2015-09-08 Ἀρχιερατική Λειτουργία στή Μονή Παλιουρῆς

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Σεπτέμβριος | 2015-09-08 Ἀρχιερατική Λειτουργία στή Μονή Παλιουρῆς

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ
08/09/2015

2015_09_08_PaliouriΣτήν ἑορτάζουσα Ἱερά Μονή Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Παλιουρῆς λειτούργησε τήν Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος.

Στο κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στή θεομητορική ἑορτή τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, τονίζοντας ἀνάμεσα στά ἄλλα:
«Γεννιέται ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, γεννιέται ἡ Μαρία, Αὐτή ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νά κατασταθεῖ ἡ οὐρανομήκης κλίμαξ, ἡ σκάλα ἀπό τήν ὁποία κατέβηκε στή γῆ ὁ Θεός, ἡ σκάλα ἀπό τήν ὁποία μπορεῖ νά ἀνεβεῖ στόν οὐρανό ὅποιος πιστεύει κι ὅποιος τήν ἐπικαλεῖται κι ὅποιος ζητᾶ τίς μεσιτεῖες Της πρός τόν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Υἱό καί Θεό της καί Κύριο καί Θεό μας.

Αὐτή ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος πού ἀξιώθηκε νά δεχτεῖ μέσα Της τό πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς καί Αὐτή ἡ ὁποία ἀπήντησε ἐκ μέρους ὅλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ὅταν ἐρωτήθη ἀπό τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ ἐάν ἐπιθυμοῦσε νά γεννήσει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ, ἐάν ἐπιθυμοῦσε νά ὑπηρετήσει τό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου.

Σήμερα, λοιπόν, εἶναι ἐκπλήρωσις τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι ἐκ τῆς ρίζης τοῦ Δαυίδ καί ἐκ τῆς ρίζης Ἰεσσαί πρόκειται νά ἔρθει ἡ σωτηρία στόν κόσμο, εἶναι ἐκπλήρωσις τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ πού ὑποσχέθηκε στόν Ἀβραάμ καί στόν Ἰακώβ ὅτι πρόκειται νά πληθύνει τό σπέρμα τους κι ἀπ’ αὐτό τό σπέρμα νά δημιουργηθεῖ λαός περιούσιος, ἀλλά νά ἔρθει καί ἡ σωτηρία στό ἀνθρώπινο γένος, πού εἶχε ἐκπέσει ἀπό τήν παραδείσια χάρη καί ἀπό τή μετοχή στή δύναμη καί στήν ἄκτιστη ἐνέργεια τῆς Ἁγίας Τριάδος…

Αὐτή, λοιπόν, ἡ Παναγία, ἡ ἁγία κιβωτός τῆς Διαθήκης, πού ἔφερε μέσα Της ὄχι ἁπλά τά θεοχάρακτα γράμματα, ἀλλά αὐτόν τόν ἴδιο τό Θεό Λόγο, γεννᾶται σήμερα καί πανηγυρίζει ἡ Ὀρθοδοξία, πανηγυρίζει ἡ ἀνθρωπότης, πανηγυρίζει σύμπασα ἡ δημιουργία…

Ἡ Παναγία μας γεννᾶται σήμερα, ἔτσι ὥστε μεγαλώνοντας ἀργότερα μέσα στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, προετοιμαζόμενη γιά τή μεγάλη της ἀποστολή νά καταστεῖ ἐν τέλει μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ἡ μάνα τῆς ἀνθρωπότητας καί μάνα τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι προστρέχουμε σέ Αὐτή μέ εὐλάβεια, προστρέχουμε σέ Αὐτή μέ πίστη, μέ ὀρθόδοξη πίστη, προστρέχουμε σέ Αὐτή μέ ἐλπίδα ὅτι θά μεσιτεύει πάντοτε στόν Υἱό Της γιά τή μετάνοιά μας, γιά τή σωτηρία μας, γιά τή στήριξή μας στόν πνευματικό ἀγῶνα, ὥστε νά παλεύουμε τούς πειρασμούς τοῦ διαβόλου καί νά ἀνταπεξερχόμαστε ξεπερνώντας τίς παγίδες του…».

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε ἀρτοκλασία καί μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἡγουμένων, ἱερέων καί λοιπῶν εὐεργετῶν τῆς Μονῆς.