Ἀρχιερατικές Περιφέρειες

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Διοίκηση | Ἀρχιερατικές Περιφέρειες

Ἀρχιερατικὲς Περιφέρειες

 Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Λάμπρος Τσιάρας
Τηλ. Ἐπικοινωνίας: 2651026397 & 2651026379 – Fax: 2651034500
Διεύθυνση Ἠλεκτρονικοῦ Ταχυδρομείου: gae@imioanninon.gr

Σύνολο Ἐνοριῶν: 248 – Σύνολο Ἐφημερίων: 177 – Διάκονοι: 3
ΠΕ: 55 – ΤΕ: 4 – ΔΕ: 92 – ΥΕ: 29

Α΄ Ἀρχιερατική Περιφέρεια πόλεως Ἰωαννίνων
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Παν. Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραὶμ Ντέτσικας Ι.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
2651026397 2651034500 nintetsikas@gmail.com 7 23
Β΄Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Λεκανοπεδίου Ἰωαννίνων
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Κίτσιος Πέραμα
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
26510-81344 ikit2364@gmail.com 48 42
Γ΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Μετσόβου – Ἀνατολικοῦ Ζαγορίου
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Παν. Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραὶμ Ντέτσικας Μέτσοβο
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
2651026397 2651034500 nintetsikas@gmail.com 28 18
Δ΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Καλαμᾶ
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Γιανάκος Μαζαράκι
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
2658023123 25 10
Ε΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Λάκκας Σουλίου
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Μάρκου Δερβίζιανα
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
26540-31097 14 7
ΣΤ΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Δωδώνης
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Στυλιανὸς Σίμπας Μελιγγοί
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
2651026397 2651034500 23 10
Ζ΄  Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Ξηροβουνίου
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Ἠλίας Κωστούλας Τέρροβο
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
694.2951145 19 15
Η΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Γραμμενοχωρίων
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Παναγιώτης Σχίζας Ζωοδόχος
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
26510-26539 12 6
Θ΄Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Ραδοβιζίου
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Θεόδωρος Τζοβάρας Ραδοβίζι
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
26580-51211 13 5
Ι΄ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Κατσανοχωρίων
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Γρηγόριος Τασούλας Ἱερὰ Μονὴ Τσούκας
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
26830-71489 13 9
ΙΑ΄Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Συρράκου
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Λάμπρος Ἀρλέτος Χαροκόπι
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
26510-43960 14 7
ΙΒ΄Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Δυτικοῦ καὶ Κεντρικοῦ Ζαγορίου
Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἕδρα
Αἰδ. Πρεσβύτερος π. Γεώργιος Δόσιος Μονοδένδρι
Τηλέφωνο Fax: E-mail Ἐνορίες Ἐφημέριοι
6939584186 32 16