2015-08-14 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στή Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μετσόβου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Αὔγουστος | 2015-08-14 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στή Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μετσόβου

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
14-08-2015

DSC_0029Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως καί τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου σήμερα καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μετσόβου.

Στό κήρυγμά του, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἀνέφερε: «Ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες τιμήσαμε, ψάλλαμε καί τραγουδήσαμε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, Αὐτή πού ἔγινε ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ἡ μάνα ὅλου τοῦ κόσμου, ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας, διότι ἀφενός μέν ἔδωσε τήν ἀνθρώπινη φύση στό νέο Ἀδάμ, γενόμενη νέα Εὕα, ἀφετέρου δέ μέ τήν ὑπακοή καί τή θέλησή της νά ἐργαστεῖ καί νά συνεργήσει στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή Θεία Οἰκονομία, ἐξ ὀνόματος ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἔγινε καί ἡ μάνα καί ἡ ἀνακαινίστρια ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἡ μάνα τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς…

Ἡ Παναγία, ὅπως ἀναφέρουν οἱ Πατέρες, ἦταν πεποικιλμένη μέ τή θεία δόξα καί τά θεία χαρίσματα, διότι ἔζησε μέ πλήρη ἀφοσίωση στό Θεό, μέ πλήρη ἀγάπη πρός τό Θεό, μέ προσευχή, μακριά ἀπό κάθε ἀκάθαρτο λογισμό καί πάντοτε προσευχόμενη. Γέμισε μέ αὐτή τή θεία δύναμη, ἡ ὁποία τήν προετοίμασε γιά νά δώσει τή σωστή ἀπάντηση ἐάν τό ἤθελε καί νά μπορεῖ νά σηκώσει τό βάρος αὐτῆς τῆς μεγάλης ὑπηρεσίας πρός τό ἀνθρώπινο γένος, τῆς συνεργείας μέ τό Θεό γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Κι ὅταν ἐμφανίσθηκε ὁ ἀρχάγγελος… προετοιμασμένη πνευματικά ἡ Μαρία γι’ αὐτά τά ὑψηλά, τά ὁποῖα δέ χωρεῖ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά μέσα στό φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γίνονται δεκτά, ἔδωσε τή σωστή ἀπάντηση ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, σχίζοντας τό ἀρχαῖο χρεόγραφο τῆς ἀνυπακοῆς καί δεχομένη νά γίνει Αὐτή ἡ νέα Εὕα, ἐπιστρέφοντας τή φύση πού εἶχε πάρει ἡ παλαιά Εὕα ἀπό τόν Ἀδάμ, τήν ἀνθρώπινη φύση, στό νέο Ἀδάμ, δηλαδή τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Καί ἀπήντησε ἡ Μαρία: “Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου”. Νά αὐτή ἡ ὁποία εἶναι ἔτοιμη νά ἐργασθεῖ, νά δουλέψει σ’ αὐτό τό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας, στό σχέδιο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Καί ἔτσι ἐνανθρώπησε ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, χωρίς νά καταργηθεῖ ἡ ἀνθρώπινη ἐλευθερία. Κι ἔτσι γεννήθηκε μέσα στήν ἀνθρώπινη ἱστορία ὁ ἱστορικός Ἰησοῦς Χριστός, τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, χωρίς τήν ἁμαρτία. Ἀπό τήν ἀπώτατη ἐκείνη στιγμή πού προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐξ ἄκρας συλλήψεως τήν ἀνακαίνισε καί τήν ἐθέωσε, τήν ἀνέστησε καί τήν καινούργησε καί τήν κατέστησε ἱκανή νά μπορεῖ νά νικήσει καί νά πατήσει τό θάνατο, τήν ἁμαρτία, τό διάβολο…».