2015-08-13 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Τσεπέλοβο

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Αὔγουστος | 2015-08-13 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Τσεπέλοβο

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ
13-08-2015

Tsepelovo12Στό Τσεπέλοβο, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου, λειτούργησε χτές τό πρωί, 13 Αὐγούστου 2015, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος.

Κηρύττοντας τό θεῖο λόγο, στάθηκε στή Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς:

«Παρέλαβε ὁ Κύριος τρεῖς μαθητές του, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη καί ἀνέβη στό ὅρος Θαβώρ καί ἐκεῖ τοὺς ἐφανέρωσε τή θεϊκή δόξα. Τούς ἔδειξε τό φῶς τό θεϊκό, τό φῶς τό ἀληθινό καί τό αἰώνιο, πού δέ μοιάζει μέ κανένα ἄλλο φῶς καί δέν εἶναι αὐτό τό φυσικό φῶς πού γνωρίζουμε ἐμεῖς, τό κτιστό φῶς τοῦ ἡλίου καί τῶν ἄλλων εἰδῶν στόν κόσμο, ἀλλά εἶναι τό ἄκτιστο καί ἀδημιούργητο φῶς, ἡ ἐνέργεια τῆς Ἁγίας Τριάδος. Καί μάλιστα τούς ἔδειξε αὐτό τό φῶς καί τήν ἐνέργεια, μέσα ἀπ’ τήν ἀνθρώπινη φύση του, δείχνοντας ὅτι αὐτό τό φῶς κοινοποιεῖται στήν ἀνθρώπινη φύση, ὥστε νά τήν ἀλλάξει, νά τή μεταμορφώσει, νά τήν ἁγιάσει καί νά τήν ὁδηγήσει στή θέωση καί τή μετοχή τῆς αἰώνιας ζωῆς… Μέσα σ’ αὐτό τό φῶς καί μέσα στήν ἐμπειρία τῆς ἐνεργείας τῆς Ἁγίας Τριάδος ὑπερνικοῦνται ὅλα τα ἀνθρώπινα ὅρια καί ὅλες οἱ ἀνθρώπινες κατηγορίες, ὑπερνικοῦνται ὅλες οἱ ἀνθρώπινες ἐμπειρίες, ἀλλά καί ἡδονές. Ὑπερνικᾶται ἀκόμα καί αὐτός ὁ τόπος καί ὁ χρόνος καί ὁ θάνατος».

Ἀκολούθως, ἀνέφερε χαρακτηριστικά: «Εἴμαστε ἀγαπητοί μου ἀδελφοί ὅλοι μας κλητοί, καλεσμένοι δηλαδή, νά μετέχουμε σ’ αὐτή τή δόξα τοῦ Θεοῦ, σ’ αὐτό τό ἄκτιστο φῶς τῆς δόξης τῆς Ἁγίας Τριάδος. Εἴμαστε ὅλοι καλεσμένοι νά ζήσουμε αὐτό τό φῶς καί θά ζήσουμε αὐτό τό φῶς, διότι αὐτή εἶναι ἡ μόνη ἀλήθεια ἡ ὁποία μένει εἰς τόν αἰῶνα, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Αὐτό τό στοιχεῖο τό ὁποῖο κοινωνεῖται ἀπό τό Θεό καί κοινοποιεῖται στόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ μόνη πραγματικότητα ἡ ὁποία μπορεῖ νά μείνει ὡς ἐμπειρία στόν ἄνθρωπο αἰώνια καί μετοχή στήν αἰώνια ζωή τοῦ Θεοῦ.

Ὅμως, γιά νά εἶναι αὐτή ἐμπειρία θετική, γιά νά εἶναι δηλαδή ἀνάσταση ζωῆς καί ὄχι ἀνάσταση κρίσεως, θά πρέπει ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἐλεύθερα νά προστρέξει στό Χριστό καί νά ζητήσει νά ὑπηρετεῖ αὐτή τή χάρη, νά τήν κάνει δική του. Καί ἡ χάρις αὐτή γίνεται δική μας μέσα στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, μέσα ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἐμεῖς πού εἴμαστε μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού μπολιαστήκαμε δηλαδή στή σάρκα του μέ τό βάπτισμα, ἤδη μέ τό χρίσμα ἐλάβαμε αὐτή τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, αὐτή τή φλόγα ἡ ὁποία καίει μέσα στό βάθος τῆς ὑπάρξεώς μας. Αὐτή τή φλόγα τήν ὁποία συμβολίζει τό κεράκι πού ἀνάβουμε ὅταν ἐρχόμαστε μέσα στήν ἐκκλησία… Ὅλα στήν Ἐκκλησία μᾶς δηλώνουν αὐτή τή χάρη καί αὐτή τή δόξα καί αὐτή τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ».