2015-09-12 Ἑσπερινός στό Δίκορφο

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Σεπτέμβριος | 2015-09-12 Ἑσπερινός στό Δίκορφο

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΔΙΚΟΡΦΟΥ
12/09/2015

Copyright:TH. ATHANASIADIS/www.viewsofgreece.gr/grviews@otenet.gΔεύτερος σταθμός τῆς περιοδείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Μαξίμου, μετά τό χωριό Μανασσή, τό περασμένο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου (προεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ) ἦταν τό Δίκορφο. Ἐκεῖ, στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀπευθύνθηκε στό ἐκκλησίασμα και μίλησε ἐπικαίρως γιά τό σταυρό καί τά νοήματά του:

«Ἀπό τή στιγμή πού ἀνέβηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός στό σταυρό καί μάλιστα ἑκούσια, ἐπειδή ἤθελε νά ἀνέβει, ἐπειδή ἤθελε νά πληρώσει γιά τήν ἀνθρώπινη ἁμαρτία, ἐπειδή ἤθελε νά νικήσει τό διάβολο ἀλλά καί τό θάνατο, ἀπό τότε ὁ σταυρός ἔπαψε νά εἶναι ἕνα φονικό ὄργανο καί ἔγινε τό τίμιο καί ἀήττητο τρόπαιο τῆς πίστεως καί τῆς οἰκουμένης. Ἔγινε ὁ σταυρός τοῦ Κυρίου, ἔγινε ὁ σταυρός ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ στυλοβάτης τῆς Ἐκκλησίας, ἔγινε ὁ σταυρός ὁ φόβος καί ὁ τρόμος τῶν δαιμόνων, ἔγινε ὁ σταυρός ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπάνω του τή χάρη καί τή δόξα καί τό φῶς καί τήν ἐνέργεια τῆς Ἁγίας Τριάδος…».

Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στούς τρόπους μέ τούς ὁποίους μποροῦμε νά μετέχουμε στό σταυρό τοῦ Κυρίου, ἀλλά καί νά φέρουμε τό δικό μας σταυρό:

«Ὁ πρῶτος, εἰσαγωγικός καί ἀπαραίτητος τρόπος γίνεται μέ τό βάπτισμα. Διότι, ὅταν βαπτιζόμαστε συμμετέχουμε στό σταυρικό θάνατο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τήν τριπλῆ κατάδυση στό ὕδωρ, ἔτσι ὥστε νά πεθάνει ὁ παλαιός ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας. Ὅταν ἀναδυόμαστε ἀπό τό νερό τῆς κολυμπήθρας, τότε μετέχουμε στήν ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ…

Ὁ δεύτερος τρόπος εἶναι νά πεθάνουμε γιά τήν ἁμαρτία, νά σταυρωθοῦμε καί νά ἀκινητοποιηθοῦμε γιά τό κακό καί γιά τό θέλημα τοῦ διαβόλου. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος, μέσα στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, φροντίζει μέ τή συμμετοχή στίς ἁγιαστικές πράξεις καί τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας νά γεμίζει τήν ὕπαρξή του μέ τή χάρη τῆς Ἁγίας Τριάδος, μέ τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, τότε ἔχει ὅλη ἐκείνη τή δύναμη πού χρειάζεται γιά νά πεθάνει γιά τήν ἁμαρτία…

Ὁ τρίτος τρόπος πού μετέχουμε στό σταυρό τοῦ Κυρίου εἶναι ὄχι ἁπλῶς νά ἀκινητοποιηθοῦμε γιά τό κακό, ἀλλά καί νά κινητοποιηθοῦμε γιά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ μέ τή χάρη καί τή δύναμη τῆς Ἁγίας Τριάδος καί πάλι. Ὅταν κάνουμε ὅλα αὐτά πού μᾶς δίνει ὡς μέσα ἁγιασμοῦ ἡ Ἐκκλησία, γεμίζουμε μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Τότε ἀλλάζει ὁ ἄνθρωπος, μεταμορφώνεται, γίνεται ἀπό ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας ἄνθρωπος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ…».