Συνεδρία 018/2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 018/2015

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 18
ΤΗΣ 10HΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
18/1/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Γρεβενιτίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων κ. Θεοφυλάκτου Καραμπερίδη τοῦ Ἰωάννου καὶ κ. Ἐλευθερίου Ράπτη τοῦ Ἰωάννου ὑπὸ τῶν κ. Χριστοδούλου Κίτσιου τοῦ Βασιλείου καὶ κ. Κωνσταντίνου Τάτση τοῦ Εὐαγγέλου»
18/2/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Νίστορα – Πάτερου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν ἀγροτεμαχίων»
18/3/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλας» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων μέ θέμα: «Περί καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διά τήν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος»
18/4/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σεραφείμ καί Ἁγίων Ἀποστόλων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μέ θέμα: «Περί ὁρισμοῦ ἐπιτροπῆς προσωρινῆς καί ὁριστικῆς παραλαβῆς τοῦ ἔργου μερικῆς ἀντικαταστάσεως ἐπικεράμωσης τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σεραφείμ καί Ἁγίων Ἀποστόλων»
18/5/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀνθρακίτου μέ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς τοῦ Δήμου Ζαγορίου πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ κωδωνοστασίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ»
18/6/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου»
18/7/10-09-2015 Γνωμοδότησις ἐπὶ τῆς ὑπ’ ἀριθ. 154/2015 ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ζίτσης μέ θέμα: «Περί ἱδρύσεως καί λειτουργίας νέου κοιμητηρίου στή θέση “Ἅγιος Νικόλαος” τῆς Τ.Κ. Πετσαλίου»
18/8/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου «εἰς Κοπάνους» τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου»
18/9/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Πολυσταφύλλου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου»
18/10/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου μέ θέμα: «Περὶ μεταφορᾶς χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου»
18/11/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μέ θέματα: α) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου», β) «Περί ἐργασιῶν εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα» καὶ γ) «Περὶ ἀγορᾶς ἐπίπλων διὰ τὸ Ἱερὸν Βῆμα»
18/12/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μέ θέματα: α) «Περί ἀναθέσεως εκπονήσεως μελέτης ἀνακατασκευῆς τῆς στέγης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ» καί β) «Περί κατασκευῆς κηροστάτου μέ ἀπορροφητήρα»
18/13/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μέ θέματα: α) «Περί τροποποιήσεως τῆς ἐργασιακῆς συμβάσεως τῆς Νεωκόρου εἰς τὸν Σεπτὸν Οἶκον τοῦ Ἁγίου» καὶ β) «Περί προσλήψεως ὑπαλλήλου εἰς τὸν Σεπτὸν Οἶκον τοῦ Ἁγίου»
18/14/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 2ας Σεπτεμβρίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Τσόδουλου τοῦ Νικολάου, ἐφημερίου του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Βαλανιδιᾶς μέ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας»
18/15/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 8ης Ἰουνίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Μιχαὴλ Ἀγγέλη τοῦ Νικολάου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Ἐκκλησοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας»
18/16/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 5ης Ἰουνίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Κολιοῦ τοῦ Βασιλείου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ποτιστικῶν μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας»
18/17/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 10ης Ἰουνίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Στεφάνου Ἀσλαμαντζίδη τοῦ Θεμιστοκλέους, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μικρῆς Γότιστας μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τοῦ ὁρίου ἡλικίας»
18/18/10-09-2015 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 2 καὶ 3/2015 πράξεων τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀξιολογήσεως τῶν προσφορῶν καί κατακυρώσεως τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ διαγωνισμοῦ 2/2015: «Περί προμήθειας προϊόντων διατροφῆς στήν ἐνίσχυση τῶν ὑλοποιουμένων ὑπό τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Φορέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων προγραμμάτων σίτισης ἀστέγων καί ἀτόμων πού διαβιοῦν σέ συνθῆκες, οἱ ὁποῖες δέν ἐξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινῆς σιτίσεως»
18/19/10-09-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς τῆς ἐνορίας Πολυγύρου μέ θέμα: «Περί καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διά τήν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος»
18/20/10-09-2015 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 9/2015 καί 13/2015 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μέ θέματα: i) Πρᾶξις 9/2015: α) «Περί ἀξιολογήσεως προσφορῶν διά τήν ἀγοράν ἐπίπλου διά τό Ἱερόν Βῆμα» καί β) «Περί ἐπιστροφῆς τοῦ αὐτοκινήτου τῆς λαχειοφόρου ἀγορᾶς» καὶ ii) Πρᾶξις 13/2015 «Περί ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ διαμεμερίσματος, κατόπιν τριῶν ἀγόνων δημοσίων πλειοδοτικῶν Δημοπρασιῶν»
18/21/10-09-2015 Ἀντικατάστασις τῶν μελῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ριαχόβου
18/22/10-09-2015 Ἐξουσιοδότησις τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων