2015-09-07 Ἑσπερινός στήν Ἱ. Μ. Ἀσπραγγέλων

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Σεπτέμβριος | 2015-09-07 Ἑσπερινός στήν Ἱ. Μ. Ἀσπραγγέλων

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΩΝ
07-09-2015

 «Πανηγυρίζει σήμερα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ Ἐκκλησία μας, διότι γεννᾶται στόν κόσμο Αὐτή ἡ ὁποία θά χωρέσει μέσα Της τόν ἀχώρητο Θεό. Αὐτή ἡ ὁποία πρόκειται νά γίνει ὑψηλοτέρα τῶν ἀγγέλων. Αὐτή ἡ ὁποία πρόκειται νά γίνει ἡ πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν. Αὐτή ἡ ὁποία πρόκειται νά δώσει τήν ἀνθρώπινη φύση στόν ἴδιο τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ἐνανθρωπίσει ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου. Αὐτή ἡ ὁποία ἔγινε ἡ οὐρανομήκης κλίμαξ. Αὐτή ἡ ὁποία ἔδωσε τή δυνατότητα νά κατεβεῖ ὁ Θεός δι’ Αὐτῆς πρός τόν κόσμο, ἀλλά καί νά ἀνεβεῖ ὁ κόσμος δι’ Αὐτῆς πρός τό Θεό. Αὐτή ἡ ὁποία ἔγινε “ἡ βλαστήσασα τόν καρπόν τῆς ζωής”. Αὐτή ἡ ὁποία εἶναι ἡ μυστική κιβωτός καί ἡ ράβδος τοῦ Ἀαρῶν, αὐτή ἡ ὁποία κατήργησε τήν ξηρότητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τό ὁποῖο δέ μποροῦσε νά βλαστάνει σωτηρία καί ἐβλάστησε Αὐτόν πού εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου, τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν ἱστορικό Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος ἔδωκε ἐαυτόν “λύτρον ἀντί πολλῶν” ἤ, μᾶλλον, ἀντί τῆς σωτηρίας τοῦ σύμπαντος κόσμου».

Μέ τά λόγια αὐτά, ξεκίνησε τό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε χτές τό ἀπόγευμα στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Ἀσπραγγέλων.

Καί συνέχισε:

«Αὐτή, λοιπόν, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος γεννᾶται σήμερα ἐκ τῶν στειρωτικῶν λαγόνων τῆς Ἄννης, τῆς στείρας μητρός Αὐτῆς, ἡ ὁποία ὅμως ἐξήνθησε. Καί μάλιστα δέν ἐξήνθησε ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο, ἀλλά Αὐτή τή Θεοτόκο πού περιγράψαμε, αὐτή δηλαδή ἡ ὁποία ἔτεκε τόν ἴδιο τό Θεό. Λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, μέ προεξάρχοντα τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Δαμασκηνό, ὅτι ἔπρεπε νά ἐξανθήσει ἀπό μία στείρα ἡ Παναγία, ἀκριβῶς, γιά νά φανεῖ ὅτι πλέον παύει ἡ ξηρότητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί ὅτι γίνεται σωτηρία στόν κόσμο, ὅτι πρόκειται νά ἀναφανεῖ Αὐτός ὁ ὁποῖος θά ἀναγεννήσει τό γένος τῶν ἀνθρώπων, λαμβάνοντας τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τόν τόκο αὐτῆς τῆς στείρας Ἄννης.

Ἀλλά καί γιά ἕναν ἄλλο λόγο, λέει ὁ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός καί οἱ Πατέρες, θά ἔπρεπε νά γεννηθεῖ ἀπό τή στείρα Ἄννα ἡ Παναγία. Διότι Αὐτή, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νά γίνει ἡ μητέρα τοῦ ἀναμορφωτῆ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, Αὐτή ἡ ὁποία θά γεννοῦσε τόν πρωτότοκο τῶν ἀνθρώπων, τόν Ἰησοῦ Χριστό, θά ἔπρεπε νά εἶναι πρωτότοκη, ἔτσι ὥστε νά δώσει τήν ἀνθρώπινη φύση στόν πρωτότοκο τῶν θνητῶν, σέ αὐτόν πού ἔγινε Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, δηλαδή τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι μάνα ὅλου τοῦ κόσμου καί δέ θά παύουμε νά τό λέμε καί νά τό διδάσκουμε, διότι αὐτή εἶναι ἡ ὀρθή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Διότι, ὄχι μόνο ἐγέννησε τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἔδωσε τήν ἀνθρώπινη φύση, ἀλλά ἀναγέννησε καί ἔγινε ἡ αἰτία τῆς ἀναγεννήσεως τοῦ γένους ὅλων τῶν ἀνθρώπων…».