Ἀρχιερατικές Περιφέρειες

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Διοίκηση | Ἀρχιερατικές Περιφέρειες

Ἀρχιερατικὲς Περιφέρειες

Σύνολο Ἐνοριῶν: 248 – Σύνολο Ἐφημερίων: 158 – Διάκονοι: 2
ΠΕ: 60 – ΤΕ: 6 – ΔΕ: 77 – ΥΕ: 15

Α΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια πόλεως Ἰωαννίνων
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Παν. Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραὶμ Ντέτσικας Ι.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
2651026397 2651034500 nintetsikas@gmail.com 7 20
Β΄Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Λεκανοπεδίου Ἰωαννίνων
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Κίτσιος Πέραμα
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
26510-81344 ikit2364@gmail.com 48 39
Γ΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Μετσόβου – Ἀνατολικοῦ Ζαγορίου
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Παν. Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραὶμ Ντέτσικας Μέτσοβο
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
2651026397 2651034500 nintetsikas@gmail.com 28 13
Δ΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Καλαμᾶ
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Γιανάκος Μαζαράκι
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
2658023123 25 6
Ε΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Λάκκας Σουλίου
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Μάρκου Δερβίζιανα
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
26540-31097 14 5
ΣΤ΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Δωδώνης
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Στυλιανὸς Σίμπας Μελιγγοί
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
2651026397 2651034500 23 9
Ζ΄  Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Ξηροβουνίου
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Ἠλίας Κωστούλας Τέρροβο
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
694.2951145 19 10
Η΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Γραμμενοχωρίων
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Παναγιώτης Σχίζας Ζωοδόχος
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
26510-26539 12 4
Θ΄Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Ραδοβιζίου
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Θεόδωρος Τζοβάρας Ραδοβίζι
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
26580-51211 13 5
Ι΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Κατσανοχωρίων
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Γρηγόριος Τασούλας Ἱερὰ Μονὴ Τσούκας
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
26830-71489 13 7
ΙΑ΄Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Συρράκου
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Λάμπρος Ἀρλέτος Χαροκόπι
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
26510-43960 14 6
ΙΒ΄Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Δυτικοῦ καὶ Κεντρικοῦ Ζαγορίου
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Δόσιος Μονοδένδρι
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
6939584186 32 11