2015-09-12 Ἑσπερινός στόν Μανασσῆ

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Σεπτέμβριος | 2015-09-12 Ἑσπερινός στόν Μανασσῆ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ
12/09/2015

Στό πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς του περιοδείας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος βρέθηκε τό περασμένο Σάββατο στό χωριό Μανασσῆς, ὅπου χοροστάτησε καί κήρυξε στόν Ἑσπερινό, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου:

«Κάθε Σάββατο τό ἀπόγευμα διαβάζουμε τά “γράμματα” τῆς ἑπομένης ἡμέρας, δηλαδή τῆς ἀναστάσιμης ἀκολουθίας τῆς Κυριακῆς. Αὐτή εἶναι ἡ τάξη τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι ἡ λειτουργική ἡμέρα δέν ἀρχίζει στίς 12 τό βράδυ, ὅπως ἡ ἡμερολογιακή ἡμέρα, ἀλλά ἀρχίζει μέ τόν Ἑσπερινό…».

Ἐπειδή, ὅμως, ἡ μέρα συνέπιπτε μέ τά προεόρτια της Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ κ. Μάξιμος μίλησε γιά τό σταυρό:

«Ὁ σταυρός εἶναι ἕνα ὄργανο, μέ τό ὁποῖο στόν ἀρχαῖο κόσμο βασάνιζαν ἀνθρώπους. Καί μάλιστα ἐπάνω στό σταυρό βασάνιζαν τούς κακούργους, αὐτούς πού ἤθελαν νά κατεξευτελίσουν καί νά τούς τυραννήσουν πραγματικά…

Μ’ αὐτό τόν ἐπαίσχυντο θάνατο τιμώρησαν οἱ Ρωμαῖοι, μέ τήν προτροπή τῶν Ἰουδαίων, τόν Ἰησοῦ Χριστό. Μ’ αὐτό τόν ἐπονείδιστο θάνατο τιμώρησαν τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ καί Πατρός, ὁ ὁποῖος ἔλαβε ἀνθρώπινη σάρκα, ἔλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τή Μαρία καί ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὅπως λέμε στό Πιστεύω, “ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου”.

Αὐτόν, λοιπόν, πού δίδαξε τήν ἀγάπη, τή μετάνοια, τή δικαιοσύνη, Αὐτόν πού σήκωσε ἐπάνω Του τό βάρος τῆς ἀνθρώπινης ἁμαρτίας, ἀπό τοῦ Ἀδάμ καί μέχρι τῶν ἐσχάτων, Αὐτόν τιμώρησαν μέ τό χειρότερο τρόπο. Ὅμως, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἤθελε νά πεθάνει γιά τήν ἀνθρώπινη ἁμαρτία. Ὅλο αὐτό πού ἔγινε ἦταν μέσα στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονομίας, μέσα στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ νά σώσει τόν κόσμο. Ἤθελε νά πληρώσει γιά τήν ἀνθρώπινη ἁμαρτία…

Αὐτός ὁ σταυρικός θάνατος θά μεταμορφώσει καί θά ἀλλάξει ὅλη τήν ἀνθρώπινη ἱστορία. Αὐτός ὁ σταυρός θά δώσει τή δυνατότητα τῆς μεταμορφώσεως σέ κάθε ἄνθρωπο. Αὐτός ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου θά γίνει ἡ αἰτία τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά θά γίνει καί ἡ αἰτία τοῦ θανάτου τοῦ διαβόλου καί τῆς ἁμαρτίας.

Κι ἀφοῦ πέθανε ὁ Ἰησοῦς ἐπάνω στό σταυρό καί κατέβηκε στόν Ἅδη καί ἐδίδαξε καί ἐκεῖ τή σωτηρία τοῦ κόσμου, τήν τρίτη ἡμέρα ἀναστήθηκε κι ἔτσι δέ νίκησε μόνο τό διάβολο καί τήν ἁμαρτία, ἀλλά νίκησε καί ἐπάτησε καί αὐτόν τόν ἴδιο τό θάνατο…».