοποθετήθηκε στόν παράδεισο ὡς βασιλεύς καί ἱερεύς τῆς κτίσεως, σάν ἕνα μεγάλο κάτοπτρο, τό ὁποῖο ἐλάμβανε τό φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος, τή θεϊκή ἐνέργεια καί τήν ἀκτινοβολοῦσε σέ ὅλη τήν οἰκουμένη. Καί ἀκριβῶς αὐτή ἡ ἀκτινοβόληση τῆς χάριτος, τῆς ἐνεργείας τῆς Ἁγίας Τριάδος ἦταν πού ἔφερνε αὐτή τήν ὡραία ἰσορροπία καί τήν ὡραία σχέση μεταξύ του ἀνθρώπου καί ὁλόκληρης της δημιουργίας. Ὅμως, ὁ Θεός μέσα σέ αὐτή τήν κατάσταση ἔδωσε καί μία ἐντολή στόν ἄνθρωπο… Μία μόνη ἐντολή. Καί αὐτή, διότι ὁ Θεός ἤθελε νά ἔχει τόν ἄνθρωπο ἐλεύθερο. Κι αὐτό διότι ἡ ἐλευθερία εἶναι τό βασικό δομικό χαρακτηριστικό τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Χωρίς ἐλευθερία, ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἄνθρωπος, χωρίς τήν ἐλευθερία, ὁ ἄνθρωπος δέ μπορεῖ νά εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Εἶχε, λοιπόν, τή δυνατότητα, τήν ἐλευθερία ὁ ἄνθρωπος νά ἐπιλέξει καί κάτι ἄλλο. Ὅμως τοῦ εἶπε ὁ Θεός ὅτι ἐάν ἔκανε παρακοή, ὁπωσδήποτε θά πέθαινε…».

Στή συνέχεια, ὁ κ. Μάξιμος ἔκανε λόγο γιά τήν παρακοή τῶν πρωτοπλάστων καί τήν παύση τῆς ροῆς τῆς θείας ἐνεργείας ἀπό τό Θεό στόν ἄνθρωπο: «Αὐτή ἡ κατάσταση τῆς πτώσεως εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα σχίσμα. Χωρίστηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπ’ τό Θεό, χωρίστηκε ἀπ’ τόν ἄλλο ἄνθρωπο, ἄρχισε νά τόν θεωρεῖ ξένο, χωρίστηκε ἀπ’ τή φύση, ἡ ὁποία μάλιστα ἔκτοτε ἔγινε καί ἀνταγωνιστική καί ἐναντία στόν ἄνθρωπο. Καί ζοῦμε ἰδιαίτερα σήμερα τά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς ἀντιπαλότητος μέ τήν ὑπεκμετάλλευση τῆς φύσεως. Φερόμαστε ἐχθρικά στή φύση κι ὄχι σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ κι αὐτή μετά μᾶς ἀνταποδίδει μέ ὅλα αὐτά τά βίαια φυσικά φαινόμενα, τά ὁποῖα βεβαίως εἶναι ἐπιζήμια καί γιά τή φύση καί γιά τόν ἄνθρωπο, γιά ὁλόκληρη τή δημιουργία…».