2015-08-14 Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Βίτσα

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Αὔγουστος | 2015-08-14 Πανηγυρικός Ἑσπερινός στήν Βίτσα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΒΙΤΣΑΣ
14-08-2015

 2015_08_14_ΒΙΤΣΑ«Πανηγυρίζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας σήμερα μιά μεγάλη πανήγυρη, τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, τή μεγάλη θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως καί τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μεγάλη ἑορτή, διότι ἡ Παναγία ἔγινε ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ καί ἡ μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Μεγάλη ἑορτή, διότι Αὐτή ἔλυσε μέ τή σωστή ἀπάντηση πού ἔδωσε στό Θεό νά συνεργήσει στό θέλημά Του γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου, τή λύση στήν παλαιά παρακοή. Μεγάλη πανήγυρη, διότι Αὐτή, ἐκπροσωπώντας τό γένος τῶν ἀνθρώπων, ἔδωσε τήν ἀνθρώπινη φύση στόν ἴδιο τό Θεό, ὁ ὁποῖος τήν ἔλαβε, τήν ἐκαινούργησε, τήν ἀνακαίνισε, τή θέωσε καί τή γέμισε μέ τή θεϊκή δόξα, τήν ἄκτιστη δύναμη τῆς Ἁγίας Τριάδος. Μεγάλη πανήγυρη, διότι μέ αὐτό τόν τρόπο ἡ Παναγία δέν ἔγινε μόνο μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἔγινε καί μάνα ὅλου τοῦ κόσμου. Καί ἔδωσε τή δυνατότητα, μέ αὐτή της τή συνέργεια, νά μπορεῖ κάθε ἄνθρωπος νά μπολιαστεῖ στήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀπό αὐτή νά λάβει τή θεωτική καί μεταμορφωτική ἐνέργεια τῆς Ἁγίας Τριάδος».

Μέ τά λόγια αὐτά, ἄρχισε χτές τό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στό χωριό Βίτσα τῶν Ἰωαννίνων.

Καί συνέχισε, ἐπικεντρώνοντας στό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου:
«Αὐτή ἡ Παναγία, μία ἁπλή κοπελίτσα, ἡ ὁποία μεγάλωσε μέσα στά Ἅγια των Ἁγίων, ἡ ὁποία δέχτηκε, μετά ἀπό πολύχρονη πνευματική προετοιμασία, νά πεῖ τό ναί στήν κλήση τοῦ Θεοῦ, νά συνεργήσει Αὐτή καί νά σηκώσει αὐτή τή μεγάλη εὐθύνη νά γίνει ἡ μάνα τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά μπορεῖ νά σωθεῖ τό ἀνθρώπινο γένος. Νά μπορεῖ νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ἀρχαία πτώση καί ἡ ἀρχαία βλάβη τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἡ ὁποία δέν ἐπέτρεπε νά ὑπάρχει πλέον ἡ ροή τῆς θεϊκῆς χάριτος στόν ἄνθρωπο. Αὐτή, λοιπόν, ἡ Μαρία, ἡ Παναγία, λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὅτι εἶναι ἡ μόνη γυναίκα ἡ ὁποία εὑρέθη ἱκανή καί ἄξια νά φέρει μέσα της τό πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς, νά κατασταθεῖ μέσα της ὁ ἴδιος ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί νά προσλάβει ἀπό Αὐτή τήν ἀνθρώπινη φύση. Διότι ἡ Μαρία ἦταν ἁγνή, ἦταν γεμάτη μέ τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί στολισμένη μέ ὅλα τα δῶρα καί ὅλες τίς δωρεές τῆς Ἁγίας Τριάδος. Εἶχε ἀγάπη γιά τό Θεό ἄμετρη, εἶχε ταπείνωση ἄμετρη, εἶχε ὑπακοή πρός τό Θεό ἄμετρη, εἶχε ἀγάπη καί πρός τόν κόσμο ἄμετρη καί διατηρεῖ αὐτή τήν ἀγάπη καί πρός τό Θεό καί πρός τόν κόσμο, διότι καί μέ τήν Κοίμησή της δέν κατέλιπε τόν κόσμο. Ἀλλά, παρότι ἀπέθανε σωματικῶς, δέν ἦταν δυνατό νά κρατηθεῖ ἀπό τόν θάνατο. Αὐτή πού ἔγινε ἡ μητέρα τῆς ὄντως ζωῆς, ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἀνέστη καί μετέστη στούς οὐρανούς, ὅπου ζῶσα ἐκεῖ, ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ ἁγίου Θεοῦ, ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της καί Κυρίου καί Θεοῦ μας πρεσβεύει καί μεσιτεύει ὑπέρ τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, πρεσβεύει καί μεσιτεύει γιά τή μετάνοιά μας, γιά τήν ἐπιστροφή μας στήν ὄντως ζωή, μεσιτεύει γιά τά προβλήματα καί τά αἰτήματά μας, τίς στενοχώριες, τούς φόβους, τά προβλήματα καί ὅλα ὅσα μᾶς ταλανίζουν στήν καθημερινή ζωή καί ἰδιαίτερα ὅταν προστρέχουμε σέ Αὐτή καί ζητοῦμε τή μεσιτεία καί τή βοήθειά της, ὅταν τήν τιμοῦμε ὡς μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί μητέρα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους…».